Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Vienybės paieška

2021 m. lapkričio 4 d.
Komentarai

Vienybė Kuriančioje Visuomenėje

Nigerija yra gausiai apdovanota derlinga žemės ūkio paskirties žeme, naudingosiomis iškasenomis, turtinga vandens sistema ir palankiomis klimato sąlygomis, kurios palaiko turtingą augaliją ir gyvūniją ir, žinoma, protingus žmones. Kaip toks palaiminimas galėjo tapti prakeiksmu?

KAS MUS SKALDO? 

Tai negali būti religija, etninė, rasinė priklausomybė, ar bet kuri ideologija į kurią nukreiptas mūsų protas, ir dėl kurio prarandame daug brangaus laiko ir jėgų.Tai nėra civilizacijų konfliktai. Ir tai toli gražu negail būti skurdas.Visa tai yra tik visuomenė, kuri įsijūngia į Ego sąmonės centrą, vartotojiško formato rezultatai. Mes visi, kad ir kaip keistai skambėtų, geriame iš tos pačios „Ego“ taurės ir nesvarbu, kokia yra jūsų religija, tautybė, politiniai ir ekonominiai polinkiai.

Viskas yra apie išlikimą. Mums sakoma, kad gyvenimas yra trumpas, o išteklių trūksta. Prisimenate Tomo Maltuso progresijos ekonomiką? Maistas dideja aritmetiška progresija, tuo tarpu populiacija auga geometriniu greičiu? Ką tai sako? Išteklių nepakaks, todėl išlikimas yra konkurencingas. Prisimenate Darvino evoliucijos teorija? Tas pats trūkumas, ta pati konkurencija ir tas pats išgyvenimas. Istorijoje skirtingais laikais ir skirtinguose vietose vyrai buvo susibūrę į gildijas, kaip medžiotojai, amatininkai, pirkliai ar net misionieriai norėdami išspręsti šią gamtos problemą. Šiandien yra tas pats.

Niekas nepasikeitė. Tikslas tas pats — skatinti savanaudiškumą. Norėdami atskirti tai kas yra mūsų, nuo to, kas yra jų. Dar įdomiau, kad sukuriamos sąlygos sustiprinti dirbtinį materialinį ir dvasinį trūkumą ir padaryti išgyvenimą tik stipriausiems.

Iš tiesų religija ar etninė kilmė nėra problema; tai nėra koks nors „naftos“ prakeiksmas ar lyderystės trūkumas. Mūsų problema yra vartotojo sąmonė! Konkurencinė sąmonė už kurios slepiasi didžiausias žmogaus priešas Ego. Žvėris apie kurį perspėjo visos religijos ir kultūros ir reikalavo, kad mes jį nugalėtume.

EGO — TIKRASIS KALTININKAS! 

Ego yra tikrasis kaltininkas! Tai yra tikrasis abejonių, įtarumo, baimės rytojui ir blogiausias melo manipuliatorius. Atsiranda mokslinių įrodymų, kad žemė gali išlaikyti dvigubai, jei ne daugiau, esamos populiacijos. Yra įrodymų, kad žmogus turi galimybes ir technologijas pagerinti savo aplinką ir statyti ja kartu su Kuriančiąja Visuomene. Visuomene, kurioje visi turėtų geresnį gyvenimą ir galėtų gyventi pilnavertiškai. Visuomene, kurioje vyrautų geriausios žmogaus savybės.

Ego yra priešas numeris vienas Kuriančiojoje Visuomenėje. Pats Ego bijo prarasti savo galią kontroliuoti, įbauginti, dominuoti ir pavergti. Jis bijo prarasti savo svarbumą, nes kaip kitaip jį būtų galima garbinti, jei visi gautų prieigas prie geresnio gyvenimo. 

VIENYBĖ KURIANČIOJE VISUOMENĖJE

Kuriančioji visuomenė yra tikroji vartotojiško Ego formato alternatyva. Kuriančioji Visuomenė suteiks saugią aplinką žmogui suvokti savo tikrąją esmę ir gyvenimo tikslą.

Galima pasiekti sąmoningumą; kuriant Kuriančiąją visuomenę. Tai reikalauja švietimo ir kitokio tipo išsilavinimo. Švietimas turėtų būti grindžiamas bendradarbiavimu ir bendravimu, o ne konkurencija ir susiskaldymu. Žiniomis pagrįstas švietimas, kuris paaukštins žmoniją, o ne pasitarnaus nedaugeliui kaip priemonė pasiekti valdžią. Švietimas apie toleranciją, gerumą, abipusę pagarbą, skaidrumą, pagarbą žmogaus gyvenimui ir visų pirma supratimą, kad pasaulis gali priimti mus visus.

Kenu Eleke

Palikite komentarą