Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă

Fundamentele și etapele construirii Societății Creatoare

18 mai 2020
Comentarii

Nu este un secret faptul că a început epoca schimbărilor globale în societate, a schimbărilor în sinele omului. Pentru mulți, este deja evident că societatea se află la ultimă limită. De parcă ar fi o masă rece de zăpadă pe o pantă abruptă de munte, înghețată în minciună, înșelăciune, inumanitate, pe care se află întreaga noastră civilizație consumeristă. Oare aceasta este culmea ei? Avalanșa de stres a conștientului social, provocată de cauze climatice, economice, politice, pandemice și alte cauze, este inevitabilă. Întrebarea constă doar în consecințe. Cum putem noi, oamenii, să anticipăm viitorul nostru? Cum putem supraviețui cu toții și minimiza riscurile pierderilor inevitabile? Există o ieșire!

După cum știți, o avalanșă poate fi inițiată de un impuls nesemnificativ, chiar și prin presiunea asupra zăpezii a unui singur om. Dar încotro va porni mișcarea comună a societății? Spre abisul mortal al egoismului și al mândriei, sau în albia unui râu plin, creator, care va oferi societății o nouă formă de existență și va crea condiții favorabile de renaștere a vieții pentru generațiile următoare ale civilizației noastre? Cine altcineva, dacă nu tu, poate schimba acest vector! Acest articol este despre cum să facem asta.


*     *     *


Pe 11 mai 2019, a avut loc un eveniment la scară planetară, care a pus începutul transformărilor globale inevitabile ale întregii comunități mondiale. Pentru prima dată în istorie, un număr mare de oameni din întreaga lume s-au reunit în cadrul conferinței online „Societatea. Ultima Șansă” pe platforma Mișcării Sociale Internaționale ALLATRA. Oamenii au discutat deschis și sincer toate problemele cele mai acute cu care astăzi se confruntă întreaga omenire. Și cel mai important, pe lângă o prezentare deschisă și veridică a acestor probleme, așa cum sunt, au fost formulate modalități de rezolvare a acestor probleme. Rezultatul acestui eveniment fără precedent a fost nașterea unui proiect global unic al Mișcării Sociale Internaționale ALLATRA — „Societatea Creatoare”. Prin ce este unic? În primul rând, acest proiect este vital pentru întreaga noastră civilizație. De fapt, este singura cale posibilă de ieșire din acest impas egoist și consumerist de autodistrugere în care se află acum omenirea. Acest precedent și lanțul ulterior de evenimente au ajutat la consolidarea în interiorul meu, într-o măsură mai mare, a speranței că pentru mine personal și pentru toată omenirea, nu este încă totul pierdut.

De-a lungul timpului, s-au făcut foarte multe lucrări datorită eforturilor comune ale participanților Mișcării Sociale Internaționale ALLATRA din diferite țări, care, la fel ca și mine, au fost inspirați de idei creatoare. Au fost realizate o mulțime de sondaje sociale în întreaga lume, întâlnirii internaționale online, conferințe, au fost filmate multe interviuri, au fost publicate articole interesante și au fost realizate multe alte proiecte importante din punct de vedere social. Împreună, am făcut cu adevărat foarte multe. Dar, evident, încă nu este suficient pentru a ajunge la toată lumea.

Pe parcurs, am discutat cu un număr enorm de oameni din întreaga lume și toți, chiar cu adevărat fiecare cu care am discutat, a spus că are nevoie de o Societate Creatoare, este important pentru el și că ar dori să trăiască într-o astfel de lume.

În tot acest timp, am cugetat cum să accelerez totuși procesul de răspândire a informației despre Societatea Creatoare în întreaga lume. Cum putem să ne unim cu toții și să facem eforturile noastre și mai eficiente? Cum să aducem această informație, această oportunitate la cunoștința tuturor oamenilor de pe Pământ? Până la urmă, timpul nu așteaptă! Suntem, nici mai mult nici mai puțin, aproape opt miliarde de oameni, și acest lucru ține de fiecare. Fiindcă, dacă nu facem ceva acum, atunci încă puțin și avalanșa dezastrelor ne va acoperi pe toți. Deci, ce să facem?

Eu și prietenii mei am primit răspunsuri la aceste întrebări în timpul unei conversații cu stimatul Igor Mihailovici Danilov. Ca întotdeauna, Igor Mihailovici, cu multă răbdare și bunătate, a explicat în mod substanțial calea de ieșire din situația actuală creată în societate, esența și sensul creării Societății Creatoare, pe care vrem să le împărtășim cu voi toți, dragi prieteni!

