Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN
Bli med

Fundamenter og etapper for å bygge Et Kreativt Samfunn

18. mai 2020
Kommentarer

Det er ingen hemmelighet for noen at det kom en epoke Global endringer i samfunnet og endringer i seg selv som menneske. Det er allerede klart for mange at samfunnet nå er på randen. Bokstavelig talt som et kaldt massiv frosset i løgner, bedrag og umenneskelighet i en fjellskråning som hele vår forbruker sivilisasjon sitter fast på. Fallet av skredet av sosial bevissthet stress, provosert av klimatiske, økonomiske, politiske, pandemi og andre årsaker, er uunngåelig. Det eneste spørsmålet er konsekvensene. Hvordan kan vi mennesker nå avlede vår fremtid? Hvordan overlever vi og minimerer risikoen for uunngåelige tap? Løsning eksisterer!

Som kjent kan et snøskred være forårsaket av en ubetydelig stimulans, til og med press på snøen fra en person. Men hvor vil den felles bevegelsen i samfunnet rettes? Til den dødelige avgrunnen av egoisme og stolthet eller til den fylte faret til en kreativ elv som vil gi samfunnet en ny form for eksistens og skaper velgjørende betingelser for gjenoppliving av livet til andre generasjoner av vår sivilisasjon? Hvem andre når ikke du er klar til å endre denne vektoren?! Denne artikkel handler om hvordan det skal gjøres.


*     *     *


Den 11. mai 2019 holdt et begivenhet på global skala, som la grunnlaget for de nødvendige globale forandringene av hele verdenssamfunnet. For første gang i historien møttet et stort antall mennesker fra hele verden sammen på en online konferanse «Samfunn. Siste sjanse» på plattformen til Internasjonal offentlig bevegelse «ALLATRA». Folk har diskutert åpent og ærlig om de utfordringene den moderne sivilisasjonen står overfor. Og viktigst av alt, i tillegg til å stille disse spørsmålene åpent, som det egentlig er, har det blitt presentert måter å løse disse problemene på. Resulatet av denne unik begivenheten ble skapet et unikt globalt prosjekt Internasjonal offentlig bevegelse ALLATRA «Et Kreativt Samfunn». Hva gjør det unikt? Spesielt fordi dette prosjektet er livsviktig for hele vår sivilisasjon. I grunnen er det eneste mulig veien ut av denne egoistiske, forbrukers blindvei selvødeleggelse som hele menneskeheten befinner seg. Denne presedensen og den påfølgende hendelsesforløpet etter, har hjulpet meg til å styrke håpet om at for meg personlig, og også for hele menneskeheten, ikke alt har gått tapt ennå.

Siden den gang har det blitt gjort mye, takket være deltakerne fra Internasjonal offentlig bevegelse ALLATRA fra forskjellige land, som akkurat som meg ble inspirert av kreative ideer. Et stort mengde sosiale undersøkelser i hele verden, internasjonale online møter, konferanser, ble filmet mange intervjuer, publisert interessante artikler og organisert mange andre sosialt prosjekter også.Vi har virkelig gjort mye sammen. Men sannsynligvis ikke nok til at vi kan vende oss til alle. Men sannsynligvis ikke nok til at alle blir med.

I løpet av denne perioden har vi snakket med et stort mengde mennesker over hele verden,og hvert menneske, virkelig hvert menneske vi har snakket med, sa at det er behov for et Kreativt Samfunn og at det er viktig for dem og de ønsker å leve i en slik verden.

I løpet av denne perioden har jeg tenkt om hvordan kan vi forsere denne prosessen med å spre informasjon om det Kreative Samfunnet over hele verden. Hvordan kan vi forene oss og gjøre vår innsats enda mer effektivt? Hvordan bringe denne informasjonen, denne muligheten til alle mennesker på Jorden? Tiden flyr! Vi er nesten åtte milliarder mennesker og dette gjelder alle. Tross alt, hvis vi ikke gjør noe nå, vil det ta en stund, og et skred av katastrofer vil overvelde alle. Så, hva gjør vi da?

