Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Saugumas kiekvienam Žmogui įmanomas tik Kuriančioje Visuomenėje

2021 m. lapkričio 5 d.
Komentarai

Безопасность для каждого Человека


Saugumas — neatsiejama normalaus žmogaus gyvenimo dalis. Saugumas yra būtinas veiksnys palaikantis fizinę, psichologinę žmonių sveikatą, jis prisideda prie visapusiškos individo ir visuomenės sąveikos.

Žmonės saugumui užtikrinti išleidžia milžinišką pinigų sumą, laiką ir gyvybiškai svarbią energiją. Tačiau nerealu užtikrinti visišką kiekvieno žmogaus saugumą visuomenėje, turinčioje vartotojišką santykių formatą, visuomenėje, kuri inicijuoja ir palaiko nuolatinių konfliktų, smurto, ligų ir krizių atsiradimo sąlygas. Ką mes stebime visame pasaulyje? Nesiliaujantys karai, plėšimai, žmogžudystės, nelaimės, nusikaltimai ir neramumai, be to, pandemija ir krizė. Nuolatinis ekonominis nestabilumas prisideda prie žemo gyvenimo lygio ir yra toks pats stiprus psichologinis veiksnys, sukeliantis daugybę neramumų. Tai tik nedidelė dalis milžiniškų precedentų, keliančių grėsmę milijardų žmonių gyvybei.

Saugumo zona apima pagrindinių žmogaus poreikių tenkinimą. Atitinkamai vienas pagrindinių saugumo kriterijų yra galimybė naudotis būstu. Šiandien vartotojiškoje visuomenėje yra dirbtinai sukurtos sąlygos, dėl kurių žmogus pusę savo gyvenimo praleidžia būstui įsigyti, o kitą savo gyvenimo pusę — jo išlaikymui, mokesčių mokėjimui ir skolų apmokėjimui. Nuolatinio nepatogumo patirtis, nepasitenkinimas supančia tikrove, nesugebėjimas patenkinti pagrindinių poreikių skatina gyventojus nerimauti dėl savo ateities ir toliau siekti kapitalo kaupimo, verčiant dar labiau nugrimzti į begalinį priklausomybės nuo skolų ratą. Tuo pačiu metu, nepaisant visų milžiniškų pastangų, laiko ir pinigų, žmonės neturi garantijų išsaugoti savo turto.

Ne mažiau svarbus saugos kriterijus yra sveikatos, kaip neatsiejamo normalaus žmogaus gyvenimo veiksnio išsaugojimas ir palaikymas. Ir čia mes paliečiame apgailėtiną, o kartais ir nežmogišką sveikatos priežiūros lygį. Yra daugybė aplaidžios medicinos priežiūros atvejų: kai nustatoma neteisinga diagnozė ir atliekamos neteisingos operacijos, kurios sukelia nepataisomas pasekmes, negalią visam gyvenimui arba kai gydimo kursas parenkamas iš gydytojų naudos perspektyvos nei pasiekti reikiamą pacientui rezultatą. Daugelyje šalių, kur sveikatos priežiūra priklauso nuo sveikatos draudimo, jei tokio nėra, asmeniui nebus suteikta reikalinga pagalba. Vartotojiškoje visuomenėje dažnai pasitaiko atvejų, kai diagnostika ir gydymas nėra ekonomiškai pelningi, kartais specialistams nerūpi tolesnis paciento likimas, net jei gresia mirtis. Dažniausiai tie žmonės, kurie negali apmokėti draudimo, yra atskirti visuomenės sluoksniai. Mokėti už medicininę priežiūrą be draudimo ar mokėti už patį draudimą jiems yra vienodai finansiškai neįmanoma. Tai yra, vartotojiškoje visuomenėje nėra vertinamas svarbiausias dalykas — žmogaus gyvenimas!


