Logo Creative Society ALKOTÓ
TÁRSADALOM
Csatlakozni

Az Alkotó társadalom felépítésének alapja és szakaszai

2022. március 13.
Hozzászólások

Már senki számára sem titok, hogy a társadalom globális változásainak korszaka, önmagában mint emberben bekövetkezett. Sokak számára már nyilvánvaló, hogy a társadalom most a szakadék élen áll. Mintha hazugságokba, álnokságba, embertelenségbe fagyva, egy hideg hótömeg a meredek lejtőn, amelyen az egész fogyasztói civilizációnk elakadt. Ez lenne a csúcs? A klimatikus, gazdasági, politikai, járványos és egyéb okok által kiváltott stressz lavina a köztudatban elkerülhetetlen. Az egyetlen kérdés a következményekben. Mi, emberek, hogyan tudjuk megelőzni a jövőnket? Hogyan élhetjük túl mindannyian és minimalizálhatjuk az elkerülhetetlen veszteségek kockázatát? Van kiút!

Mint tudjuk, a lavinát kiválthatja egy enyhe lökés, akár egy ember nyomása a hóra. De hová fog irányulni a társadalom általános mozgása?Az egoizmus és a büszkeség katasztrofális mélységébe, vagy egy teljes áramlású alkotó folyó medrébe, amely újfajta létformát ad a társadalomnak és kedvező feltételeket teremt az élet újjáéledéséhez civilizációnk következő generációi számára? Ki más, ha nem te vagy képes megváltoztatni ezt a vektort! Ez a cikk arról szól, hogyan lehet ezt megtenni.


*     *     *


2019. május 11-én globális méretű eseményre került sor, amely az egész világközösség elkerülhetetlen globális átalakulásainak kezdetét jelentette. A történelem során először rengeteg ember gyűlt össze a világ minden tájáról az online konferencián «Társadalom. Utolsó esély» a Nemzetközi Közmozgalom platformján (eszközén) «АLLATRA». Az emberek nyíltan és őszintén megvitatták az egész emberiség napjaink legsürgetőbb kérdéseit. És ami a legfontosabb, azon kívül, hogy ezeket a kérdéseket nyíltan felteszik, a valóságnak megfelelően bemutatták a problémák megoldásának módjait. Ennek a soha nem látott eseménynek az eredménye az «ALLATRA» Nemzetközi Társadalmi Mozgalom egyedülálló globális projektjének létrehozása — «Az Alkotó Társadalom». Mi az egyedisége? Először is, ez a projekt létfontosságú az egész civilizációnk számára. Valójában ez az egyetlen lehetséges kiút az önpusztítás egoista, fogyasztói zsákutcájából, amelyben az emberiség most van. Ez a precedens és az azt követő eseménylánc tovább erősítette bennem a reményt, személy szerint számomra és az egész emberiség számára, hogy még nem minden veszett el.

Az elmúlt időszakban, az ALLATRA Nemzetközi Társadalmi Mozgalom különböző országokból származó résztvevőinek közös erőfeszítéseinek köszönhetően, akik hozzám hasonlóan lelkesek voltak az alkotó ötletekért, sok minden tettek meg. Hatalmas mennyiségű társadalmi felméréseket végeztek világszerte, nemzetközi online találkozókat, konferenciákat, sok interjút forgattak, megjelentek a legérdekesebb cikkek és sok más társadalmilag jelentős projekt valósult meg. Együtt nagyon sokat tettünk. De nyilvánvalóan még mindig nem elég, hogy mindenkihez eljusson.

Ez alatt az idő alatt rengeteg emberrel beszélgettünk a világ minden tájáról, és valóban mindenki, akivel beszélgettünk, azt mondták, hogy szüksége van egy Alkotó Társadalomra, hogy fontos számára, és szeretne egy ilyen világban élni.

Ez idő alatt azon gondolkodtam, hogy mégis hogyan lehetne felgyorsítani az Alkotó Társadalomról szóló információk terjesztésének folyamatát az egész világon. Hogyan tudunk mind összefogni, és erőfeszítéseinket még hatékonyabbá tenni? Hogyan lehet ezt az információt, lehetőséget átadni minden embernek a Földön? Végül is az idő nem vár! Mi már sem kevesen, sem sokan vagyunk majdnem nyolc milliárd ember, és ez mindenkire vonatkozik. Mert ha most nem tenni valamit, akkor még egy kicsi és a katasztrófa lavina mindenkit eláraszt. Mi tévőnek lenni?

