Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUND
Tilmeld dig

Grundlag og etaper for opbygning af et Kreativt Samfund

13. marts 2022
Kommentarer

Det er ikke længere en hemmelighed for nogen, at æraen med globale ændringer i samfundet er begyndt, såvel som ændringer i en selv som person. Det er allerede tydeligt for mange, at samfundet nu har nået tærsklen. Som om det er frossen fast i løgn, bedrag og umenneskelighed — en kold snemasse på en stejl bjergskråning, hvorpå hele vores forbruger civilisation sidder fast. Er det dens højdepunktet? Faldet af stress-lavinen af offentlig bevidsthed, provokeret af klimatiske, økonomiske, politiske, pandemiske og andre årsager, er uundgåeligt. Det eneste spørgsmål er, hvilke konsekvenser det vil få. Hvordan kan vi mennesker nu foregribe vores fremtid? Hvordan kan vi alle overleve og minimere risikoen for uundgåelige tab? Der findes en løsning!

Som du ved, kan en lavine blive forårsaget af et lille skub, selv et tryk på sneen fra en enkelt person. Men hvad vil den generelle bevægelse af samfundet blive rettet imod? Mod egoismens og stolthedens dødelige afgrund eller i retning af en fuldendt flydende kreativ flod, der vil give samfundet en ny eksistensform og skabe gunstige betingelser for at etablere et liv for de næste generationer af vores civilisation? Hvem ellers, om ikke du selv, er i stand til at ændre denne vektor! Denne artikel handler om, hvordan det kan gøres.


*     *     *


Den 11. maj 2019 fandt en begivenhed sted af globalt omfang, som markerede begyndelsen på de uundgåelige globale forandringer af hele verdenssamfundet. For første gang i historien samledes et stort antal mennesker fra hele verden til en online konference "Samfund. Den Sidste Chance" på platformen af "ALLATRA". International Offentlig Bevægelse. Folk diskuterede åbent og ærligt alle de mest presserende spørgsmål, som hele menneskeheden står over for i dag. Ud over en åben og sandfærdig præsentation af disse problemer, som de virkelig er, blev der også givet udtryk for måder at løse disse problemer på. Resultatet af denne revolutionerende begivenhed var oprettelsen af et unikt verdensomspændende projekt: ALLATRA Internationale Offentlig Bevægelse — "Kreativt Samfund"Hvad gør det unikt? Først og fremmest er dette projekt af afgørende betydning for hele vores civilisation. Faktisk er det den eneste mulige vej ud af den egoistiske, forbrugeriske blindgyde af selv-destruktion, som menneskeheden nu befinder sig i. Denne første hændelse og efterfølgende kæde af begivenheder har været med til at styrke mit håb om, at alt er ikke tabt for mig personligt og for hele menneskeheden.

Siden da er der blevet gjort en masse, takket være den fælles indsats fra deltagerne i ALLATRA Internationale Offentlig Bevægelse fra forskellige lande, der ligesom jeg blev inspireret af kreative idéer. Et stort antal offentlige undersøgelser blev gennemført rundt om i verden, der blev afholdt internationale online møder og konferencer, mange interviews blev filmet, interessante artikler blev offentliggjort, og mange andre socialt betydningsfulde projekter blev gennemført. Sammen gjorde vi virkelig meget. Men åbenbart ikke nok til at nå ud til alle.

I løbet af denne periode talte vi med et stort antal mennesker rundt om i verden, og alle, hver eneste person vi talte med, sagde at der er behov for det Kreative Samfund, at det er vigtigt for dem, og at de ønsker at leve i en sådan verden.

I hele denne periode har jeg overvejet, hvordan vi kan fremskynde processen med at sprede information om Det Kreative Samfund over hele verden. Hvordan kan vi alle stå sammen og gøre vores indsats endnu mere effektiv? Hvordan kan vi formidle denne information, denne mulighed til alle mennesker på jorden? Når alt kommer til alt så venter tiden ikke på nogen! Vi er allerede næsten otte milliarder mennesker, og dette gælder os alle. Hvis der ikke gøres noget nu, vil vi om ganske kort tid alle blive overvældet af en lavine af katastrofer. Så hvad kan vi gøre?

