Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN
Bli med

Om prosjektet «ET KREATIVT SAMFUNN»

Et Kreativt Samfunn er et globalt prosjekt som angår alle.
Bli med #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROSJEKT IDEE

Presedens for å danne dette prosjektet har blitt globale Internasjonale Konferansen «Samfunn. Den Siste Sjansen», som forenet mennesker fra mange land over hele verden.
  • Befinne seg i forskjellige steder på planeten samlet folk seg i mange konferanserom og samtidig fått kontakt med hverandre i en videosending via Internett, for å diskutere åpent og ærlig om de utfordringene den moderne sivilisasjonen står overfor.
  • Konferansen førte til slutt at det sentrale problemet av moderne menneskehet er – samfunnets. Den eneste løsning av oppstod patt-situasjonen er endring samfunnets format som helhet fra forbruker til kreativt.
Hvor kreativt kan være samfunnets format som vil:
icon
dra ut vår sivilisasjon fra det patt-situasjonen selvødeleggelse;
icon
sikre fremtiden mot krig, konflikt, vold og sult;
icon
sikre et verdig menneskeliv over hele verden uten frykt for nåtid og fremtid;
icon
ta det moderne samfunnet til et nytt nivå av enhet og freds utvikling i samfunnet på alle sfære av livet?
Hvordan ser vi som menneske representanter et sånt Kreativt Samfunn?
Hvordan skal vi forene oss i dette målet og oppnå det alle sammen?
Nettopp for at hele verden skal kunne svare på dette spørsmålet, ble det skapet det globale prosjektet «Et Kreativt Samfunn».
Prosjektet «Et Kreativt Samfunn» er en sak for alle mennesker. Dette er grunnen til at deltakerne selv implementerer dette initiativet. Ingen tredjeparter finansierer det. Dette prosjektet, i tillegg til alle de andre prosjektene til «АLLATRA» IOB, er utenfor religion og politikk. Deltakere av «АLLATRA» IOB representerer allmennheten. Disse menneskene går inn for å implementere de åtte grunnlagene til det Kreative Samfunnet i alle land i verden til fordel for alle mennesker. Les mer om trinnene i å bygge det Kreative Samfunnet i artikkelen
Et intervju med Igor Mikhailovich Danilov om Det Kreative Samfunnet.
KREATIVT SAMFUNN
8 GRUNNLAG
FOR DET KREATIVE SAMFUNNET
creativesociety.com
1. Menneskeliv
Menneskeliv er den høyeste verdien. Livet til ethvert Menneske må beskyttes som sitt eget. Målet med samfunnet er å sikre og garantere verdien av hvert Menneskes liv. Det er ikke og kan aldri være noe mer verdifullt enn et Menneskes liv. Hvis ett Menneske er verdifullt, så er alle Mennesker verdifulle!
2. Menneskelig frihet
Hvert menneske er født med rett til å være et Menneske. Alle Mennesker blir født frie og likeverdige. Alle har rett til å velge. Det kan ikke være noen og ingenting på Jorden som er over et Menneske, hans frihet og rettigheter. Implementeringen av Menneskerettigheter og friheter må ikke krenke andres rettigheter og friheter.
3. Menneskelig sikkerhet
Ingen og ingenting i samfunnet har rett til å skape trusler mot et Menneskeliv og frihet!
Ethvert Menneske er garantert gratis levering av viktige livsnødvendigheter, inkludert mat, bolig, medisinsk behandling, utdanning og full sosial sikkerhet.
Samfunnets vitenskapelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør utelukkende være rettet mot å forbedre livskvaliteten.
Garantert økonomisk stabilitet: ingen inflasjon og kriser, stabile og samme priser over hele verden, en enkelt monetær enhet, og en fast minimal beskatning eller ingen skatt.
Menneskets og samfunnets sikkerhet mot enhver form for trusler er sikret av den enhetlige globale tjenesten som håndterer krisesituasjoner.
4. Gjennomsiktighet og åpenhet for informasjon for alle
Hvert Menneske har rett til å motta pålitelig informasjon om bevegelse og fordeling av offentlige midler. Hvert Menneske har tilgang til informasjon om status for implementering av samfunnets beslutninger.
Massemediene tilhører utelukkende samfunnet og reflekterer informasjon sannferdig, åpent og ærlig.
5. Den kreative ideologien
Ideologi bør være rettet mot å popularisere de beste menneskelige egenskapene og stoppe alt som er rettet mot et Menneske. Hovedprioriteten er prioritering av menneskeheten, høye åndelige og moralske ambisjoner om et Menneske, menneskelighet, dyd, gjensidig respekt og styrking av vennskap.
Skape betingelser for utvikling og utdannelse av et ekte Menneske og dyrke moralske verdier i hver person og samfunn.
Prohibition of propaganda of violence, condemnation and denunciation of any form of division, aggression, and anti-humane manifestations.
6. Utvikling av Personlighet
Hver person i Det Kreative Samfunnet har rett til omfattende utvikling og personlig oppfyllelse.
Utdanning skal være gratis og like tilgjengelig for alle. Skapelse av forhold for utvide muligheter for et Menneske til å implementere sine kreative evner og talenter.
7. Rettferdighet og likeverd
Alle naturressurser tilhører Mennesker og er rettferdig fordelt på alle mennesker. Monopolisering av ressurser og deres irrasjonelle bruk er forbudt. Disse ressursene er ganske fordelt mellom innbyggerne på hele Jorden.
Et Menneske er garantert ansettelse hvis han eller hun ønsker det. Lønn for en identisk stilling, spesialitet eller yrke skal være den samme over hele verden.
Alle har rett til privat eiendom og inntekt, men innenfor rammen av individets kapitaliseringsbeløp som er satt av samfunnet.
8. Selvstyrende samfunn
Konseptet «makt» i Det Kreative Samfunnet er fraværende, siden ansvaret for samfunnet som helhet, dets utvikling, levekår og harmoniske format, ligger på hvert Menneske.
Alle har rett til å delta i forvaltningen av Det Kreative Samfunnet og i vedtakelsen av lover som forbedrer Menneskeliv.
Løsningen av sosialt viktige, sosialt betydningsfulle og økonomiske spørsmål som påvirker kvaliteten på Menneskeliv, blir sendt til offentlig diskusjon og avstemning (folkeavstemning).
icon