Barátaimmal ezekre a kérdésekre kaptunk választ a kedves Igor Mihailovics Danilovval folytatott beszélgetés során. Mint mindig, Igor Mihajlovics nagy türelemmel és kedvességgel alaposan elmagyarázta a társadalom jelenlegi helyzetének üdvös kiutat, a Alkotó Társadalom létrehozásának lényegét és értelmét, amelyet mindenkivel meg akarunk osztani, kedves barátaink!

CÉL ÉS ÉRTELEM

A legfontosabb — a cél! Ha van cél — akkor mindennek van értelme, de ha nincs cél, akkor minden más értelmetlen. Mi a célunk? Célunk, hogy kijussunk a fogyasztói társadalom zsákutcájából, egy rejtett rabszolgaság egy formájából, egy álcázott rabszolgatartó rendszerből, amelyben ma emberiségként mindannyian létezünk, és emberként kezdünk élni, nem pedig vadállatként. A fő cél pedig – egy szellemileg szabad emberek Ideális közösségének létrehozása és felépítése, egy olyan társadalom, amely a jövő nemzedékeink számára tisztességes életet, áldásokat, valamint lelki és erkölcsi jólétet garantál. A Szeretet és az Emberség Társadalma, vagy ahogyan a különböző vallásokban hívják – Éden. A jövő társadalma, amely már most megváltoztat téged cselekvésben, és nagy jelentőséggel tölti be életed.

Mi szükséges ehhez? Fokozatos fejlődés. Igor Mihajlovics elmondta a legfontosabb megértéseket, miszerint az Alkotó Társadalom csak egy közbenső szakasz az emberiség fejlődésében a rabszolgatartó-feudális rendszertől a modern emberek teljesen új életmódjáig – az Ideális Társadalomig. Az Alkotó társadalom egy átmeneti szakasz, amely nélkül lehetetlen elérni a legmagasabb célt — a szellemileg szabad emberek ideális társadalmát.

Igor Mihajlovics érdekes asszociatív példát hozott fel: „Képzeljünk el egy viharos széles folyót, amely elválasztja a víz alatt elsüllyedő szigetet a nagy parttól. Ezen a szigeten vadállatok vannak. De a modern társadalmunk valójában nem különbözik tőlük. Kihirdetjük a megfelelő dolgokat, magasztos dolgokról, eszmékről beszélünk, de valójában úgy élünk, mint az állatok. Szétszortak vagyunk. Enklávékat hoztunk létre. Folyamatosan küzdünk a területekért, rendezzük a kapcsolatokat, hierarchiákat építünk, harcolunk az uralomért.

Hiszen ez emberhez méltó? Helyénvaló, hogy az ember ilyen körülmények között éljen? A modern társadalomban minden az ember ellen szól. Az emberek maguk hoztak létre felépítményeket, amelyek rabszolgává tették őket. Elsőbbséget élveznek a „papíron”, az „állam” érdekei, a kis csoportok által képviselt „társadalom” érdekei, és csak a legvégén vannak azok az emberek, akik saját kezűleg valósítják meg „meséiket”, még nagyobb rabszolgaságba sodorva magukat. Ez normális? Ezen absztrakciók létrehozásával átadtuk nekik jogainkat. De a jogainkkal együtt elvették tőlünk az előnyeinket. Itt az ideje, hogy mindez visszakerüljön az emberekhez. Mert ezt a világot teremtették és adták az Embernek. És az embernek nem szabad elveszítenie az Emberi státuszt, csak akkor van esélyünk Ideális társadalom felépítésére.

Visszatérve a példánkra, Az ideális társadalom az, amely a folyó túlsó partján, a stabilitás és a jólét nagy partján található, amelyet Édennek hívnak. Ahhoz, hogy el lehessen hagyni a süllyedő szigetet, és átlépni a halál folyón, hidat kell építenünk a fogyasztói, állati formátumú kapcsolatoktól, ahol hazugság és rágalom uralkodik, egészen az Édenig, ahol az Igazság és a Szeretet uralkodik. Ezt a hidat pedig szilárd kőből kell építeni, amely az emberek akaratának és közös cselekedetének egyetlen kifejezője. Ez a híd az Alkotó Társadalom, amely 8 oszlopon áll.” Úgy döntöttem, meghatározom: „Mik ezek az oszlopok?” Igor Mihajlovics elmondta, hogy ennek a hídnak az oszlopai az Alkotó Társadalom 8 alapja.