Mine venner og jeg fik svar på disse spørgsmål under vores samtale med den højt respekterede Igor Mikhailovich Danilov. Som sædvanlig forklarede Igor Mikhailovich med stor tålmodighed og venlighed vejen ud af den nuværende samfundssituation i detaljer, essensen og betydningen af at skabe et Kreativt Samfund, som vi gerne vil dele med jer alle, vore kære venner!

Målet og Betydningen

Det vigtigste er målet! Hvis der er et mål, giver alting mening, og hvis der ikke er noget mål, er alt andet meningsløst. Hvad er vores mål? Vores mål er at komme ud af denne blindgyde af et forbrugersamfund, som faktisk er en form for skjult slaveri, et forklædt slavesamfund, som menneskeheden eksisterer i nutildags, og at begynde at leve som et menneske og ikke som et udyr. Det overordnede mål er at etablere og opbygge et Ideelt Samfund af åndeligt frie mennesker, et samfund, der vil garantere vore fremtidige generationer et værdigt liv, velfærd og åndelig og moralsk velstand. Et Samfund af kærlighed og menneskelighed, eller som det kaldes i forskellige religioner — Eden. Fremtidens samfund, som allerede i dag ændrer dig i handling og fylder dit liv med den højere mening.

Hvad er nødvendigt for at opnå dette? Gradvis udvikling. Igor Mikhailovich fortalte os, at det Kreative samfund blot er en mellemfase i menneskehedens udvikling fra et slave-feudalt system til en helt ny måde at leve på for moderne mennesker — et Ideelt Samfund. Det Kreative Samfund er en overgangsfase, uden hvilken det er umuligt at nå det højeste mål — et Ideelt Samfund af åndeligt frie mennesker.

Igor Mikhailovich gav et interessant eksempel til sammenligning, "Forestil dig en stormfuld bred flod, der adskiller en druknende ø fra en stor kyst. Der bor vilde dyr på denne ø. Vores moderne samfund er faktisk ikke anderledes end dem. Vi erklærer de rigtige ting, taler om høj standard, om idealer, men i virkeligheden lever vi som dyr. Vi er adskilt. Vi har skabt enklaver. Vi kæmper konstant om territorier, skændes, opbygger hierarkier, kæmper om dominans.

Er det et menneske værdigt? Er det passende for et menneske at leve under sådanne forhold? I det moderne samfund er alting imod mennesket. Folk skabte selv overordnede strukturer, som gjorde dem til slaver. De prioriterer interesser "på papiret", "statens" interesser, "samfundets" interesser som er repræsenteret af små grupper, og kun til allersidst kommer menneskets interesser, det menneske som med egne hænder gør deres "eventyr til virkelighed" og dermed driver sig selv endnu dybere ind i slaveriet. Er dette normalt? Ved at skabe disse abstraktioner har vi givet dem vores rettigheder. Men sammen med vores rettigheder blev også vores fordele taget fra os. Det er på høje tid, at give alt tilbage til folket. For denne verden er skabt og givet til Menneskene. Et menneske burde ikke miste sin status som Menneske, først da har vi en chance for at opbygge et Ideelt Samfund.

Lad os vende tilbage til vores eksempel, Det Ideelle Samfund befinder sig på den anden side af floden, på den store bred af stabilitet og velvære, som kaldes Eden. Og for at komme væk fra den druknende ø og krydse dødens flod, må vi bygge en bro fra forbrugets dyriske format af relationer, hvor løgn og bagvaskelse hersker, til Eden, hvor Sandhed og Kærlighed hersker. Denne bro må bygges af solide sten skabt af menneskers forenede vilje og deres fælles handling. Denne bro er det Kreative Samfund, der hviler på otte søjler. Jeg besluttede mig for at afklare: "Hvad er disse søjler?" Igor Mikhailovich sagde, at søjlerne til denne bro er de 8 Grundlag til det Kreative Samfund.