MÅL OG OPPGAVER

#CREATIVESOCIETY
PROSJEKTMÅL:
icon
Bygge et kreativ samfunn, frigjort fra sjablonger forbrukers system.
Prosjektets oppgaver:
1
Skape forholdene for å bygge et kreativt samfunn over hele planeten på en fredelig måte.
2
Få vite meninger over hele verden, om folk ønsker å leve i kreativt format og hvordan de ser det.
3
Å gi en plattform for en generell internasjonal åpen diskusjon om konseptet og modellen til det kreative samfunnet på alle områder av menneskelivet.
4
Finne ut nye måter å forene hele menneskeheten og skape betingelser for aktiv deltakelse av hver menneske i samfunnets liv, uavhengig av sosial status, religion og nasjonalitet.
icon

AKTIVITETER FOKUS

For gjennomføre prosjektsoppgaver «Et Kreativ Samfunn» iverksettes aktiviteter i disse retninger:
collage
Sosiale undersøkelser og intervjuer, gjennomført i hele planet for å bli kjent med den internasjonale offentlighetens mening.
Internasjonale konferanser av eksperter i formatet «Spill av proff».
Organisering av sosialt viktige arrangementer, fora, profilmøter, rundet bord, tematiske webinarer, videopodcaster og deltakelse i lignende arrangementer på andre plattformer i hele verden.
Publisering av analytiske og forskningsartikler, forfatter- og ekspertmeninger, oversikter, intervjuer og annet informasjonsmateriell.
Opprette program video, presentasjon og sosiale videoer, dokumentarer, videorapporter.
La oss sammen skape fremtiden som menneskeheten fortjener!