AZ ALKOTÓ TÁRSADALOM 8 ALAPELVE

Az ember — a társadalom alapvető egysége. Az emberiség — egy nagy család.

 1. Az Emberi élet

  Az Ember élete a legértékesebb. Minden Ember életét sajátjaként kell védeni. A társadalom célja minden Ember életének értékének biztosítása és garantálása. Nincs és nem lehet semmi sem értékesebb, mint az Ember élete. Ha egy Ember fontos, az azt jelenti, hogy minden Ember fontos!

 2. Az Ember szabadsága

  Azáltal, hogy az Ember megszületik, meg van adva a joga, hogy Ember legyen. Minden Ember szabadon és egyenlőnek születik. Mindenkinek joga van választani. A Földön senki és semmi nem lehet az Ember felett, szabadságán és jogain. Az emberi jogok és szabadságok alkalmazása nem sérthetik mások jogait és szabadságait.

 3. Az Ember biztonsága

  A társadalomban senkinek és semminek nincs joga az Ember életét és szabadságát veszélyeztetni!

  Mindenkinek garantált az alapvető létfontosságú szükségletek ingyenes ellátása, beleértve az ételt, a lakhatást, az orvosi ellátást, az oktatást és a teljes szociális bebiztonsítást.

  A társadalom tudományos, ipari és technológiai tevékenységének kizárólag az emberi élet minőségének javítására kell összpontosítania.

  Garantált a gazdasági stabilitás: az infláció és a válságok hiánya, a stabil és egyenlő árak az egész világon, az egységes valutaegység, a rögzített minimális adózás vagy annak hiánya.

  Az ember és a társadalom biztonságát minden fenyegetéssel szemben egységes globális segélyszolgálat biztosítja.

 4. Átláthatóság és mindenki számára nyitott hozzáférhetőség az információkhoz

  Mindenkinek joga van megbízható információkhoz jutni a közpénzek mozgásáról és elosztásáról. Minden ember hozzáférhet a társadalmi döntések végrehajtásának állapotáról szóló információkhoz.

  A média kizárólag a társadalomé, és igazságosan, nyíltan és őszintén tükrözi az információkat.

 5. Alkotó ideológia

  Az ideológiának arra kell összpontosítania, hogy népszerűsítse a legjobb emberi tulajdonságokat és elutasítsa mindazt, ami az Ember ellen irányul. A fő prioritás az emberiség prioritása, az Ember magas szellemi és erkölcsi fókusza, az emberség, az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és a barátság megerősítése.

  Feltételek megteremtése a nagybetűs Ember fejlődéséhez és neveléséhez, az erkölcsi és etikai értékek ápolása minden emberben és társadalomban.

  Az erőszak propagandájának tiltása, az emberiség elleni megosztottság, agresszió, megnyilvánulás bármilyen formájának elfogadhatatlansága és elítélése.

 6. Személyiségfejlődés

  Az Alkotó társaladomban mindenkinek joga van a sokoldalú fejlődéshez és az önmegvalósításhoz.

  Az oktatásnak ingyenesnek és mindenki számára egyformán elérhetőnek kell lennie. Feltételek megteremtése és az Ember lehetőségeinek bővítése alkotó képességeinek és tehetségeinek megvalósításához.

 7. Igazságosság és egyenlőség

  Minden természeti erőforrás az Emberé, és igazságosan oszlik meg az Emberek között. Az erőforrások monopolizálása és irracionális felhasználása elfogadhatatlan. Ezek az erőforrások igazságosan el vannak osztva az egész Föld lakói között.

  Az Embernek garantálva van a munkalehetősége, ha akarja. Az azonos pozícióban, szakterületen és foglalkozáson végzett munkának jutalmazása világszerte azonosnak kell lennie.

  Mindenkinek joga van a magántulajdonhoz és a jövedelemhez, de a társadalom által meghatározott egyéni kapitalizáció mértékéig.

