Logo Creative Society ԱՐԱՐՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Միանալ

«ԱՐԱՐՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՐՈԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ

Արարրող հասարակություն-ը՝ դա ԱԼԼԱՏՌԱ միջազգային հասարակական շարժման այն գլոբալ պրոեկտն է, որը վերաբերում է բոլորին:
Միանալ #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

ՊՐՈԵԿՏԻ ԻԴԵԱՆ

Այս ծրագրի ստեղծման նախադեպը հանդիսացավ «Հասարակություն Վերջին հնարավորություն» Գլոբալ միջազգային կոնֆերանսը, որը համախմբեց մարդկանց աշխարհի շատ երկրներից:
  • Գտնվելով աշխարհի տարբեր ծայրերում՝ մարդիկ հավաքվել էին բազմաթիվ կոնֆերանս դահլիճներում և միմյանց հետ միևնույն ժամանակ համացանցի միջոցով դուրս էին եկել տեսահաղորդակցության, որպեսզի բաց կերպով և անկեղծորեն քննարկեին այն մարտահրավերները, որոնց որ բախվում է արդի քաղաքակրթությունը:
  • Կոնֆերանսը հանգեցրեց այն եզրակացությանը, որ այսօրվա մարդկության հիմնական խնդիրը հասարակության սպառողական ձևաչափն է: Եվ ներկայիս փակուղուց դուրս գալու միակ ելքը՝ դա հասարակության ձևաչափը, որպես ամբողջություն, սպառողականից դեպի արարող ձևաչափ փոխելն է:
Ինչպիսի՞ն կարող է լինել հասարակության արարող ձևաչափը, որը
icon
մեր քաղաքակրթությունը դուրս կբերի ինքնաոչնչացման փակուղուց:
icon
կապահովի ապագան ՝ առանց պատերազմի, բախումների, բռնության և սովի,
icon
մարդկանց համար պատշաճ կյանք կապահովի ՝ առանց վախի ներկայի և ապագայի համար.
icon
կյանքի բոլոր ոլորտներում ժամանակակից հասարակությանը կբերի միասնության և քաղաքակրթության խաղաղ զարգացման նոր մակարդակի:
Ինչպե՞ս ենք մենք՝ մարդկության ներկայացուցիչներս, տեսնում այդպիսի արարող հասարակությունը:
Ինչպե՞ս կարող ենք միավորվել այս նպատակի շուրջ և բոլորովս միասին հասնենք դրան:
Որպեսզի ամբողջ աշխարհով պատասխան ենք այս հարցերին, այդ նպատակով էլ ստեղծվեց «Արարող հասարակություն» գլոբալ պրոեկտը:
«Արարող հասարակություն» նախագիծը բոլոր մարդկանց գործն է, այդ իսկ պատճառով այս նախաձեռնությունը իրականացվում է մասնակիցների կողմից և չի ֆինանսավորվում որևէ երրորդ կողմերի կողմից: Ինչպես այս նախագիծը, այնպես էլ «ԱԼԼԱՏՌԱ» ՄՀՇ- ի մյուս բոլոր նախագծերը, դուրս է կրոնից և քաղաքականությունից: «ԱԼԼԱՏՌԱ» ՄՀՇ-ի մասնակիցները հասարակության ներկայացուցիչներ են, որոնք հանդես են գալիս և պաշտպանում են Արարող հասարակության 8 Հիմքերի իրականացմանը աշխարհի բոլոր երկրներում `ի շահ բոլոր մարդկանց: Արարող հասարակություն ստեղծելու փուլերի մասին մանրամասն կարդացեք հոդվածում «Արարող հասարակության կառուցման հիմքերն ու փուլերը».
Հարցազրույց Իգոր Միխայլովիչ Դանիլովի հետ Արարող հասարակության մասին
ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
8 ՀԻՄՔԵՐԸ
creativesociety.com
1. Մարդու Կյանքը
Մարդու Կյանքը բարձրագույն արժեքն է։ Յուրաքանչյուր Մարդու կյանքը պետք է պահպանել ինչպես սեփականը։ Հասարակության նպատակն է ապահովել և երաշխավորել յուրաքանչյուր Մարդու կյանքի արժեքը: Չկա և չի կարող լինել ավելի արժեքավոր բան, քան Մարդու կյանքը: Եթե ​​արժեքավոր է մեկ Մարդը, ապա բոլոր Մարդիկ էլ արժեքավոր են:
2. Մարդու Ազատությունը
Յուրաքանչյուր մարդ՝ ծննդյան իրավունքի իրավունքին համաձայն լիազորվում է Մարդ լինելու իրավունքով: Բոլոր Մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար: Յուրաքանչյուր ոք ունի ընտրելու իրավունք: Երկրի վրա ոչ ոք և ոչինչ չեն կարող լինել Մարդուց, նրա ազատությունից ու իրավունքներից ավելի վեր: Մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը չպետք է խախտի այլ մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները:
3. Մարդու Անվտանգությունը