Svar på disse spørsmålene fikk vi sammen med venner under diskusjon med respektert Igor Mikhailovich Danilov. Som alltid, Igor Mikhailovich Danilov, med stor tålmodighet og vennlighet forklarte grundig den reddende veien ut av situasjonen, grunnen og betydningen av å bygge et kreativt samfunn, som vi vil dele med dere alle, våre kjære venner!

MÅL OG BETYDNING

Det viktigste er målet. Hvis vi har et mål, alt har betydning, og hvis vi ikke har et mål, er alt annet meningsløst. Hva er målet vårt? Målet vårt er komme seg ut fra denne blindveien av forbrukersamfunnet og i grunn fra likhet et skjult slaveriet, kamuflerte slaveri systemet, der vi alle som menneskeheten eksisterer i dag og begynner å leve som akkurat et Menneske og ikke som dyr. Og hovedmålet – det er oppnåelse og bygning et Ideelt samfunn av åndelig frie mennesker, et samfunn som vil garantere våre fremtidige generasjoner et verdig liv, velvære og åndelig-moralsk velstand. Samfunnet med Kjærlighet og Menneskehet, eller som de kaller det i forskjellige religioner – Eden. Fremtidens samfunn, som allerede forandrer deg ved å handle og fylle livet ditt med en høy mening.

Hva er nødvendig for dette? Gradvis utvikling. Igor Mikhailovich sa viktige forståelser, at Det Kreative Samfunnet er mellomtrinn i menneske evolusjon fra slave-feudal etableringen av dagens folk til en helt ny livsstil i samfunnet, til det Ideelle samfunnet. Et Kreativt Samfunn er et overgangsstadium, uten det er ikke mulig å komme til høyere mål – det Ideelle samfunnet for åndelig frie mennesker.

Igor Mikhailovich kom med et interesant sammenlignende eksempel: «Se for deg en stormfull bred elv, som skiller en senkende øy fra en stor bredd. Det er ville dyr på denne øya. Men samfunnet vårt i dag er i utgangspunktet ikke annerledes enn dem. Vi erklærer de riktige tingene, vi snakker om høyder, om idealer, men i virkeligheten lever vi som dyr. Vi er separert. Vi skapte enklaver. Vi kjemper stadig for territorier, avklarer forhold, bygger hierarkier, kjemper for dominans.

Er dette Menneskeverd? Er disse forholdene egnet for Menneskelivet? I dagens samfunn er alt imot mennesket. Mennesker selv skapte overbygg som slaver dem. Prioriteringer er interessene «på papiret», statens interesser, samfunnets interesser representert av små grupper og bare helt på slutten er menneske interessene som forandrer de eventyrene til virkelighet med egne hender, og dermed blir til enda større slaveri. Er dette normalt? Ved å lage disse abstraksjonene har vi gitt dem våre rettigheter. Men sammen med rettighetene våre tok de også vårt velvære fra oss. Tiden er inne for å bringe alt tilbake til folket. Fordi denne verden er skapt og gitt til Mennesket. Og et menneske må ikke miste sin status som akkurat et Menneske, bare da har vi en sjanse til å bygge et Ideelt Samfunn.

La oss å gå tilbake til eksempelet vårt, Det Ideelle samfunnet er det på den andre siden av elven, på den store bredden av stabilitet og velstand som kalles Eden. For å forlate drukningøya og transportere over dødens elv, må vi bygge en bru vekk fra forbrukerens, dyrisk formatet, gjensidig forhold, hvor regjere løgn og baktalelse, til Eden, hvor regjere Sannheten og Kjærlighet. Og denne broen må bygges av solid stein, det eneste uttrykket for menneskets vilje og deres felles handling. Denne bruen er et kreativt samfunn som står på åtte søyler». Jeg bestemte meg for å avklare dette: «Hva er disse søylene?» Igor Mikhailovich svarte at søylene til denne broen er 8-fundamenter til Det Kreative Samfunnet.

