Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă

8 FUNDAMENTE ALE SOCIETĂȚII CREATOARE

Omul este unitatea fundamentală a societății.
Omenirea este o singură familie mare.
1
Viața Omului

Viața Omului este valoarea supremă. Viața oricărui Om trebuie protejată, ca pe a ta personală. Scopul societății este de a asigura și garanta valoarea vieții fiecărui Om. Nu există și nu poate fi ceva mai valoros decât viața Omului. Dacă un Om este valoros, atunci toți Oamenii sunt valoroși!

2
Libertatea Omului

Fiecare om, prin dreptul de naștere, este investit cu dreptul de a fi Om. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Fiecare are dreptul la alegere. Pe Pământ nu poate exista nimeni și nimic mai presus ca Omul, ca libertățile și drepturile sale. Exercitarea drepturilor și libertăților unui Om nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor oameni.

3
Securitatea Omului

Nimeni și nimic în societate nu are dreptul să creeze amenințări pentru viața și libertatea Omului!

Fiecărui Om i se garantează asigurarea gratuită a necesităților vitale de bază, inclusiv hrană, locuință, servicii medicale, educație și asigurare socială completă.

Activitățile științifice, industriale și tehnologice ale societății trebuie să vizeze exclusiv îmbunătățirea calității vieții umane.

Stabilitate economică garantată: absența inflației și a crizelor, prețuri stabile și egale în întreaga lume, o unitate monetară unică, o impozitare minimă fixă ​​sau lipsa acesteia.

Siguranța Omului și a societății împotriva oricărui tip de amenințare este asigurată de un serviciu global unic de intervenție în caz de urgență.

4
Transparența și accesibilitatea informației pentru toți

Fiecare Om are dreptul să primească informații fiabile despre mișcarea și distribuirea fondurilor publice. Informațiile despre statutul punerii în aplicare a deciziilor societății sunt disponibile pentru fiecare Om.

Mass-media aparține exclusiv societății și reflectă informația în mod veritabil, deschis și sincer.

5
Ideologia creatoare

Ideologia trebuie să fie direcționată spre a populariza cele mai bune calități umane și a suprima tot ceea ce este îndreptat împotriva Omului. Prioritatea principală sunt prioritatea umanității, aspirațiile spirituale și morale înalte ale Omului, omenia, conştiinciozitate, respectul reciproc și întărirea prieteniei.

Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și educarea Omului cu majusculă, cultivarea valorilor morale în fiecare om și societate.

Interzicerea propagării violenței, dezaprobarea și condamnarea oricărei forme de separare, agresiune, manifestări antiumane.

6
Dezvoltarea Personalității

Fiecare om în Societatea Creatoare are dreptul la dezvoltare multilaterală și la realizarea de sine.

Educația trebuie să fie gratuită și egal accesibilă pentru toți. Crearea condițiilor și extinderea oportunităților pentru ca Omul să-și realizeze abilitățile și talentele sale creative.

7
Echitate și egalitate

Toate resursele naturale aparțin Omului și sunt distribuite echitabil între toți oamenii. Monopolizarea resurselor și utilizarea lor irațională nu sunt permise. Aceste resurse sunt distribuite în mod echitabil între locuitorii întregului Pământ.

Omului îi este garantat un loc de muncă la voința lui. Remunerarea pentru o funcție, o specialitate, o profesie identică trebuie să fie aceeași în întreaga lume.

Fiecare are dreptul la proprietate privată și la venituri, însă, în limitele mărimii capitalizării individuale stabilite de societate.

8
Autoguvernarea Societății

Conceptul de „putere” este absent în Societatea Creatoare, deoarece responsabilitatea pentru societatea în ansamblu, dezvoltarea, condițiile de viață și structura ei armonioasă revine fiecărui Om.

Fiecare Om are dreptul să participe la gestionarea afacerilor Societății Creatoare și la adoptarea legilor pentru îmbunătățirea vieții Omului.

Soluționarea problemelor semnificative din punct de vedere social, a problemelor economice, care afectează schimbarea calității vieții Omului, este supusă unei discuții și votului la nivel global (referendum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Puteți afla mai multe despre etapele construirii Societății Creatoare în articolul „BAZELE ȘI ETAPELE CONSTRUIRII SOCIETĂȚII CREATOARE”
Citește