SCOPUL ȘI SENSUL

Cel mai important este scopul! Dacă există un scop, totul are sens, iar dacă nu există scop, atunci orice altceva nu are sens. Care este scopul nostru? Scopul nostru este să ieșim din acest impas al societății consumeriste care, de fapt, e o formă de sclavie ascunsă, un sistem sclavagist camuflat, în care noi toți, ca umanitate, existăm astăzi, și să începem a trăi ca un Om, nu ca o fiară. Iar scopul principal este realizarea și construirea Comunității Ideale a oamenilor liberi spiritual — societate care ar garanta generațiilor noastre viitoare o viață demnă, beneficii și prosperitate spirituală și morală. Societatea Iubirii și a Umanității, sau cum este numită în diferite religii — Eden. Societatea viitorului, care deja acum te schimbă în acțiune și îți umple viața de semnificații înalte.

Ce este necesar pentru asta? Dezvoltare pe etape. Igor Mihailovici a explicat conceptele-cheie, că Societatea Creatoare este doar o etapă intermediară în evoluția omenirii de trecere de la sistemul feudal-sclavagist, la un mod de viață complet nou al societății pentru oamenii moderni — Societatea Ideală. Societatea Creatoare este o etapă de tranziție, fără de care este imposibil să atingem scopul suprem — Societatea Ideală a oamenilor liberi spiritual.

Igor Mihailovici a dat un exemplu asociativ atât de interesant: „Imaginați-vă un râu larg și învolburat, care separă o insulă mică, ce se lasă sub apă, de malul cel mare. Pe această insulă mică se află animale sălbatice. Iar societatea noastră modernă, în esență, cu nimic nu se deosebește de ele. Noi declarăm idei corecte, vorbim despre lucruri înalte, despre idealuri însă, de fapt, trăim ca niște animale. Suntem împrăștiați. Am creat enclave. Luptăm în mod constant pentru teritorii, avem relații conflictuale, construim ierarhii, luptăm pentru dominație.

Oare e demn de Om? Este potrivit oare ca Omul să trăiască în astfel de condiții? În societatea modernă, totul este împotriva omului. Oamenii înșiși au creat suprastructuri care i-au înrobit. Interesele de „pe hârtie”, interesele „statului”, interesele „societății” reprezentate de grupuri mici, sunt o prioritate, și doar în cele din urmă sunt interesele omului care face „basmele să devină realitate” cu propriile mâini, forțându-se într-o sclavie și mai mare. Oare este firesc? Creând aceste abstractizări, le-am transferat drepturile noastre. Dar, împreună cu drepturile noastre, am fost lipsiți și de beneficiile noastre. E timpul să întoarcem toate acestea oamenilor. Fiindcă această lume este creată și dată Omului. Iar omul nu trebuie să piardă statutul de Om, și abia atunci avem șansa de a construi Societatea Ideală.

Revenind la exemplul nostru, Societatea Ideală este cea care se află pe cealaltă parte a râului, pe malul cel mare al stabilității și prosperității numit Eden. Iar pentru a părăsi insula ce se scufundă și a traversa râul morții, trebuie să construim un pod de la formatul consumerist, animalic al relațiilor, unde stăpânesc minciuna și calomnia, la Eden, unde domnesc Adevărul și Dragostea. Și acest pod trebuie să fie edificat din piatra solidă a singurei voințe a oamenilor și a acțiunii lor comune. Și acest pod este Societatea Creatoare, care stă pe 8 piloni”. Am decis să clarific: „Care sunt acești piloni?” Igor Mihailovici a spus că pilonii acestui pod sunt cele 8 Fundamente ale Societății Creatoare.

8 FUNDAMENTE ALE SOCIETĂȚII CREATOARE

Omul este unitatea fundamentală a societății. Omenirea este o singură familie mare.

 1. Viața Omului

  Viața Omului este valoarea supremă. Viața oricărui Om trebuie protejată, ca pe a ta personală. Scopul societății este de a asigura și garanta valoarea vieții fiecărui Om. Nu există și nu poate fi ceva mai valoros decât viața Omului. Dacă un Om este valoros, atunci toți Oamenii sunt valoroși!

 2. Libertatea Omului

  Fiecare om, prin dreptul de naștere, este investit cu dreptul de a fi Om. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Fiecare are dreptul la alegere. Pe Pământ nu poate exista nimeni și nimic mai presus ca Omul, ca libertățile și drepturile sale. Exercitarea drepturilor și libertăților unui Om nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor oameni.