В потребительском обществе не ценится самое важное — человеческая жизнь


O kas vyksta farmacijos sektoriuje? Vaistų kainos yra labai išpūstos. Pagal vieną veikliąją medžiagą išskiriama labai daug skirtingų generinių vaistų ir daugelis jų yra neveiksmingi arba veikia išimtinai placebo lygiu. Daugelis vaistų turi rimtą, labai kenksmingą sveikatai šalutinį poveikį, kurio pasekmės nustatomos ne iš karto, o po kelerių metų. Vaistų su ta pačia veikliąja medžiaga kainos, atsižvelgiant į įmonės pavadinimą ir gamintojo šalį, reklamos ir piaro dėka yra išpūstos dešimtimis ar net šimtus kartų, o tuo tarpu pati veiklioji medžiaga kainuoja centus. Vartotojiškame santykių formate net neatsižvelgiama į žmonių sveikatą ir saugą; daugeliui žmonių asmeninis pelnas yra svarbesnis už žmogaus gyvybės apsaugą. Panašų merkantilinį ir cinišką požiūrį galime pastebėti ir kitose srityse, susijusiose su žmogaus veikla.

Daugelio pasaulio miestų ir šalių inžinerinė ir socialinė infrastruktūra yra sunykusi ir veikianti kaip laikrodinė bomba. Nepaisant daugelio netinkamų naudoti infrastruktūros objektų, visuomenė daug dėmesio skiria tų pastatų, tiltų, kelių, įmonių ir kitų techno srities įrenginių būklei tik netikėtos avarijos atveju, tai yra nelaimės, o ne prevencijos atveju.

Kitas svarbus momentas yra eismo įvykiai. Mūsų visuomenėje galioja įstatymų rinkinys, rašomos eismo taisyklės, o administracinių atsakomybių už šių taisyklių pažeidimą laipsnis nustatomas įstatymų leidybos lygmeniu. Vis dėlto pasaulyje vidutinis mirtingumas keliuose yra 1,25 milijono žmonių per metus, o sužalojama nuo 30 iki 50 milijonų žmonių. Nors atsakomybė už pavojingų situacijų kėlimą keliuose egzistuoja, vis dėlto tai nėra veiksnys, skatinantis vairuotojus ir pesciuosius laikytis įstatymų. Žmonės supranta baudos mokėjimą kaip formalumą, tačiau nėra esminio supratimo apie atsakomybę už grėsmę kitų žmonių saugumui.

Dar vienas svarbus veiksnys yra nusikalstamumas. Kaip rodo įvairių organizacijų tarptautinė praktika kovojant su nusikalstamumu, praktiškai nėra jokių ant popieriaus užrašytų aukštų humaniško teisingumo tikslų, nepagerėjo tam tikrų ekspertų profesionalumas, nebuvo oficialių garsių pareiškimų apie aukščiausius teisingumo standartus šiuolaikiniame pasaulyje dėl nuolatinio vartojimo, savanaudiškumo ir praturtėjimo bet kokia kaina. Tarptautinėse deklaracijose „nusikaltimo“ sąvoka pateikiama kaip grėsmė teisėtvarkai palaikyti, bet ne kaip grėsmė gyventojų gyvenimui ir sveikatai.

Žmonės, darantys nusikaltimus, vadovaujasi skirtingais motyvais ir kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio prie to prisideda daugybe veiksnių. Tačiau kokia yra tikroji priežastis? Kuo žmogus vadovaujasi tokiose situacijose? Kodėl net potenciali bausmė jo nesustabdo? Koks yra labiausiai paplitęs veiksnys, kuris daugelį žmonių pastumia į neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius įstatymus, tvarką ir keliančius pavojų kitų gyvybėms? Didžiausia ir pagrindinė to priežastis yra skurdas, kurį sukelia banalus vartotojiškas santykių formatas; poreikis išgyventi, nelygybės egzistavimas, vartotojiškos paradigmos primetimas, kuri šiandien pasiekė žvėriškos degradacijos viršūnę ir yra visų žmonijos nelaimių priežastis. Vartotojiško formato paradigma paprastam žmogui žada tik vilties iliuzijas apie komfortą ir saugumą. Panašų vaizdą matome ir bet kurios valstybės vidaus politikoje, ir tarptautiniuose politiniuose santykiuose tarp šalių.