 8. A társadalom önkormányzata

  A „hatalom” fogalma nem létezik az Alkotó társadalomban, mert minden Ember felelőssége a társadalom egésze, fejlődése, életkörülményei és a harmonikus rendje.

  Mindenkinek joga van részt venni az Alkotó társadalom ügyeinek intézésében és az Ember életét javító törvények elfogadásában.

  Az emberi életminőség változását befolyásoló, társadalmilag fontos és gazdasági kérdések kezelése országos szintű vita és szavazás (népszavazás) tárgyát képezi.

Ez az információ sokkolt bennünket bölcsességével és mélységével. Természetesen minden ember ilyen társadalomban akar élni. És ma nekünk, a Föld bolygón élő embereknek csak egy kérdésünk van: hogyan lehet ezt a lehető legrövidebb idő alatt megvalósítani?

AZ ALKOTÓ TÁRSADALOM ÉPÍTÉSÉNEK szakaszai

Igor Mihajlovics azt válaszolta, hogy a szakaszok fontosak az Alkotó Társadalom felépítéséhez, és elmagyarázta, miből állnak egyes szakaszok.

 1. Információs szakasz. Ez az emberiség tájékoztatása az Alkotó Társadalomról. Minden gondoskodó ember, minél több embert tájékoztathat az Alkotó Társadalomról. Ezt teszi most a világ különböző országaiból sok lelkiismeretes, tisztességes ember.

 2. Politikai szakasz. Politikai pártok alkotása különböző országokban „Alkotó Társadalom” az Alkotó Társadalom egyetlen ideológiájával. A pártok általános koordinációját a Nemzetközi Központi Bizottság végzi, amelyet a nemzetközi közösség irányít – az ALLATRA Nemzetközi Közmozgalom, vagyis a politikán és a valláson kívüli közösség. A cél egyszerű: a politikát eszközként használni, nem az emberek megosztására, hanem az emberek összefogására.

 3. Világméretű népszavazás. Világméretű népszavazás lebonyolítása az egész emberiség kreatív fejlődési modelljének elfogadásáról, mint az emberi túlélés egyetlen elfogadható és szükséges modelljéről.

Az első szakasz – az emberiség tájékoztatása az Alkotó Társadalom létrehozásának lehetőségéről. Ez az, amivel mi most aktívan foglalkozunk. Az emberekért tetteik beszélnek. Naponta rengeteg kreatív projektet hajtanak végre az „ALLATRA” Nemzetközi Társadalmi Mozgalom résztvevői minden nap nagyszámú kreatív projektet hajtanak végre, és bárki, akit érdekel, megismerheti őket a Mozgalom hivatalos forrásaiból, és részt vehet ebben a létfontosságú kezdeményezésben.

Van egy alapvető eszköz, amely kulcsszerepet játszik a modern társadalomban, amelyen keresztül társadalmunkat irányítják. Ez a politika. Ha használjuk, akkor jelentősen felgyorsítjuk az Alkotó Társadalom felépítésének megvalósítását.

Már 6 000 éve a politika szolgál az emberek rabszolgaságára és a fogyasztói rendszer értékeinek megerősítésére. Ma azonban az egész emberiséget szolgálhatja az Alkotó Társadalom felépítésében!

A modern társadalom irányítási rendszere úgy van elrendezve, hogy elmegyünk szavazni hazánkba, és választunk a számunkra javasolt jelöltek közül, akikre a választások után átruházzuk jogainkat. Vagyis jogainkat olyan emberekre ruházzuk át, akiket nem ismerünk, és így jogok nélkül hagyjuk magunkat. Végül is átruháztuk rájuk. De a jogainkkal együtt tovább adtuk az előnyeinket is. Így mi magunk hoztunk létre egy felépítményt az ember felett. Vajon egy ilyen kivállasztott személy, akit felhatalmaztunk, a mi érdekeink szerint fog dolgozni? Visszaadja nekünk az előnyeinket? Nem, mert megszokta őket, és az áruinkat már a sajátjának tekinti. Gondolni fog magára, a családjára, de nem ránk. Miért? Önző fogyasztói gondolkodásmóddal el fogja hinni, hogy ellenkező esetben, ha az emberek érdekeit védeni kezdi, akkor a mi szintünkre esik és olyan marad, mint mi – csak deklarált jogokkal és valós előnyök nélkül. Hát nem abszurd? Ez nem a rejtett rabszolgaság egyik formája?

