Logo Creative Society შემოქმედებითი
საზოგადოება
შემოგვიერდით

კრეატიული საზოგადოების პროექტის შესახებ

შემოქმედებითი საზოგადოება არის საერთაშორისო საზოგადოებრივი მოძრაობის გლობალური პროექტი, რომელიც ყველას ეხება.
Collage
icon

პროექტის იდეა

ამ პროექტის შექმნის პრეცედენტი იყო გლობალური საერთაშორისო კოფერეცია „ბოლო შანსი“,რომელმაც გააერთიანა ხალხი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან.
  • მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში მცხოვრები ადამიანები უამრავ საკონფერენციო დარბაზში შეიკრიბნენ და ერთდროულად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს ინტერნეტით გადაცემულ ვიდეოში, რათა გულწრფელად და გულახდილად განიხილონ თანამედროვე ცივილიზაციის წინაშე მდგარი გამოწვევები.
  • კონფერენციამ მიიყვანა დასკვნამდე, რომ თანამედროვე კაცობრიობის მთავარი პრობლემა საზოგადოების სამომხმარებლო ფორმაა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული ჩიხიდან გამოსვლის ერთადერთი გამოსავალი არის საზოგადოების ფორმატის შეცვლა მთლიანად სამომხმარებლოდან შემოქმედებითად.
რა შეიძლება იყოს საზოგადოების კონსტრუქციული ფორმატი, რომელიც:
icon
გამოიწვევს ჩვენს ცივილიზაციას თვითგანადგურების ჩიხიდან;
icon
უზრუნველყოს მომავალი თავისუფალი ომისგან, კონფლიქტისგან, ძალადობისგან და შიმშილისგან;
icon
უზრუნველყოფს ღირსეულ ცხოვრებას მთელს მსოფლიოში, აწმყოს და მომავლის შიშის გარეშე.
icon
მიიყვანს თანამედროვე საზოგადოება ერთიანობის ახალ დონეზე და ცივილიზაციის მშვიდობიანი განვითარება ცხოვრების ყველა სფეროში?
როგორ ვხედავთ ჩვენ, კაცობრიობის წარმომადგენლებმა, ასეთ შემოქმედებით საზოგადოებას?
როგორ შეგვიძლია ამ მიზნის გაერთიანება და ყველა ერთად მივაღწიოთ მას?
როგორ შეგვიძლია ამ მიზნის გაერთიანება და ყველა ერთად მივაღწიოთ მას.
პროექტი შემოქმედებითი საზოგადოება ყველა ადამიანის ნამუშევარია, ამიტომ ამ ინიციატივას თავად მონაწილეები ახორციელებენ და არ ფინანსდება მესამე მხარის მიერ. ეს პროექტი, ისევე როგორც ალატრას ყველა სხვა პროექტი, არის რელიგიისა და პოლიტიკის გარეთ. სსმ ალატრას მონაწილეები არიან ფართო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს უჭერენ შემოქმედებითი საზოგადოების 8 საფუძველის განხორციელებას მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, ყველა ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე. წაიკითხეთ მეტი სტატიაში შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნის ეტაპების შესახებ.
იგორ მიხეილის ძე დანილოვის ინტერვიუ შემოქმედებითი საზოგადოების შესახებ
შემოქმედებითი საზოგადოება
შემოქმედებითი საზოგადოების
8 საფუძველი
creativesociety.com
1. ადამიანის სიცოცხლე
ადამიანის სიცოცხლე წარმოადგენს უმაღლეს ღირებულებას. საჭიროა გავუფრთხილდეთ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარს. საზოგადოების მიზანი - უზრუნველყოს და იყოს გარანტი თითოეული ადამიანის სიცოცხლის ფასეულობისა. არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს უფრო ფასეული რამ, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლე. თუ ფასეულია ერთი ადამიანი, ესე იგი, ფასეულია ყველა ადამიანი!
2. ადამიანის თავისუფლება
თითოეული ადამიანი იბადება უფლებით იყოს ადამიანი. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი. ნებისმიერს აქვს არჩევანის უფლება. არავის და არაფერს არ შეუძლია დედამიწაზე იდგეს ადამიანზე, მის თავისუფლებაზე და უფლებებზე მაღლა. ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებების განხორციელება არ უნდა არღვევდეს სხვა ადამიანების უფლებებსა და თავისუფლებებს.
3. ადამიანის უსაფრთხოება
არავის და არაფერს საზოგადოებაში არ აქვს უფლება საფრთხე შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლესა და თავისუფლებას!
თითოეულ ადამიანს გარანტირებული აქვს ძირითადი სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების უფასო უზრუნველყოფა, საცხოვრებლის, სამედიცინო მომსახურების, განათლებისა და სრული სოციალური უზრუნველყოფის ჩათვლით.
საზოგადოების სამეცნიერო, საწარმოო და ტექნოლოგიური საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესაკენ.
გარანტირებული ეკონომიკური სტაბილურობა: ინფლაციისა და კრიზისების არარსებობა, სტაბილური და თანაბარი ფასები მთელ მსოფლიოში, ერთიანი ფულადი ერთეული, ფიქსირებული მინიმალური დაბეგვრა ან ასეთის არარსებობა.
ადამიანისა და საზოგადოების უსაფრთხოება რაიმენაირი საფრთხისაგან უზრუნველყოფილია საგანგებო სიტუაციებთან ბრძოლის ერთიანი საერთო მსოფლიო სამსახურით.
4. ინფორმაციის გამჭვირვალეობა და ღიაობა ყველასათვის
თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს სარწმუნო ინფორმაცია საზოგადოებრივი ფულადი სახსრების გადანაწილებისა და მოძრაობის შესახებ. თითოეული ადამიანისათვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია საზოგადოების გადაწყვეტილებათა შესრულების სტატუსის შესახებ.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებას და ასახავენ ინფორმაციას მართლად, ღიად და პატიოსნად.
5. შემოქმედებითი იდეოლოგია
იდეოლოგია მიმართული უნდა იყოს საუკეთესო ადამიანური თვისებების პოპულარიზაციისაკენ და ყველაფრის აღკვეთისაკენ, რაც ადამიანის წინააღმდეგაა მიმართული. მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ადამიანურობის პრიორიტეტი, ადამიანის მაღალი სულიერ-ზნეობრივი მისწრაფებანი, ჰუმანურობა, კეთილსინდისიერება, ურთიერთპატივისცემა და მეგობრობის გაძლიერება.
პირობების შექმნა ჭეშმარიტი ადამიანის განვითარებისა და აღზრდისათვის, თითოეულ ადამიანსა და საზოგადოებაში სულიერ-ზნეობრივ ფასეულობათა კულტივაცია.
ძალადობის პროპაგანდის აკრძალვა, დაყოფის, აგრესიის, არაადამიანურობის გამოვლინების ნებისმიერი ფორმის გაკიცხვა და დაგმობა.
6. პიროვნეპის განვითარება
შემოქმედებით საზოგადოებაში ნებისმიერ ადამიანს აქვს ყოველმხრივი განვითარებისა და თვითრეალიზაციის უფლება.
განათლება უნდა იყოს უფასო და ერთნაირად ხელმისაწვდომი ყველასათვის. ადამიანის მიერ თავისი შემოქმედებითი უნარებისა და ნიჭის რეალიზაციისათვის პირობების შექმნა და შესაძლებლობათა გაფართოება.
7. სამართლიანობა და თანასწორობა
ყველა ბუნებრივი რესურსი ეკუთვნის ადამიანს და პატიოსნად ნაწილდება ყველა ადამიანზე. არ არის დაშვებული რესურსების მონოპოლიზაცია და მათი არარაციონალური გამოყენება. ეს რესურსები სამართლიანად ნაწილდება მთელი დედამიწის მცხოვრებთა შორის.
ადამიანს გარანტირებული აქვს შრომითი დასაქმება მისი სურვილის შემთხვევაში. შრომის ანაზღაურება იდენტური თანამდებობის, სპეციალობის, პროფესიისათვის უნდა იყოს ერთნაირი მთელ მსოფლიოში.
თითოეულს აქვს უფლება კერძო საკუთრებაზე და შემოსავლებზე, მაგრამ საზოგადოების მიერ დაწესებული ინდივიდის კაპიტალიზაციის ოდენობის ფარგლებში.
8. საზოგადოების თვითმმართველობა
ცნება „ძალაუფლება“ შემოქმედებით საზოგადოებაში არ არსებობს, რამდენადაც პასუხისმგებლობა საზოგადოებაზე მთლიანობაში, მის განვითარებაზე, ცხოვრების პირობებზე და ჰარმონიულ წყობაზე, აკისრია თითოეულ ადამიანს.
თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს შემოქმედებითი საზოგადოების საქმეების მართვაში და კანონების მიღებაში ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად
საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი, სოციალურად ყურადსაღები, ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე, ხდება საერთო სახალხო მსჯელობითა და კენჭისყრით(რეფერენდუმით).
icon