Šiandieniniame pasaulyje sukurta daug vienokių ar kitokių valstybės saugumo koncepcijų. Viršutiniai politinės sistemos sluoksniai informuoja mases apie būtinybę stiprinti šalies galią, kaip tariamai svarbų veiksnį užtikrinant jos piliečių saugumą nuo galimų išorės agresorių. Kokia yra šalies galia ir jėga vartotojiškame socialinių santykių formate? O kam ji skirta? Pažangių šalių galia ir jėga yra naujausių ginklų prieinamumas, pažangūs mokslo ir technologijos pasiekimai karo pramonėje ir masinio naikinimo ginklų, įskaitant branduolinius, laikymas. Iš tikrųjų visa tai skirta tam, kad vieni žmonės būtų sunaikinti kitų. Ar ši priemonė, prisidedanti prie milijardų žmonių sunaikinimo, tikrai yra žmogaus saugumo garantas? Paprasti piliečiai nėra laikomi žmonėmis, tik kaip būtinas išteklius, kartu su materialiais ir ekonominiais ištekliais, norint pasiekti tam tikrus asmeninius tikslus ir toliau stiprinti savo galią.

Vienos ar kitos šalies karinė tarnyba teoriškai yra skirta apsaugoti žmones. Tačiau problema slypi tame, kad bet kurios šalies gyventojai yra tik maža didžiosios aštuonių milijardų visuomenės dalis. Atitinkamai, vienos šalies karinė tarnyba gali būti nukreipta prieš kitos šalies, kaip išorinio priešo karinę tarnybą ir tai nestiprina žmonijos, bet ją suskaido ir silpnina. Tokie veiksmai piliečiams pateikiami kaip tariamos „jų saugumo, laisvės ir teisių apsaugos“ perspektyvos. Žiūrint į visas karines intervencijas istorijoje bet kokių gerų priežasčių pretekstu (įskaitant laisvės apsaugą, demokratijos skatinimą ir humanitarizmo įvedimą, ar kovos su terorizmu), niekur ir nei vieno karto žmonėms nebuvo suteikta laisvė, nei saugumas, tik prarasta sveikata, prarastas būstas ir daugybe prarastų žmonių gyvybių.

Ir kaip teigia 3-iasis Kuriančiosios visuomenės pagrindas  — Žmogaus saugumas: Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!


Безопасность Человека


Žmogaus Saugumas

Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!

Kiekvienam Žmogui garantuojamas nemokamas būtiniausių pagrindinių poreikių patenkinimas, įskaitant maistą, būstą, medicininę priežiūrą, švietimą ir pilnavertę socialinę apsaugą.

Visuomenės mokslinė, pramoninė ir technologinė veikla turi būti nukreipta tik į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą.

Garantuojamas ekonominis stabilumas: infliacijos ir krizių nebuvimas, stabilios ir vienodos kainos visame pasaulyje, bendras piniginis vienetas, fiksuoti minimalūs mokesčiai arba jų nebuvimas.

Žmogaus ir visuomenės saugumą nuo bet kokios grėsmės užtikrina vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba.