Mindent elvéve tőlünk, nagyon kemény kötelezettségeket írtak elő számunkra, amelyek valójában a többség számára kivitelezhetetlenek. Egyszerűen nem teljesíthetők teljes mértékben. Ezáltal az emberek állandó szorongásban és félelemben élnek, kiszolgáltatottnak és alsóbbrendűnek érzik magukat. Egy ilyen társadalomban kénytelenek vagyunk Önökkel létezni. Folyamatos cserék és manipulációk! Ez a fogyasztói társadalom egész lényege. Minden benne így van elrendezve, mert az ember ellen irányul. És ez tény. Hosszú ideig tarthat egy ilyen társadalom? Van-e jövője? Nyilvánvalóan nem.

De bármilyen eszköz felhasználható ahogy jóra úgy ártalomra egyaránt, megsemmisíthet vagy felépíthet. Ezért a politika eszközzé kell válljon, hogy korrekt és valóban igazságos, életképes, életet megerősítő jogszabályi keretet építsünk fel egy Alkotó társadalmat.

Ma is a római törvények szerint élünk, ami már régen elavult. Olyan törvényeket kell létrehozni, amelyek biztosítják egyes személyek érdekeinek tiszteletben tartását. Alapozásuk az Alkotó Társadalom 8 Alapja lesz. A politikának valójában a nemzetközi kommunikáció és egyesülés eszközévé kell válnia, elő kell segítenie a népek közötti barátságot, és nem a nyomás, az agresszió eszközévé kell válnia, amint az most történik. Lehet nem is lehet használni további felosztásra, hanem fordítva, az egész emberiség, családok gyorsabb egyesítésére.

Ha ugyanabban a tempóban haladunk, mint most, anélkül, hogy a politikát eszközként használnánk, akkor az Alkotó Társadalom létrehozásának folyamata hosszú évekig elhúzódhat. Nézzünk értelmesen, de van-e az emberiségnek ennyi ideje? A folyamat felgyorsítása érdekében az emberiség átmenete a fogyasztói formátumról az Alkotó Társadalomra, most már tudjuk és használnunk kell a politikát mint a leghatékonyabb eszközt.

Mindannyian polgárai vagyunk országainknak. Elmegyünk a választásokra, és különböző jelöltekre szavazunk, aztán csalódottak leszünk, mert rontják az életünket és erősítik a fogyasztói formátumot. Olyan törvényeket fogadnak el, amelyek Egyetlen Emberi Családként működnek ellenünk és nem a mi érdekünkben. Ennek következtében létünk feltételei folyamatosan súlyosbodnak. Vagyis amikor hatalomra kerülnek, ezek az emberek bárki érdekeit védik, de nem az Ember és az Egységes Emberi Család érdekeit. Hogyan lehet szavazni egy politikusra, ha az az ember és annak jogai ellen szól? Hogyan lehet rá szavazni, ha az hajlamos a hazugságra és a megtévesztésre?

Ennek a helyzetnek a megváltoztatásához azokra a politikusokra kell szavaznunk, akik törvény által megvalósítják és végrehajtják az Alkotó Társadalom 8 alapját! És még jobb, egyszerűbb és helyesebb, – ha létrehozunk egy egységes világ pártot, az „Alkotó Társadalom” névvel, amely a világ minden országában bemutatja az Alkotó Társadalom 8 alapját. Így felhasználva a számára átruházott jogainkat, most megkezdi az előnyeink visszaszolgáltatását számunkra, és azon dolgozik, hogy az egész emberiséget gyorsan, egyetlen családba – alkotó társaságba – egyesítse. És csak azután, hogy a világ összes országa készen áll a fogyasztói formátumról az alkotóira való váltásra, képesek leszünk megtartani egy olyan világnépszavazást, amely minket – a Föld összes lakóját törvényesen visszaküldi az Egyesült Emberi Családba – az Alkotó Társadalomba.

És ezt csak békésen tudjuk megtenni. Ahogy a kedves Igor Mihajlovics mondta: „Az emberiségnek nincs szüksége forradalmakra, az emberiségnek evolúcióra van szüksége”.

Az „ALLATRA” NTM résztvevője

Elycsin


Alkotó társadalom (magyar feliratok)Az Alkotó Társadalom mindenkit egyesít (magyar feliratok)

Hozzászólni