8 GRUNDLAG FOR DET KREATIVE SAMFUND

Et Menneske er den grundlæggende enhed i samfundet. Menneskeheden er én stor familie.

 1. Menneskeliv

  Menneskeliv er den højeste værdi. Ethvert Menneskes Liv skal beskyttes som ens eget. Samfundets mål er at sikre og garantere værdien af hvert enkelt Menneskes Liv. Der findes ikke og kan aldrig findes noget andet, der er mere værdifuldt end et Menneskes Liv. Hvis et Menneske er værdifuldt, så er alle Mennesker værdifulde!

 2. Menneskelig frihed

  Ethvert menneske er født med retten til at være Menneske. Alle Mennesker er født frie og med de samme rettigheder. Ethvert Menneske har ret til at vælge. Der kan ikke være nogen eller noget på Jorden, der står over et Menneske, dets frihed og rettigheder. Implementeringen af menneske-rettigheder og frihed må ikke krænke rettigheder og frihed for andre Mennesker.

 3. Menneskelig sikkerhed

  Ingen og intet i samfundet har ret til at udgøre trusler mod et Menneskes liv og frihed!

  Ethvert Menneske er garanteret gratis adgang til essentielle livsfornødenheder, herunder mad, bolig, lægehjælp, uddannelse og komplet social sikkerhed.

  Samfundets videnskabelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør udelukkende have til formål at forbedre menneskers livskvalitet.

  Garanteret økonomisk stabilitet: ingen inflation og kriser, stabile og identiske priser i hele verden, en fælles valuta enhed og en fast minimal beskatning eller ingen skat.

  Tryghed for Mennesker og samfund mod enhver form for trusler sikres af den fælles globale tjeneste, der tager sig af nødsituationer.

 4. Gennemsigtighed og åbenhed i forbindelse med information til alle

  Ethvert Menneske har ret til at modtage pålidelige oplysninger om bevægelser og fordeling af offentlige midler. Ethvert Menneske har adgang til oplysninger om status for gennemførelsen af samfundets beslutninger.

  Massemedierne tilhører udelukkende samfundet og afspejler information sandfærdigt, åbent og ærligt.

 5. Den Kreative ideologi

  Ideologien bør fokusere på at popularisere de bedste menneskelige kvaliteter og bremse alt, som er et angreb imod et Menneske. Hovedprioriteten er at prioritere menneskeheden, høje åndelige og moralske bestræbelser i et Menneske, medmenneskelighed, dyd, gensidig respekt og styrkelse af venskab.

  Skabe betingelser for udvikling og uddannelse af et Menneske med et hovedbogstaver "M" og dyrke moralske værdier i hvert enkelt Menneske og i samfundet.

  Forbud mod voldspropaganda, fordømmelse og påtale af enhver form for splittelse, aggression og umenneskelige manifestationer.

 6. Udvikling af Personlighed

  Ethvert Menneske i det Kreative Samfund har ret til omfattende udvikling og personlig selvudfoldelse.

  Uddannelse bør være gratis og lige tilgængelig for alle. Der skal skabes betingelser og udvides muligheder for, at et Menneske kan udnytte sine kreative evner og talenter.

 7. Retfærdighed og ligestilling

  Alle naturressourcer tilhører Menneskene og er retfærdigt fordelt mellem alle mennesker. Monopolisering af ressourcer og irrationel udnyttelse af dem er forbudt. Disse ressourcer fordeles retfærdigt mellem borgerne på hele Jorden.

  Et Menneske er garanteret beskæftigelse, hvis han eller hun ønsker det. Lønnen for en identisk stilling, specialitet eller profession bør være den samme over hele verden.

  Enhver har ret til privat ejendom og indkomst, dog inden for grænserne af den individuelle kapital formue, der er fastsat af samfundet.