Vartotojiškos visuomenės formato sąlygomis iš tikrųjų nėra garantuoto saugumo kiekvienam žmogui. Šis santykių formatas visus šešis tūkstančius savo gyvavimo metų buvo grindžiamas vergija, krauju ir smurtu. Pagal šio nežmoniško vartotojiško pasaulio įstatymus žmonės jaučia nerimą ir baimę. Kiekvienas bandymas apsisaugoti sukuria asmeninę saugumo zoną, tokiu būdu užsidarydamas nuo turbulencijos pilno išorinio pasaulio. Bet kokį kišimąsi į žmonių gyvenimą jie suvokia kaip jų saugumo pažeidimą. Toks “užsidarymas” lemia žmonijos atskirtį, o nenumatytų situacijų atveju sukelia agresyvias ir priešiškas žmonių nuotaikas vienas kito atžvilgiu. Vartotojiškas formatas sąmoningai nukreipia žmogaus dėmesį tik į save. Kiekvienas stengiasi išsaugoti ir apsaugoti visų pirma savo gyvenimą, dažnai nepaisydami kito žmogaus gyvenimo vertės. Tokias sąvokas kaip "viena visuomenė" ir "viena šeima" dirbtinai pašalina specialiai sukurtos nežmoniškos milijardų žmonių egzistavimo sąlygos ir daugybė pavojų jų kasdieniniame gyvenime.

Iš tikrųjų visa žmonių šeima turėtų būti saugi zona. Tikro saugumo sukurti atskirai neimanoma. Kitaip tariant, visos žmonijos vienybės laipsnis lemia kiekvieno Žmogaus saugumo laipsnį. Vieninga žmonijos visuomenė turėtų būti kaip atrama kiekvienam Žmogui asmeniškai. Tik tokiu būdu įmanoma sukurti tikrai saugią aplinką visiems žmonėms. Laikantis vartotojiško visuomenės santykių formato, skatinant nežmogiškus santykius ir aktyvinant gyvuliškus instinktus, tokių dalykų negalima įgyvendinti. Gyvybiškai svarbus žmonijos susivienijimas į vieną šeimą yra įmanomas tik kuriant naują Kuriančiają visuomenę. Tik tokia kuriančioji paradigma, pagrįsta susivienijimu ir įtvirtinimu, gali atmesti bet kokius precedentus ir grėsmes kiekvieno Žmogaus Žemėje gyvybei ir laisvei.


Единое человеческое общество


Visuomenės susiskaldymas ir nuolatinė šalių konfrontacija yra neišvengiama vartotojiško tarpusavio santykių formato sąlyga. Atitinkamai visada kyla konfliktų tarp valstybių rizika, kuri dažnai tampa sukarintų ginkluotų susirėmimų priežastimi ir dėl to veda į karines operacijas ir nekaltų žmonių mirtį. Tuo remiantis vienintelis būdas pašalinti tokius precedentus, keliančius grėsmę žmonių gyvybei, yra pertvarkyti atskiras tarnybas į vieną pasaulinę tarnybą, kuri tikrai būtų ramaus gyventojų gyvenimo ramstis.

Kuriančioje visuomenėje turi būti gyvybiškai svarbi vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba, kuri užtikrintų garantuotą žmogaus apsaugą. Tai pašalins dirbtinai sukurtą, kaip dabar „išorinį priešą“ ir suvienys visuomenę nuo realių pavojų. Tai padės išsaugoti vertingus išteklius ir leis juos nukreipti sprendžiant realias aktualias problemas, užkirs kelią daugybei avarijų, išsaugos milijonus ir milijardus žmonių gyvybių! Net ir kilus pavojingai situacijai, turint vieną visuotinę paslaugą, bus lengviau sutelkti ir išsiųsti reikiamas lėšas, specialistus, įrangą į reikiamą vietą ir greitai pašalinti kilusį pavojų. Žmonės, kurie mėgsta riziką, galės panaudoti savo talentus ir gebėjimus ne tam, kad tarnautų tam tikrai žmonių mažumai, kurie nori įgyvendinti savo planus kitų rankomis, bet sąžiningai ir kilniai apsaugotų visuomenę. Kiekvienas, norintis garbingai kovoti už žmonių saugumą, bus žmogaus saugumo ir sąžiningo teisingumo garantas. Tokių žmonių tarnyba bus garbinga, įvertinta ir palaikoma visos visuomenės.