მიზნები

#CREATIVESOCIETY
პროექტის მიზანი:
icon
მომხმარებელთა აზროვნების სისტემისგან თავისუფალი შემოქმედებითი საზოგადოების აშენება
პროექტის მიზნები:
1
მთელ პლანეტაზე შემოქმედებითი საზოგადოების შექმნის პირობების შექმნა მშვიდობიანი გზით.
2
 შევეკითხოთ მთელ მსოფლიოში ხალხს, სურთ თუ არა ცხოვრება შემოქმედებით საზოგადოებაში და როგორ ითვალისწინებენ ამას.
3
შექმნა პლატფორმა უნივერსალური საერთაშორისო ღია განხილვის შესახებ შემოქმედებითი საზოგადოების კონცეფციისა და მოდელის შესახებ ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროში.
4
იპოვნეთ მთელი კაცობრიობის გაერთიანების ახალი გზები და შექმნან პირობები თითოეული ადამიანის აქტიური მონაწილეობისთვის საზოგადოების ცხოვრებაში, განურჩევლად სოციალური სტატუსისა, რელიგიისა, ეროვნებისა
icon

საქმიანობის მიმართულებები

შემოქმედებითი საზოგადოების პროექტის ამოცანების განსახორციელებლად საქმიანობა ხორციელდება შემდეგ სფეროებში:
collage
პლანეტის გარშემო ჩატარებული სოციალური გამოკითხვები და ინტერვიუები საერთაშორისო საზოგადოების მოსაზრებების ხაზგასასმელად.
სპეციალისტთა საერთაშორისო კონფერენციები „პროფესიონალთა თამაშის“ ფორმატით.
სოციალურად მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, ფორუმების, თემატური შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ვებინარების, ონლაინ ვიდეო პოდკასტების ორგანიზება და მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობა მსოფლიოს სხვა პლატფორმებზე.
ანალიტიკური და კვლევითი სტატიების, ავტორებისა და ექსპერტების მოსაზრებების, მიმოხილვების, ინტერვიუებისა და სხვა საინფორმაციო მასალების გამოქვეყნება.
ვიდეო პროგრამების, საპრეზენტაციო და სოციალური ვიდეოების, დოკუმენტური ფილმებისა და ვიდეო მიმოხილვების შექმნა.
ერთად შევქმნათ მომავალი, რომელსაც იმსახურებს კაცობრიობა!