8 FUNDAMENTER DET KREATIVE SAMFUNNET

Mennesket er samfunnets grunnleggende enhet. Menneskeheten – dette er en stor familie.

 1. Menneskeliv

  Menneskeliv er den høyeste verdi. Hvert Menneskeliv må beskyttes som sitt eget. Samfunnetsmål er sikre og garantere livets verdi for hver Menneske. Det er ikke og kan ikke være mer verdifullt enn Menneskets liv. Hvis ett Menneske er viktig, betyr det at alle Mennesker er viktige!

 2. Menneske frihet

  Hvert menneske, på grunnlag av retten til å bli født, har rett til å være Mennesker. Alle Mennesker blir født frie og like. Alle har rett til å velge. Det kan ikke være noen og ingenting på Jorden over Mennesket, hans frihet og rettigheter. Gjennomføring av Menneskerettigheter og friheter må ikke krenke andres rettigheter og friheter.

 3. Menneske sikkerhet

  Ingen og ingenting i samfunnet har rett til å sette Menneskeliv og frihet i fare!

  Hvert Menneske har garantert gratis levering av viktige livsnødvendigheter, inkludert mat, bolig, helsehjelp, utdannelse og fullt sosial sikkerhet.

  Samfunnets vitenskapelige, industrielle og teknologiske virksomhet må utelukkende fokusere på å forbedre livskvaliteten.

  Garantert økonomisk stabilitet: ingen inflasjon og kriser, stabile og like priser over hele verden, enhet i en valuta, fast minimums beskatning eller fravær.

  Menneskets og samfunnets sikkerhet mot enhver trussel sikres av en samlet global beredskapstjeneste for å kjempe mot krisesituasjoner.

 4. Klarhet og åpenhet av informasjon for alle

  Alle har rett til å få pålitelig informasjon om bevegelse og fordeling av offentlige finansiell midler. Informasjon om tilstanden til gjennomføring av selskapets beslutninger er tilgjengelig for alle.

  Media tilhører utelukkende samfunnet og reflekterer informasjon sannferdig, åpent og ærlig.

 5. Kreativt ideologi

  Ideologi må fokusere på å de beste menneskelige egenskapene og avslutte alt som er rettet mot Mennesket. Hovedprioriteten er menneskehetens prioritet, menneskets høye åndelige og moralske fokus, Menneskehet, ærlighet, gjensidig respekt og styrking av vennskap.

  Å skape betingelser for utvikling og oppdragelse for akkurat et Menneske, dyrking av moralske verdier i enhver person og samfunn.

  Forbud mot propaganda av vold, avvisning og fordømmelse av enhver form for splittelse, aggresjon, uttrykk mot menneskeheten.

 6. Menneske utvikling

  Hver menneske i det Kreative Samfunnet har rett til allsidig utvikling og selvrealisering.

  Utdanning må være gratis og like tilgjengelig for alle. Skape forhold og utvide Menneskets muligheter for å realisere sine kreative evner og talenter.

 7. Rettferdighet og likeverd

  Alle naturressurser tilhører til Mennesket og er rettferdig fordelt mellom alle mennesker. Monopolisering av ressurser og deres irrasjonelle bruk er uakseptabelt. Disse ressursene er fordelt rettferdig mellom mennesker over hele verden.

  Det er garantert arbeidsplass for et Menneske, hvis han/hun ønsker det. Lønn for arbeidet i det samme funksjon, spesialisering og yrke må være likt over hele verden.

  Alle har rett til privát eiendom og inntekt, i den grad den individuelle kapitaliseringen er bestemt av samfunnet.