 3. Securitatea Omului

  Nimeni și nimic în societate nu are dreptul să creeze amenințări pentru viața și libertatea Omului!

  Fiecărui Om i se garantează asigurarea gratuită a necesităților vitale de bază, inclusiv hrană, locuință, servicii medicale, educație și asigurare socială completă.

  Activitățile științifice, industriale și tehnologice ale societății trebuie să vizeze exclusiv îmbunătățirea calității vieții umane.

  Stabilitate economică garantată: absența inflației și a crizelor, prețuri stabile și egale în întreaga lume, o unitate monetară unică, o impozitare minimă fixă sau lipsa acesteia.

  Siguranța Omului și a societății împotriva oricărui tip de amenințare este asigurată de un serviciu global unic de intervenție în caz de urgență.

 4. Transparența și accesibilitatea informației pentru toți

  Fiecare Om are dreptul să primească informații fiabile despre mișcarea și distribuirea fondurilor publice. Informațiile despre statutul punerii în aplicare a deciziilor societății sunt disponibile pentru fiecare Om.

  Mass-media aparține exclusiv societății și reflectă informația în mod veritabil, deschis și sincer.

 5. Ideologia creatoare

  Ideologia trebuie să fie direcționată spre a populariza cele mai bune calități umane și a suprima tot ceea ce este îndreptat împotriva Omului. Prioritatea principală sunt prioritatea umanității, aspirațiile spirituale și morale înalte ale Omului, omenia, conştiinciozitate, respectul reciproc și întărirea prieteniei.

  Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și educarea Omului cu majusculă, cultivarea valorilor morale în fiecare om și societate.

  Interzicerea propagării violenței, dezaprobarea și condamnarea oricărei forme de separare, agresiune, manifestări antiumane.

 6. Dezvoltarea Personalității

  Fiecare om în Societatea Creatoare are dreptul la dezvoltare multilaterală și la realizarea de sine.

  Educația trebuie să fie gratuită și egal accesibilă pentru toți. Crearea condițiilor și extinderea oportunităților pentru ca Omul să-și realizeze abilitățile și talentele sale creative.

 7. Echitate și egalitate

  Toate resursele naturale aparțin Omului și sunt distribuite echitabil între toți oamenii. Monopolizarea resurselor și utilizarea lor irațională nu sunt permise. Aceste resurse sunt distribuite în mod echitabil între locuitorii întregului Pământ.

  Omului îi este garantat un loc de muncă la voința lui. Remunerarea pentru o funcție, o specialitate, o profesie identică trebuie să fie aceeași în întreaga lume.

  Fiecare are dreptul la proprietate privată și la venituri, însă, în limitele mărimii capitalizării individuale stabilite de societate.

 8. Autoguvernarea Societății

  Conceptul de „putere” este absent în Societatea Creatoare, deoarece responsabilitatea pentru societatea în ansamblu, dezvoltarea, condițiile de viață și structura ei armonioasă revine fiecărui Om.

  Fiecare Om are dreptul să participe la gestionarea afacerilor Societății Creatoare și la adoptarea legilor pentru îmbunătățirea vieții Omului.

  Soluționarea problemelor semnificative din punct de vedere social, a problemelor economice, care afectează schimbarea calității vieții Omului, este supusă unei discuții și votului la nivel global (referendum).

Această informație ne-a șocat prin înțelepciunea și profunzimea ei. Desigur, într-o astfel de societate fiecare om vrea să trăiască. Și astăzi, în fața noastră, a oamenilor care trăiesc pe planeta Pământ, stă o singură întrebare: cum să implementăm acest lucru în cel mai scurt timp posibil?

ETAPELE CONSTRUIRII SOCIETĂȚII CREATOARE

Igor Mihailovici a răspuns că pentru construirea Societății Creatoare este importantă etapizarea, și a explicat în ce constă fiecare etapă.

 1. Etapa informării. Aceasta înseamnă informarea umanității despre Societatea Creatoare. Fiecare persoană care nu este indiferentă poate informa un număr maxim posibil de oameni despre Societatea Creatoare. Este ceea ce fac astăzi în mod activ mulți oameni conștiincioși, decenți din întreaga lume.