Հասարակության մեջ ոչ ոք և ոչինչ իրավունք չունի սպառնալիքներ ստեղծել Մարդու կյանքի և ազատության համար:
Յուրաքանչյուր Մարդու համար երաշխավորված է հիմնական կենսական կարիքների անվճար ապահովում, ներառյալ՝ սնունդ, բնակարան, առողջապահություն, կրթություն և սոցիալական ամբողջական ապահովում։:
Հասարակության գիտական, արդյունաբերական և տեխնոլոգիական գործունեությունը պետք է ուղղված լինի բացառապես միայն դեպի մարդկային կյանքի որակի բարելավմանը:
Երաշխավորված տնտեսական կայունություն. գնաճի կամ ճգնաժամի բացակայում, ամբողջ աշխարհում կայուն և հավասար գներ, միասնական դրամական արժույթ, սահմանված նվազագույն հարկեր կամ դրանց բացակայում:
Մարդու և հասարակության անվտանգությունը որևէ սպառնալիքից ապահովվում է միասնական համաշխարհային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծառայությամբ.
4. Տեղեկատվության թափանցիկություն և հրապարակայնություն բոլորի համար
Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի ստանալու հուսալի տեղեկատվություն պետական ​​միջոցների շարժի և բաշխման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր Մարդու համար հասանելի է հասարակության որոշումների կատարման կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
ԶԼՄ-ները պատկանում են բացառապես հանրությանը և արտացոլում են տեղեկատվությունը ճշմարտացի, բացահայտ և անկեղծորեն:
5. Արարող գաղափարախոսություն
Գաղափարախոսությունը պետք է ուղղված լինի դեպի մարդկային լավագույն որակների ժողովրդականացմանը և այն ամենի կանխարգելմանը, ինչը որ դեմ է Մարդուն: Հիմնական գերակայությունը՝ դա մարդկայինության գերակայությունն է, Մարդու բարձր հոգևոր և բարոյական ձգտումները, մարդասիրությունը, բարեխղճությունը, փոխադարձ հարգանքը և բարեկամության ամրապնդումը:
Մեծատառով Մարդու զարգացման և կրթության համար պայմանների ստեղծում, յուրաքանչյուր մարդու և հասարակության մեջ բարոյական և էթիկական արժեքների աճեցում:
Բռնության քարոզչության արգելքը, ցանկացած տեսակի բաժանման, ագրեսիայի, հակամարդկայնության դրսևորման պարսավանք և դատապարտում:
6. Անձի զարգացում
Յուրաքանչյուր մարդ Արարող հասարակությունում իրավունք ունի բազմակողմանի զարգացման և ինքնակայացման:
Կրթությունը պետք է լինի անվճար և հավասարապես հասանելի բոլորի համար: Մարդու համար պայմանների ստեղծում և հնարավորությունների ընդլայնում ` իր իսկ ստեղծագործական ունակությունների և տաղանդների իրականացման համար:
7. Արդարություն և հավասարություն
Բոլոր բնական պաշարները պատկանում են Մարդուն և արդարորեն բաշխվում են բոլոր մարդկանց միջև: Չի թույլատրվում ռեսուրսների մոնոպոլիզացում և դրանց իռացիոնալ օգտագործում: Այդ ռեսուրսները արդարորեն բաշխվում են ամբողջ Երկրի բնակիչների միջև:
Ցանկության դեպքում՝ Մարդուն երաշխավորվում աշխատանքի տեղավորում։ Նույնական պաշտոնի, մասնագիտության, պրոֆեսիայի համար վարձատրությունը պետք է լինի նույնը ամբողջ աշխարհում:
Յուրաքանչյուր ոք ունի մասնավոր սեփականության և եկամուտների իրավունք, այնուամենայնիվ, հասարակության կողմից անհատի համար սահմանած կապիտալիզացիայի սահմաններում:
8. Հասարակության ինքնակառավարում
Արարող հասարակության մեջ բացակայում է «իշխանություն» հասկացությունը, քանի որ, ընդհանուր առմամբ, ուրաքանչյուր Մարդ պատասխանատվություն է կրում հասարակության, դրա զարգացման, կենսապայմանների և ներդաշնակ կարգի համար:
Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի մասնակցելու Արարաող հասարակության գործերի ղեկավարմանը և Մարդու կյանքի բարելավմանն ուղղված օրենքների ընդունմանը:
Մարդու կյանքի որակի փոփոխության վրա ազդող սոցիալապես կարևոր, սոցիալական նշանակություն ունեցող տնտեսական հարցերի լուծումը ներկայացվում է համաժողովրդական քննարկման և քվեարկության (հանրաքվե):
icon