 8. Selvstyre i samfunnet

  Konsept «makt» mangler i det Kreative Samfunnet, fordi ansvaret for samfunnet som helhet, for dets utvikling, levekår og harmoniske orden ligger hos hvert Menneske.

  Hvert Menneske har rett til å delta i ledelsen av det Kreative Samfunnets saker og vedta lover for å forbedre Menneskeliv.

  Løsningen på sosialt viktige, sosialt-betydelige og økonomiske spørsmål som påvirker endringen i Menneske livskvaliteten, er gjenstand for en landsomfattende diskusjon og avstemning (folkeavstemning).

Denne informasjonen rystet oss med sin visdom og dybde. Naturligvis vil alle leve i et slikt samfunn. Og i dag, er det bare ett spørsmål igjen for oss, menneskene som bor på planeten Jorden: hvordan implementere det på kortest mulig tid?

ETAPPER FOR Å BYGGE ET KREATIVT SAMFUNN

Igor Mikhailovich svarte, at for å skape et Kreativt Samfunn er det viktig fasedighet og forklart hva inneholder hver etapp.

 1. Informasjonsetappe. Det informerer menneskeheten om det Kreative Samfunnet. Hver person kan informere så mange mennesker som mulig om det Kreative Samfunnet. Detter er det, som aktivt gjør mange ærlige mennesker fra mange land over hele verden.

 2. Politisk etappe. Opprettelse av politiske partier kalt Kreativ Samfunn i forskjellige land med en enhetlig ideologi fra det Kreative Samfunnet. Den total koordineringen av partene skal sikres av Den internasjonale sentralkomiteen, som skal overvåkes av det internasjonale samfunnet – Internasjonal offentlig bevegelse «ALLATRA», det vil si samfunnet som er utenfor politikk og religion. Målet er enkelt: bruke politikk som et verktøy ikke for å fordele, men for å forene mennesker.

 3. Verdensomspennende folkeavstemning. Iverksette en global folkeavstemning om å ta inn en kreativ modell for utvikling av hele menneskeheten som den eneste akseptable og nødvendige modellen for menneskehetens overlevelse.

Den første etappen er å gjøre menneskeheten oppmerksom på muligheten for å skape et Kreativt Samfunn. Det er det vi gjør aktivt nå. Menneskets gjerninger taler for seg selv. Hver dag gjennomfører deltakerne i Internasjonal Offentlig Bevegelse «ALLATRA» et stort antall kreative prosjekter og alle som er interessert kan lære om dem fra de offisielle kildene til bevegelsen og delta i dette viktige initiativet.

I dagens samfunn spiller en nøkkelrolle et grunnleggende verktøy som selskapet vårt styres gjennom. Det er politikk. Hvis vi bruker det, betyr det at vi vil betydelig akselerere implementeringen av skapelsen av det Kreative Samfunnet.

I 6000 år har politikk blitt brukt til å slavebinde mennesker og styrke systemet med forbrukerverdier. I dag kan det imidlertid tjene hele menneskeheten ved å bygge et Kreativt Samfunn!

Ledelsessystemet til det nåværende selskapet er utformet slik at vi stemmer i vårt land og velger blant de foreslåtte kandidatene, som vi delegerer våre rettigheter til etter valget. Dette betyr at vi overfører rettighetene våre til mennesker, som vi ikke kjenner, så vi lar oss være uten rettigheter. Vi har delegert dem. Men sammen med rettighetene våre har vi også videreført vårt velvære. Akkurat slik skapte vi overbygningen over mennesket. Vil en slik autorisert ansatt som vi har autorisert jobbe for oss eller i vår interesse? Vil det bringe oss velvære tilbake? Nei, fordi han er vant til det og betrakter vårt velvære som hans eiendom. Han vil tenke på seg selv, på familien sin men ikke på oss. Hvorfor? I forbrukerens egoistisk tenking vil han tro at tvert imot, hvis han begynner å forsvare interessene til mennesker, han vil falle til vårt nivå og forbli som oss, bare med erklærte rettigheter og uten reelle fordeler. Er ikke det absurd? Er ikke dette en form for skjult slaveri?

