Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN
Bli med
24. juli 2021
/
72 språk simultan oversettelse
/
180 land

Internasjonal Online Konferanse Global Krise.
Dette gjelder allerede alle

Den moderne sivilisasjonen har kommet inn i fasen av ustabilitet og globale kriser. Verdens økonomiske, økologiske, antropologiske, klimatiske kriser er virkeligheten som alle mennesker allerede har møtt. Men dette er bare begynnelsen. Er folk klar over hele omfanget av de forestående truslene? Radikale endringer i alle livssfærer i nær fremtid er uunngåelig for alle mennesker på planeten. Men hva vet om dem verdenssamfunnet selv, for ikke å nevne om det er klart for dem?
Internasjonal online konferanse «Global krise. Dette gjelder allerede alle» er arrangementet av største betydning organisert av frivillige fra hele verden på plattformen til ALLATRA Internasjonal Offentlig Bevegelse
24. juli 2021, klokken 17:00 CET ble Konferansen sendt på tusenvis av mediekanaler og plattformer med simultan oversettelse til 72 språk.
Formålet med konferansen er å gi en omfattende, grundig oversikt over eksterne og interne faktorer for den raskt utviklende globale krisen som rammer alle.
Hovedtemaer for konferansen:
Digital transformasjon, innføring av høyteknologi basert på kunstig intelligens i ulike felt i verdenssamfunnets liv: risiko og fordeler
Den fjerde industrielle revolusjonen og en trussel om masseledighet
Fremtid uten jobber. Årsaker til den uunngåelige kollapsen i verdensøkonomien hvis forbrukerformatet blir bevart
Radikale endringer i alle samfunnets sfærer
Problemet med overbefolkning
Rask uttømming av planetens ressurser
Globale klimaendringer

Sykliseringen av geologiske hendelser som avhenger av eksterne faktorer
Viktigheten av enhver person i å bygge det kreative samfunnet
Overlevelse av menneskeheten og gjenoppliving av sivilisasjonen
På denne konferansen har frivillige fra hele verden, mennesker som har et realistisk syn på den nåværende situasjonen, sammen med forskere og eksperter fra forskjellige felt, identifisert årsakssammenhenge mellom de forskjellige kriser som allerede rammer alle, og den forestående globale katastrofen.
Hold deg oppdatert med de siste nyheter og hendelser
- 1 -
Abonner på «Kreativt Samfunn» på YouTube og klikk på bjelle
- 2 -
Abonner på vår Telegram-kanal og hold deg oppdatert med siste nytt og begivenheter