 2. Etapa politică. Crearea partidelor politice „Societatea Creatoare” în diferite țări cu o ideologie unică a Societății Creatoare. Coordonarea generală a partidelor este realizată de Comitetul Central Internațional, care este controlat de comunitatea internațională — Mișcarea Socială Internațională ALLATRA, adică o comunitate care se află în afara politicii și religiei. Scopul este simplu: folosirea politicii ca instrument nu pentru a distanța oamenii, ci pentru a-i reuni.

 3. Referendum mondial. Efectuarea unui referendum global pentru adoptarea de către întreaga umanitate a unui model creator de dezvoltare, ca fiind singurul acceptabil și necesar pentru supraviețuirea omenirii.

Prima etapă este notificarea umanității despre posibilitatea creării Societății Creatoare. Este ceea ce facem activ acum. Faptele oamenilor vorbesc despre ei. Un număr enorm de proiecte creatoare sunt realizate zilnic de către participanții Mișcării Sociale Internaționale ALLATRA și fiecare doritor poate afla despre acestea din sursele oficiale ale Mișcării și se poate alătura acestei inițiative vitale.

Există un instrument de bază care joacă un rol cheie în societatea modernă, prin care este gestionată societatea noastră. Acesta este politica. Dacă îl folosim, înseamnă că vom accelera semnificativ implementarea construirii Societății Creatoare.

Timp de peste 6.000 de ani, politica servește ca instrument pentru înrobirea omului și consolidarea sistemului de valori consumeriste. Cu toate acestea, astăzi poate servi toată umanitatea la construirea Societății Creatoare!

Sistemul de conducere al societății moderne este conceput astfel încât să votăm în țara noastră și să alegem dintre candidații propuși nouă, cărora le vom delega drepturile noastre după alegeri. Adică ne transferăm drepturile unor persoane pe care nu le cunoaștem și, astfel, rămânem fără drepturi. Până la urmă, le-am delegat. Dar, împreună cu drepturile noastre, am transferat și beneficiile. Astfel, am creat noi înșine o suprastructură asupra omului. Va lucra oare în favoarea noastră sau în interesul nostru un așa-numit desemnat, pe care l-am împuternicit cu autoritate? Va întoarce oare beneficiile noastre? Nu, pentru că deja s-a obișnuit cu ele și consideră că beneficiile noastre sunt proprietatea lui. Se va gândi la sine, la familia sa, dar nu la noi. De ce? Cu gândirea egoistă a consumatorului, el va crede că, în caz contrar, dacă va începe să apere interesele oamenilor, va coborî la nivelul nostru și va fi ca noi — doar cu drepturi declarate și fără beneficii reale. Nu este oare absurd? Nu este oare aceasta o formă de sclavie ascunsă?

Luând totul de la noi, ni s-au prescris obligații foarte stricte, care, de fapt, sunt irealizabile pentru majoritate. Pur și simplu, este imposibil să le îndeplinească în întregime. Acest lucru îi face pe oameni să trăiască într-o permanentă anxietate și frică, îi face să se simtă vulnerabili și inferiori. Într-o astfel de societate, noi suntem obligați să existăm. Substituții și manipulări continui! Aceasta este întreaga esență a societății consumeriste. Totul este organizat astfel, pentru că este direcționat împotriva omului. Și este un fapt. Poate o astfel de societate dura mult? Are viitor? Evident nu.

Dar orice instrument poate fi folosit atât în detriment cât și în bine, el poate distruge sau construi. Prin urmare, politica poate și trebuie să devină instrumentul nostru în construirea unui cadru legislativ corect, viabil, stimulator pentru construirea Societății Creatoare.

Astăzi încă trăim, ghidați de dreptul roman, care e deja de mult depășit. Este necesar să fie create astfel de legi, care să garanteze respectarea intereselor fiecărui om. Fundația acestora vor deveni cele 8 Fundamente ale Societății Creatoare. Politica ar trebui să devină, de fapt, un instrument de comunicare și unificare internațională, să promoveze prietenia între popoare și să nu fie un instrument de presiune, agresiune, așa cum se întâmplă acum. Ea poate și trebuie folosită nu pentru separarea ulterioară, ci, dimpotrivă, pentru unificarea cât mai rapidă a întregii familii umane.

Dacă mergem în același ritm ca acum, fără a folosi politica drept instrument, procesul de creare a Societății Creatoare va dura mulți ani. Să privim real lucrurile, are umanitatea acest timp? Pentru a accelera procesul de tranziție a omenirii de la formatul consumerist la Societatea Creatoare, putem și trebuie să folosim deja acum politica drept cel mai eficient instrument.