 8. Selvstyrende samfund

  Begrebet "magt" er fraværende i det Kreative Samfund, da ansvaret for samfundet som helhed, dets udvikling, levevilkår og harmoniske styre hviler hos hvert enkelt Menneske.

  Enhver har ret til at deltage i forvaltningen af det Kreative Samfunds anliggender og i vedtagelsen af love, der forbedrer menneskers levevilkår.

  Løsningen af samfundsmæssigt vigtige, socialt betydningsfulde og økonomiske spørgsmål, der påvirker Menneskers livskvalitet, forelægges til offentlig diskussion og afstemning (folkeafstemning).

Denne information har rystet os med dens visdom og dybde. Naturligvis ønsker alle mennesker at leve i et sådant samfund. I dag har vi, de mennesker, der lever på Jorden, kun ét spørgsmål: Hvordan kan vi gennemføre dette på kortest mulig tid?

ETAPERNE I OPBYGNINGEN AF DET KREATIVE SAMFUND

Igor Mikhailovich svarede, at etaperne er vigtige for opbygningen af det kreative samfund, og forklarede, hvad hver etape går ud på.

 1. Informations stadiet. Det handler om at informere menneskeheden om det Kreative Samfund. Hvert samvittighedfuldt menneske kan informere så mange mennesker som muligt om det Kreative Samfund. Det er hvad mange ærlige, anstændige mennesker fra forskellige lande i verden aktivt er i gang med nu.

 2. Det politiske stadie. Dannelse af politiske partier for det "Kreative Samfund" i forskellige lande med en fælles ideologi om det Kreative Samfund. Den overordnede koordinering af partierne varetages af den internationale centralkomité, som kontrolleres af det internationale samfund — ALLATRA Internationale Folkebevægelse, dvs. et samfund som ligger udenfor politik og religion. Målet er simpelt: at bruge politik som et værktøj, der ikke bruges til at splitte, men til at forene mennesker.

 3. Verdens folkeafstemning. Gennemførelse af en global folkeafstemning om hele menneskehedens vedtagelse af en kreativ udviklingsmodel som den eneste egnede og nødvendig for menneskehedens overlevelse.

Det første stadie er at informere menneskeheden om muligheden for at opbygge det "Kreative Samfund". Dette er hvad vi aktivt gør i øjeblikket. Folks gerninger taler for sig selv. Et stort antal kreative og socialt vigtige projekter gennemføres dagligt af deltagerne i ALLATRA Internationale Folkebevægelse, og alle kan få kendskab til dem via bevægelsens officielle ressourcer og deltage i dette vigtige initiativ.

Der findes et grundlæggende værktøj, som spiller en central rolle i det moderne samfund, og som styrer vores samfund. Nemlig politik. Hvis vi bruger det, betyder det, at vi vil fremskynde implementeringen af at skabe det Kreative Samfund betydeligt.

I 6.000 år har politik tjent til at gøre menneskeheden til slave og styrke det forbrugeriske værdisystem. I dag kan den imidlertid tjene hele menneskeheden ved at opbygge det Kreative Samfund!

Det moderne samfunds forvaltningssystem er udformet på en sådan måde, at vi stemmer i vores eget land og vælger blandt de kandidater, som vi får foreslået, hvem vi skal overdrage vores rettigheder til efter valget. Det vil sige, at vi overdrager vores rettigheder til folk, vi ikke kender, og dermed efterlader vi os selv uden rettigheder. Vi har jo trods alt uddelegeret til dem. Men sammen med vores rettigheder har vi også givet vores fordele væk. Det er sådan, at vi selv har skabt en super struktur over mennesket. Vil en sådan udpeget person, som vi har udstyret med autoritet, arbejde for os eller tjene vores interesse? Vil han give vores fordele tilbage til os? Nej, for han er vant til dem og betragter vores fordele som hans ejendom. Han vil tænke på sig selv, på sin familie, men ikke på os. Hvorfor ikke? Med forbrugerisk egoistisk tankegang vil han overveje, at hvis han ellers begynder at forsvare folks interesser, vil han falde ned på vores niveau og forblive som vi er, med kun erklærede rettigheder og uden reelle fordele. Er det ikke absurd? Er det ikke en form for skjult slaveri?

