Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

APIE PROJEKTĄ „KURIANTI VISUOMENĖ“

Kurianti visuomenė — tai pasaulinis projektas, susijęs su kiekvienu.
norėdami prisijungti #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJEKTO IDĖJA

Šio projekto sukūrimo precedentu tapo tarptautinė pasaulinė konferencija „Visuomenė. Paskutinis šansas “, subūrusi žmones iš daugelio pasaulio šalių.
  • Gyvendami skirtinguose pasaulio kraštuose, žmonės susibūrė daugybėje konferencijų salių ir vienu metu bendravimo vieni su kitais vaizdo ryšiu per internetą, norėdami atvirai ir sąžiningai aptarti iššūkius, su kuriais susiduria šiuolaikinė civilizacija.
  • Konferencijos metu prieita prie išvados, kad pagrindinė šiuolaikinės žmonijos problema yra vartotojiškas visuomenės formatas. Ir vienintelė išeitis iš dabartinės aklavietės yra visos visuomenės formato keitimas iš vartotojiško į kuriantį.
Koks galėtų būti kuriančios visuomenės formatas, kuris:
icon
išves mūsų civilizaciją iš susinaikinimo aklavietės;
icon
užtikrins ateitį be karo, konfliktų, smurto ir bado;
icon
užtikrins deramą gyvenimą viso pasaulio žmonėms, nesibaiminant dabarties ir ateities;
icon
atves šiuolaikinę visuomenę į naują civilizacijos vienybės ir taikaus vystymosi lygį visose gyvenimo srityse?
Kaip mes, žmonijos atstovai, matome tokią kuriančią visuomenę?
Kaip mums susivienyti ir kartu pasiekti šį tikslą?
Tam, kad visas pasaulis atsakytų į šiuos klausimus, buvo sukurtas pasaulinis projektas „Kuriančioji visuomenė“.

„Kuriančiosios visuomenės“ projektas yra visų žmonių darbas, todėl šią iniciatyvą įgyvendina patys dalyviai. „Kuriančiosios visuomenės“ projektas dalyviai yra plačiosios visuomenės atstovai, atstovaujantys 8 Kuriančiosios visuomenės Pagrindų įgyvendinimą visose pasaulio šalyse, atsižvelgiant į visų žmonių interesus. Daugiau apie Kuriančiosios visuomenės kūrimo etapus skaitykite straipsnyje „Kuriančiosios visuomenės kūrimo Pagrindai ir etapai”.
Igorio Michailovičiaus Danilovo interviu apie Kuriančiąją Visuomenę
KURIANČIOJI VISUOMENĖ
8 KURIANČIOS
VISUOMENĖS PAGRINDAI
creativesociety.com
1. Žmogaus Gyvenimas
Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė. Bet kurio žmogaus gyvenimas turi būti saugomas, kaip savo paties. Visuomenės tikslas yra užtikrinti ir garantuoti kiekvieno Žmogaus gyvenimo vertę. Nėra ir negali būti nieko vertingesnio už Žmogaus gyvenimą. Jei vienas Žmogus yra vertingas, tada ir visi Žmonės yra vertingi!
2. Žmogaus laisvė
Kiekvienam žmogui pagal prigimtinę teisę yra suteikiamos Žmogaus teisės. Visi Žmonės gimsta laisvi ir lygūs. Kiekvienas turi pasirinkimo teisę. Žemėje niekas negali būti aukščiau Žmogaus, jo laisvės ir teisių. Naudojimasis Žmogaus teisėmis ir laisvėmis neturi pažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių.
3. Žmogaus saugumas
Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!
Kiekvienam Žmogui garantuojamas nemokamas būtiniausių pagrindinių poreikių patenkinimas, įskaitant maistą, būstą, medicininę priežiūrą, švietimą ir pilnavertę socialinę apsaugą.
Visuomenės mokslinė, pramoninė ir technologinė veikla turi būti nukreipta tik į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą.
Garantuojamas ekonominis stabilumas: infliacijos ir krizių nebuvimas, stabilios ir vienodos kainos visame pasaulyje, bendras piniginis vienetas, fiksuoti minimalūs mokesčiai arba jų nebuvimas.
Žmogaus ir visuomenės saugumą nuo bet kokios grėsmės užtikrina vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba.
4. Informacijos skaidrumas ir atvirumas visiems
Kiekvienas Žmogus turi teisę gauti patikimą informaciją apie visuomeninių lėšų judėjimą ir paskirstymą. Informacija apie visuomenės sprendimų vykdymo būklę yra prieinama kiekvienam Žmogui.
Žiniasklaida priklauso tik visuomenei ir informaciją pateikia teisingai, atvirai ir sąžiningai.
5. Kurianti ideologija
Ideologija turi būti skirta populiarinti geriausias žmogaus savybes ir užkirsti kelią viskam, kas nukreipta prieš Žmogų. Pagrindinis prioritetas yra Žmogiškumas, stiprios Žmogaus dvasinės ir moralinės vertybės, žmogiškumas (humaniškumas), sąžiningumas, abipusė pagarba ir draugystės stiprinimas.
Žmogaus iš didžiosios raidės vystymosi ir ugdymo sąlygų sudarymas, moralinių — dvasinių vertybių puoselėjimas kiekviename žmoguje ir visuomenėje.
Smurto propagandos draudimas, netoleruotinos bet kokios formos atskyrimo, agresijos, antihumaniškumo apraiškos.
6. Asmeninis tobulėjimas
Kiekvienas žmogus Kuriančioje visuomenėje turi teisę į visapusišką tobulėjimą ir savirealizaciją.
Švietimas turėtų būti nemokamas ir visiems vienodai prieinamas. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos ir išplėstos galimybės realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir talentus.
7. Teisingumas ir lygybė
Visi gamtos ištekliai priklauso Žmogui, kurie yra sąžiningai paskirstomi visiems. Ištekliai nėra monopolizuojami, jie yra panaudojami racionaliai. Šie ištekliai yra sąžiningai paskirstomi visos Žemės gyventojams.
Jei Žmogus nori, jam turi būti garantuotas užimtumas. Atlyginimas už tą pačią poziciją, specialybę, profesiją turi būti vienodas visame pasaulyje.
Kiekvienas turi teisę į privatų turtą ir pajamas, tačiau jis neturi viršyti visuomenės nustatyto maksimalaus kapitalo dydžio vienam asmeniui.
8. Bendruomenės savivalda
Kuriančiojoje visuomenėje „valdžios“ sąvokos nėra, nes atsakomybė už visą visuomenę, jos vystymąsi, gyvenimo sąlygas ir harmoningą tvarką tenka kiekvienam Žmogui.
Kiekvienas Žmogus turi teisę dalyvauti organizuojant Kuriančios visuomenės reikalus ir priimant įstatymus, gerinančius Žmogaus gyvenimą.
Socialiai svarbios, reikšmingos, ekonominės problemos, turinčios įtakos Žmogaus gyvenimo kokybės pokyčiams, turi būti pateikiamos visų žmonių aptarimui ir balsavimui (referendumui).
icon