Cu toții suntem cetățeni ai țărilor noastre. Mergem la alegeri și votăm diferiți candidați, iar apoi suntem supărați că ne înrăutățesc viața și consolidează formatul consumerist. Adoptă legile care funcționează împotriva noastră ca Familie Umană Unică, și nu în interesul nostru. Drept urmare, condițiile existenței noastre sunt în mod constant agravate. Adică, atunci când ajung la putere, acești oameni protejează interesele oricui, dar nu și interesele Omului și ale Familiei Umane Unice. Cum se poate vota un politician, dacă este împotriva Omului și a drepturilor sale? Cum să-l votezi dacă este predispus la minciună și înșelăciune?

Pentru a schimba această situație, trebuie să votăm acei politicieni care vor implementa și introduce în mod legislativ cele 8 Fundamente ale Societății Creatoare! Și chiar mai bine, mai simplu și mai corect ar fi crearea unui singur partid mondial numit „Societatea Creatoare”, care, în fiecare țară din lume, va pune în aplicare cele 8 Fundamente ale Societății Creatoare. Astfel, folosind drepturile noastre delegate acestuia, va începe chiar acum să ne întoarcă beneficiile noastre și să lucreze pentru a uni, cât mai curând posibil, toată umanitatea într-o Familie Unică — Societatea Creatoare. Și numai după ce toate țările lumii vor fi gata pentru trecerea de la formatul consumerist la cel creator, vom putea organiza un Referendum mondial care ne va reîntoarce legal, pe toți locuitorii Pământului, în Familia Umană Unică — Societatea Creatoare.

Și putem face acest lucru doar în mod pașnic. După cum a spus stimatul Igor Mihailovici: „Umanitatea nu are nevoie de revoluții, umanitatea are nevoie de Evoluție”.


Emisiunea Societatea Creatoare îi unește pe toți


Membru al MSI „ALLATRA”

Elcin

Lasa un comentariu

Comentarii (3)

 • Paula
  15.01.2023   |   00:30
  Și cum aveți de ghind să salvați atîta oameni dacă vine sfârșitul m-am uitat la film scurt metraj singurul om supraviețuitor de pe planeta dacă chiar se întâmplă cum ne salvăm
 • Mariana
  16.10.2021   |   12:38
  Cîtva timp în urmă eram pasionată de astrologie si preferam să-mi scriu dorințele într-un caiet. Zilele trecute am răsfoit acest caiet și mi-am dat seama că eu defapt întotdeauna mi-am dorit să trăiesc în SC. Dacă vor fi implicate și respectate cele 8 fundamente atunci putem să ne numim în sfirsit Umanitate. Un proiect care mi-a schimbat lumea interioară total. Mă mindresc că fac parte din acest proiect unic.
 • Moga Bogdan
  25.07.2021   |   11:53
  Felicitari pentru intelepciunea de a pune in aplicare acesta idee mareata , am tot visat si eu la o astfel de societate , mi am facut planuri cum ar putea functiona , ma bucur ca in sfarsit ne-am trezit si cu siguranta impreuna vom duce omenirea pe drumul cel bun , voi face tot ce-mi sta in putinta pentru asta. 🙏
  Moga Bogdan
  01.08.2021   |   11:08
  Buna Maria , scuze pentru intarzierea cu care raspund dar nu credeam ca imi va raspunde cineva , am observat acum întâmplător mesajul . Am fost contactat ieri si am stat de vorba . 🙂 Oricand cu placere ❤️🙏
  Cosac Cristina
  23.11.2021   |   18:40
  Am visat, la propriu, o astfel de societate. În vis, m-am trezit dintr-un coșmar intr-o astfel de societate, care îmi părea ireala datorita faptului ca acel coșmar din care ma trezisem era despre societatea în care trăim acum. Am visat asta în urma cu aproape 10 ani. Sper ca sunt clarvăzătoare și va sunt alături pentru crearea unei astfel de societăți.

  P.S. De când a început aceasta pandemie, sper uneori, ca este doar un coșmar, și aștept sa ma trezesc. Aceasta este soluția. Va sunt recunoscătoare pentru faptul ca existați.
  Roman
  23.11.2021   |   23:39
  Multumesc mult pentru sustinere!!! Alaturati-va si impreuna vom reusi sa construim mai repede o astfel de lume la care visam de fapt toti oamenii!!! Distribuiti cu toti cunoscutii caci e o informatie vitala pentru noi toti. Ca exista SOLUTIA, din tot impasul la care am ajuns acum ca omenire!