Efter at have taget alt fra os blev vi pålagt meget strenge forpligtelser, som faktisk er umulige for de fleste. Det er simpelthen umuligt at opfylde dem fuldstændigt. Det får folk til at leve i konstant ængstelse og frygt, får dem til at føle sig sårbare og mindreværdige. Det er i et sådant samfund, at du og jeg er tvunget til at eksistere. Udveksling og manipulationer hele vejen rundt! Det er essensen af forbrugersamfundet. Alt er indrettet på en sådan måde, fordi det er rettet imod et menneske. Det er en kendsgerning. Kan et sådant samfund eksistere længe? Har det en fremtid? Selvfølgelig ikke.

Men ethvert redskab kan bruges enten til skade eller til gavn, det kan bruges til at ødelægge eller til at opbygge. Derfor kan og bør politik blive vores redskab til at opbygge den rigtige og fuldstændig retfærdige, levedygtige, livsbekræftende lovgivning til at opbygge det Kreative Samfund.

I dag lever vi stadig i henhold til den romerske lov, som for længst er uddateret. Det er nødvendigt at skabe love der sikrer, at hvert enkelt menneskes behov opfyldes. Deres grundlag vil være de 8 fundamenter for det Kreative Samfund. Politik bør i praksis blive til et redskab for international kommunikation og forening, fremme venskab imellem folkeslag og ikke være et instrument til tvang og aggression, som det er tilfældet i dag. Den kan og bør bruges — ikke til yderligere adskillelse, men tværtimod til en fremskyndet forening af hele menneskefamilien.

Hvis vi fortsætter i samme tempo som nu, uden at bruge politik som et redskab, vil processen med at opbygge det Kreative Samfund trække ud i mange år. Lad os være rationelle, har menneskeheden tid til dette? For at fremskynde menneskehedens overgangsproces fra det forbrugeriske format til det Kreative Samfund kan og bør vi allerede nu bruge politik som det mest effektive redskab.

Vi er alle borgere i vores land. Vi går til stemme urnerne og stemmer på forskellige kandidater, og så bliver vi oprørte, fordi de gør vores liv værre og styrker forbruger formatet. De vedtager love, der modarbejder os som en forenet menneskeheds familie og som ikke er i vores interesse. Som følge heraf bliver vores eksistensvilkår til stadighed dårligere. Det vil sige, at når de kommer til magten, beskytter disse mennesker andres interesser, men ikke det enkelte menneskes og den forenede menneskeheds interesser. Hvordan kan man overhovedet stemme på en politiker, hvis han er imod mennesket og dets rettigheder? Hvordan kan man stemme på ham, hvis han er tilbøjelig til at lyve og bedrage?

For at ændre på denne situation er vi nødt til at stemme på de politikere, der vil gennemføre og lovgive om de 8 fundamenter for det Kreative Samfund! Og hvad ville være endnu bedre, enklere og mere hensigtsmæssigt ville være at oprette et enkelt verdensparti ved navn "Det Kreative Samfund", som i hvert enkelt land i verden vil implementere de 8 fundamenter for det Kreative Samfund. Og ved at bruge vores rettigheder, som vi har uddelegeret til dem, vil det således straks begynde at returnere vores fordele til os og arbejde for at forene hele menneskeheden så hurtigt som muligt i en forenet familie — det Kreative Samfund. Og først når alle verdens lande er klar til overgangen fra et forbruger — til et Kreativt format, vil vi være i stand til at afholde en folkeafstemning på verdensplan, der lovligt bringer os — alle jordens indbyggere — tilbage til den ene menneskelige familie — det Kreative Samfund.

Vi kan kun gøre dette på fredelig vis. Som den respekterede Igor Mikhailovich sagde: "Menneskeheden har ikke brug for en revolution, menneskeheden har brug for en evolution".

Deltager i ALLATRA IOB

Elchin

Efterlad en kommentar