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

#CREATIVESOCIETY
ՊՐՈԵԿՏԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
icon
Արարող հասարակության կառուցում՝ զերծ սպառողական շաբլոնների համակարգից։
Պրոեկտի խնդիրները․
1
Ստեղծել պայմաններ խաղաղ ճանապարհով երկիր մոլորակի վրա արարող հասարակության կառուցման համար։
2
Պարզել ամբողջ աշխարհի մարդկանց կարծիքը առ այն, թե արդյո՞ք նրանք ցանկանում են ապրել արարող ձևաչափի հասարակության մեջ, և ինչպես են նրանք այն պատկերացնում:
3
Հարթակ տրամադրել մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտներում արարող հասարակության գաղափարների և մոդելների համընդհանուր միջազգային բաց քննարկման համար
4
Գտնել նոր եղանակներ ՝ ամբողջ մարդկությանը միավորելու համար, և պայմաններ ստեղծել հասարակության կյանքում յուրաքանչյուր մարդու ակտիվ մասնակցության համար ՝ անկախ կրոնից, ազգությունից, սոցիալական կարգավիճակից,:
icon

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«Արարող հասարակություն» պրոեկտի առաջադրանքներն իրականացնելու համար գործողություններն իրականացվում են հետևյալ ոլորտներում.
collage
Միջազգային հանրության տեսակետները լուսաբանելու համար մոլորակով մեկ անցկացվող սոցհարցումներ և հարցազրույցներ:
Մասնագետների միջազգային գիտաժողովներ՝ «Պրոֆեսիոնալների խաղ» ձևաչափով:
Սոցիալապես նշանակալի իրադարձությունների, ֆորումների, պրոֆիլային հանդիպումների, կլոր սեղանների, թեմատիկ վեբինարների, առցանց վիդեոպոդկաստների կազմակերպում և աշխարհով մեկ այլ հարթակներում նմանատիպ միջոցառումներին մասնակցություն:
Վերլուծական և հետազոտական ​​հոդվածների, հեղինակային և փորձագիտական ​​կարծիքի, ամփոփումների, հարցազրույցների և այլ տեղեկատվական նյութերի հրատարակում:
Վիդեոհաղորդումների, ներկայացնող և սոցիալական հոլովակների, վավերագրական ֆիլմերի, վիդեոամփոփումների ստեղծում:
Եկեք միասին ստեղծենք մարդկությանը արժանի Ապագան։