Logo Creative Society ALKOTÓ
TÁRSADALOM
Csatlakozni

AZ „ALKOTÓ TÁRSADALOM” PROJEKTJÉRŐL

Az Alkotó Társadalom az globális projektje, amely mindenkit érint.
Csatlakozni #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJEKT ÖTLETE

A projekt létrehozásának precedense a „Társadalom. Az utolsó esély – konferencia volt”, amely a világ sok országának embereit egyesítette.
  • A bolygó különböző pontjain az emberek számos konferencia termekben gyűltek össze, egyidejűleg kapcsolatba léptek egymással, interneten keresztül sugárzott videóban, hogy nyíltan és őszintén megvitassák a modern civilizáció előtt álló kihívásokat.
  • A konferencia arra a végpontra jutott, hogy a mai emberiség központi problémája a társadalom fogyasztói formátuma. Ebből a patthelyzetből csak egy a kiút van –  megváltoztatni az egész társadalom formátumát fogyasztóiról alkotóra.
Milyen lehet az alkotó társadalom formátuma, amely:
icon
kivezeti civilizációnkat az önpusztítás patthelyzetéből;
icon
biztosít egy háborútól, konfliktusoktól, erőszaktól és éhség mentes jövőt;
icon
méltóságteljes életet biztosít az egész világon élők számára a jelen és a jövőtől való félelem nélkül;
icon
eljuttatja a jelen társadalmat a civilizáció egységének új szintjére és békés fejlődéséhez az élet minden területén?
Milyennek látjuk mi az emberiség képviselői, egy ilyen alkotó társadalmat?
Hogyan kellene egyesülnünk e cél, megvalósításához, közösen?
Pont annak érdekében, hogy az egész világgal válaszoljunk ezekre a kérdésekre, volt létrehozva az „Alkotó társadalom” globális projekte.
Az Alkotó társadalom projekt — ez minden ember dolga, ezért ezt a kezdeményezést a résztvevők önként teszik. Az Alkotó társadalom projekt résztvevői a nagyközönség képviselői, amely az Alkotó Társadalom 8 alapjának megvalósításán dolgoznak a világ minden országában, minden ember érdekében. Bővebben az Alkotó Társadalom felépítésének szakaszairól a következő cikkben olvashat „Az Alkotó társadalom felépítésének alapjai és szakaszai.”
Igor Mihajlovics Danilov interjúja az Alkotó Társasadalomrol
ALKOTÓ TÁRSADALOM
AZ ALKOTÓ TÁRSADALOM
8 ALAPELVE
creativesociety.com
1. Az Emberi élet
Az Ember élete a legértékesebb. Minden Ember életét sajátjaként kell védeni. A társadalom célja minden Ember élete értékének biztosítása és garantálása. Nincs és nem lehet semmi sem értékesebb, mint az Ember élete. Ha egy Ember fontos, az azt jelenti, hogy minden Ember fontos!
2. Az Ember szabadsága
Minden ember azzal a joggal születik, hogy Ember legyen. Minden Ember szabadon és egyenlőnek születik. Mindenkinek joga van választania. A Földön senki és semmi nem lehet az Ember felett, a szabadsága vagy jogai felett. Az emberi jogok és szabadságok alkalmazása nem sérthetik mások jogait és szabadságát.
3. Az Ember biztonsága
A társadalomban senkinek és semminek nincs joga az Ember életét és szabadságát veszélyeztetni!
Mindenkinek garantált az alapvető létfontosságú szükségletek ingyenes ellátása, beleértve az ételt, a lakhatást, az orvosi ellátást, az oktatást és a teljes szociális bebiztonsítást.
A társadalom tudományos, ipari és technológiai tevékenységének kizárólag az emberi élet minőségének javítására kell összpontosítania.
Garantált a gazdasági stabilitás: az infláció és a válságok hiánya, a stabil és egyenlő árak az egész világon, az egységes valutaegység, a rögzített minimális adózás vagy annak hiánya.
Az ember és a társadalom biztonságát minden fenyegetéssel szemben egységes globális segélyszolgálat biztosítja.
4. Átláthatóság és mindenki számára nyitott hozzáférhetőség az információkhoz
Mindenkinek joga van megbízható információkhoz jutni a közpénzek mozgásáról és elosztásáról. Minden ember hozzáférhet a társadalmi döntések végrehajtásának állapotáról szóló információkhoz.
A média kizárólag a társadalomé, és igazságosan, nyíltan és őszintén tükrözi az információkat.
5. Alkotó ideológia
Az ideológiának arra kell összpontosítania, hogy népszerűsítse a legjobb emberi tulajdonságokat és elutasítsa mindazt, ami az Ember ellen irányul. A fő prioritás az emberiség prioritása, az Ember magas szellemi és erkölcsi fókusza, az emberség, az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és a barátság megerősítése.
A feltételek megteremtése a nagybetűs Ember fejlődéséhez és neveléséhez, az erkölcsi és etikai értékek ápolása minden emberben és a társadalomban.
Az erőszak propagandájának betiltása, az emberiség elleni megosztottság, agresszió, megnyilvánulás bármilyen formájának megengedhetetlensége és elítélése.
6. Személyiségfejlődés
Az Alkotó társaladomban mindenkinek joga van a sokoldalú fejlődéshez és az önmegvalósításhoz.
Az oktatásnak ingyenesnek és mindenki számára egyformán elérhetőnek kell lennie. A feltételek megteremtése és az Ember lehetőségeinek bővítése, alkotó képességeinek és tehetségeinek megvalósításához.
7. Igazságosság és egyenlőség
Minden természeti erőforrás az Emberé, és igazságosan oszlik meg az Emberek között. Az erőforrások monopolizálása és irracionális felhasználása elfogadhatatlan. Ezek az erőforrások igazságosan el vannak osztva az egész Föld lakói között.
Az Embernek garantálva van a munkalehetősége, ha akarja. Az azonos pozícióban, szakterületen és foglalkozásban végzett munkának jutalmazása világszerte azonosnak kell lennie.
Mindenkinek joga van a magántulajdonhoz és a jövedelemhez, de a társadalom által meghatározott egyéni kapitalizáció mértékéig.
8. A társadalom önkormányzata
A „hatalom” fogalma nem létezik az Alkotó társadalomban, mert minden Ember felelőssége a társadalom egésze, fejlődése, életkörülményei és a harmonikus rendje.
Mindenkinek joga van részt venni az Alkotó társadalom ügyeinek intézésében és az Ember életét javító törvények elfogadásában.
Az Embernek garantálva van a munkalehetősége, ha akarja. Az azonos pozícióban, szakterületen és foglalkozásban végzett munkának jutalmazása világszerte azonosnak kell lennie.
icon

