Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN
Bli med
Internasjonal Online Konferanse
10. desember 2022 | 16:00 CET

GLOBAL KRISE.
HVEM ER PROFETEN
MUHAMMAD ﷺ FOR OSS?

Verden forandrer seg ugjenkallelig.
Vi lever i Endetiden.
Hvert menneske ser hvordan klimakatastrofer vokser dag for dag og krever tusenvis av menneskeliv. Profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham) snakket om disse klimatiske katastrofene så tidlig som for 1400 år siden som tegn på dommens dag.

Profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelser være med ham, sa: «Vi er det er det siste samfunnet, men vi er de første som blir holdt ansvarlige».

For fremtidige generasjoner etterlot han en detaljert beskrivelse av tegnene på dommens dag som kan føre menneskeheten til ødeleggelse. Men Profeten Muhammad (fred og velsignelser være med ham) fortalte oss også at vår overlevelse er i enhet.

I dag står Ummah overfor ett spørsmål: «Er det døden eller det kreative samfunnet som vår elskede Profet, må Gud velsigne ham og gi ham fred, drømte om?»

Hvorfor forblir Ummah, som kjenner alle tegnene på dommens dag, inaktiv?
Fordi hele Ummah er delt inn i mange grener. Men hvis vi ser på essensen av saken, i Islam, så vel som i enhver annen religion, er det bare to trender: de som følger Profeten (fred være med ham) og er trofaste mot Allah, og de som går imot Profeten og er trofaste mot Iblis. Allah forener, mens Iblis splitter oss.
Tiden er inne for enhver troende på den Ene Allah til å svare på følgende spørsmål for seg selv:
Er jeg hengiven til Allah?
Hvem er Profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham) for meg?
Hvem følger jeg etter?
Er jeg klar til å oppfylle Allahs vilje som han formidlet til hele menneskeheten gjennom sin siste Sendebud (fred og velsignelser være med ham)?