Planinė ekonomika Kuriančioje visuomenėje sukurs reikiamą ekonominį stabilumą, kuris savo ruožtu pašalins krizių ir infliacijos atsiradimą. Visuomenės vienybė leis mums plėtoti komunikaciją ir logistiką. Dėl to Kuriančioje visuomenėje niekam nieko netrūks, nes visko, ko reikia žmogaus gyvenimui užtikrinti, bus prieinama visiems bet kurioje pasaulio vietoje, vienodomis, stabilomis kainomis. Savo ruožtu garantuota gerovė ir stabilumas kiekvieno žmogaus gyvenime pašalins neteisėtų veiksmų precedentus ir sukurs palankų pagrindą asmeniniam tobulėjimui.

Šiuolaikinė visuomenė susiduria su globaliu visos žmonijos išgyvenimo iššūkiu. Norint išsaugoti milijardus žmonių ir jų gyvybes, būtinas visuomenės perėjimas į kuriantį formatą. 8 Kuriančiosios visuomenės Pagrindai yra būtini užmegzti naują dialogą, kurio tikslas — rasti būdus kaip išgelbėti mūsų civilizaciją. Kuriančioje visuomenėje užtikrinamos prevencinės priemonės palaikant gyvybę, saugumo ir lygybės priemonės vienareikšmiškai garantuojamos visiems.

Pasirinkimas tarp žmogų griaunančio vartotojiško santykių formato ir žmogų atkuriančio kuriančiojo santykių formato yra paskutinė žmonijos galimybė išgyventi: mirtis arba Gyvenimas. Arba mes išduodame save, savo palikuonis, nutraukdami mūsų žmonijos egzistavimą arba realizuojame Kuriančiąją visuomenę. Naudodamas vartotojišką formatą, žmogus jau pasiekė aukščiausią savęs sunaikinimo tašką ir tai negali tęstis. Koks bus rezultatas, priklauso nuo mūsų. Atėjo laikas nuspręsti mūsų bendrą likimą. Sprendimas priklauso nuo kiekvieno! Jis lemia žmogaus veiksmą pasirinkta kryptimi arba neveiksnumą. Ir šiuo metu vienodai didelė atsakomybė tenka kiekvienam iš mūsų. Atėjo laikas teigiamiems pokyčiams, asmeniniam savęs transformavimui ir visuotiniams pokyčiams visuomenėje! Mes visi turime suvokti: jei ne dabar — tai niekada.


Стабильность и безопасность


Ar norėtumėte gyventi patikimame stabilumo ir saugumo pasaulyje, kad jame niekada nebūtų girdimas žodis „karas“? Ar norėtumėte garantuoti savo vaikų gyvenimo saugumą? Ar norėtumėte tikrai laimingos Kuriančios visuomenės, kurioje būtų vienodos galimybės visiems? Šiandien Kuriančioji visuomenė yra gyvybiškai svarbus kiekvieno sveiko proto mūsų planetos gyventojo poreikis! Kuriančiosios visuomenės poreikis yra kiekvieno žmogaus, besirūpinančio savo ir vaikų ateitimi, esmė. Mums visiems reikia tik prisiminti, kad mūsų stiprybė yra vienybėje! Žmonės, kurie nori geresnio pasaulio, yra vyraujanti dauguma. Jei susivienysime ir pradėsime veikti naujame kuriančiame mūsų civilizacijos raidos vektoriuje, svajonių visuomenė bus įgyvendinta labai greitai. Mes lengvai galime tai padaryti, jei kiekvienas iš mūsų pasirinks realius veiksmus jau dabar! Jei žmonės pasirinks Kuriančiąją visuomenę niekas mums nemeluos, niekas negalės mūsų apgauti ir manipuliuoti mumis. Tik Kuriančioji visuomenė yra jėga, kuri gali išvesti žmoniją iš krizės ir pateikti būdus, kaip išspręsti susikaupusias visuomenės problemas. Kartu mes galime atlaikyti visus išbandymus ir pasiekti naują saugumo, plėtros ir klestėjimo pasaulį. Būsimas žmonijos likimas priklauso nuo kiekvieno!

Aleksas Friedmanas (Alex Friedman)

Palikite komentarą