CÉLOK ÉS FELADATOK

#CREATIVESOCIETY
PROJEKT CÉLJA:
icon
ALKOTÓ TÁRSADALOM ÉPÍTÉSE, FELSZABADÍTOTT  A FOGYASZTÓI MINTÁK RENDSZERE ALÓL.
Projekt feladatok:
1
Létrehozni a feltételeket az alkotó társadalom békés úton történő felépítéséhez az egész bolygón.
2
Megtudni az emberek véleményét a világ minden pontjáról, milyennek látják és akarnak-e az alkotó formátumú társadalomban élni.
3
Platformot szolgáltatni az alkotó társadalom koncepciójának és modelljének globális, nemzetközi, nyílt megvitatásához az emberi élet minden területén.
4
Új módszereket  találni az emberiség egyesítéséhez és feltételeket teremteni az összes személy aktív részvételéhez a társadalom életében, társadalmi státuszától, vallásától és nemzetiségétől függetlenül.
icon

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

Az „Alkotó társadalom” projekt megvalósítása érdekében a teendők, a következő irányokban zajlanak:
collage
Az egész bolygón, társadalmi felmérések és interjúk készülnek, a nemzetközi közvélemény megismeréshez.
Nemzetközi konferenciák szakértők részvételével a „Profik játéka” formátumban.
Társadalmi szempontból fontos események, fórumok, tematikus találkozók, kerekasztalok, tematikus webináriumok, video-podcastok és hasonló eseményeken való részvétel szervezése más platformokon szerte a világon.
Analitikai és kutatási cikkek, szerzői és szakértői vélemények, áttekintések, interjúk és egyéb információs anyagok publikálása.
Videó műsorok készítése, bemutatók és közösségi videók, dokumentumfilmek, videó összefoglalók.
Alkossuk együtt a Jövőt, amelyet az emberiség megérdemel!