Da de tok alt fra oss, påla de oss veldig strenge forpliktelser, som faktisk ikke kan oppfylles for de fleste. Det er rett og slett umulig å fylle dem i sin helhet. Det tvinger folk til å leve konstant i bekymring og frykt, føler seg sårbar og ufullstendig. Vi er tvunget til å eksistere i et slikt samfunn. Fullstendig utveksling og manipulasjon! Det er hele poenget med forbrukersamfunnet. Alt er ordnet på en slik måte fordi det er rettet mot et menneske.Og det er et faktum. Kan et slikt samfunnet vare lenge? Har det en fremtid? Åpenbart ikke.

Ethvert verktøy kan brukes for å skade, men for det gode også, det kan ødelegge eller bygge. Derfor kan og må politikk bli vårt verktøy for å bygge den rette og et rettferdig, levedyktig og livsstøttende lovgivningsgrunnlag for å bygge et Kreativt Samfunn.

I dag lever vi fortsatt under romersk lovverk, som er lenge gammeldags. Det er nødvendig å lage lover som garanterer følger av alles interesser. De vil være basert på 8 Fundamenter til det Kreative Samfunnet. Faktisk må politikk bli et instrument for internasjonal kommunikasjon og forening, å fremme vennskap mellom nasjoner og bør ikke være et instrument for tvang, aggresjon, slik det skjer nå. Det kan ikke og må ikke brukes til videre splittelse, men tvert imot, for raskere gjenforening av hele menneskefamilien.

Hvis vi går i samme tempo som nå, uten å bruke politikk som et verktøy, vil prosessen med å skape et Kreativt Samfunn ta mange år. La oss se fornuftig på det: har menneskeheten den tiden? For å akselerere prosessen med menneskehetens overgang fra et forbrukerformat til et Kreativt Samfunn, kan vi og må vi allerede i dag bruke politikk som det mest effektive verktøyet.

Vi er alle borgere i våre land. Vi går til valgene og stemmer på de forskjellige kandidatene, og så er vi lei oss over at de forverrer livene våre og styrker forbrukerformatet. De vedtar lover som virker mot oss som den Ene Menneskelige Familie, og ikke til fordel for våre interesser. I følge dette forverres forholdene for vår eksistens stadig. Dette betyr at når de kommer til makten, forsvarer disse menneskene interessene til noen, men ikke interessene til Mennesket og den Ene Menneskelige Familie. Hvordan kan stemmes for en politiker som er mot Menneske og hans rettigheter? Hvordan stemme for ham hvis han pleier å lure og jukse?

For å endre denne situasjonen, er det nødvendig å stemme på de politikerne som vil implementere og lovgivende implementere 8 Fundamenter den Kreative Samfunnet! Og enda bedre, enklere og mer korrekt – er å lage et enhetlig verdensparti som heter Det Kreative Samfunnet, som vil implementere 8 Fundamenter den Kreative Samfunnet i alle land i verden. Og ved å bruke våre rettigheter som er blitt betrodd dem, vil vårt velvære begynne å vende tilbake til oss nå, og vi vil forsøke å forene hele menneskeheten i den Ene Familien – det Kreative Samfunnet så snart som mulig. Og bare når alle landene i verden er klare til å gå fra en forbruker til et kreativ format, vil vi kunne holde en global folkeavstemning, som lovgivende vil returnere oss, alle jordens innbyggere, til den Ene Menneskelige Familie – Det Kreative Samfunnet.

Vi kan gjøre det bare på en fredelig måte. Som respekterte Igor Mikhailovich sa: «Menneskeheten trenger ikke noen revolusjoner, menneskeheten trenger en Evolusjon».

Deltaker IOB ALLATRA

Elchin

Legg til en kommentar