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

#CREATIVESOCIETY
Projekto tikslas:
icon
Kuriančios visuomenės, kurioje nėra vartotojiškos sistemos šablonų, sukūrimas.
PROJEKTO UŽDAVINIAI:
1
Sudaryti sąlygas taikiais būdais sukurti kuriančią visuomenę visoje planetoje.
2
Sužinoti viso pasaulio žmonių nuomonę, ar jie nori gyventi kuriančio formato visuomenėje ir kaip jie ją mato.
3
Sukurti platformą visuotinei tarptautinei atvirai diskusijai apie konstruktyvios visuomenės sampratą ir modelį visose žmogaus gyvenimo srityse.
4
Surasti naujų būdų visos žmonijos suvienijimui ir sudaryti sąlygas aktyviam kiekvieno žmogaus dalyvavimui visuomenėje, nepriklausomai nuo socialinės padėties, religijos, tautybės.
icon

VEIKLOS KRYPTYS

Projekto „Kuriančioji visuomenė“ tikslams įgyvendinti vykdoma veikla šiose srityse:
collage
Socialinės apklausos ir interviu, atliekami visoje planetoje, siekiant išryškinti tarptautinės bendruomenės nuomonę.
Tarptautinės specialistų konferencijos „Profesionalų žaidimas“ formate.
Organizuoti socialiai reikšmingus renginius, forumus, teminius susitikimus, apskritojo stalo diskusijas, teminius internetinius seminarus, internetines vaizdo įrašų transliacijas ir dalyvauti panašiuose renginiuose kitose platformose visame pasaulyje.
Analitinių ir tiriamųjų straipsnių, autorinių ir ekspertų nuomonių, apžvalgų, intervių ir kitos informacinės medžiagos publikavimas.
Video laidų, pristatymų ir socialinių vaizdo įrašų, dokumentinių filmų, video apžvalgų kūrimas.
Kartu kurkime Ateitį, kurios nusipelno žmonija!