Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUND
Tilmeld dig

OM DET KREATIVE SAMFUNDSPROJEKT

Det Kreative Samfund er et verdensomspændende projekt for hele menneskeheden, og det vedrører alle.
Tilmeld dig #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJECT IDEA

Et fortilfælde for oprettelsen af dette projekt var den globale internationale konference "Samfund Den Sidste Chance", som har samlet folk fra mange lande i verden.
  • Folk, der bor i forskellige dele af verden, er mødt op i talrige konferencesale og er samtidig blevet forbundet med hinanden via en videotransmission via internettet for åbent og ærligt at diskutere de udfordringer, som den moderne civilisation står over for.
  • Konferencen har ført til den konklusion, at det største problem for den moderne menneskehed er det forbrugeristiske format af samfundet. Den eneste vej ud af den nuværende blindgyde er en fuldstændig ændring af samfundsformatet fra et forbrugeristisk til et kreativt samfund.
Hvordan kan en kreativ samfundsform se ud, som ville:
icon
bringe vores civilisation ud af selvdestruktionens blindgyde;
icon
sikre en fremtid uden krige, konflikter, vold og sult;
icon
at sikre et anstændigt liv for mennesker over hele verden og fjerne frygten for nutiden og fremtiden;
icon
bringe det moderne samfund til et nyt niveau af enhed og en fredelig udvikling af civilisationen på alle livets områder?
Hvordan kan vi, repræsentanter for menneskeheden, forestille os et sådant kreativt samfund?
Hvordan kan vi forenes om dette mål og nå det hele i fællesskab?
Det globale projekt Kreative Samfund er netop blevet iværksat for at få hele verden til at besvare disse spørgsmål.
Projektet Kreative Samfund er en sag for alle mennesker. Det er derfor, at deltagerne selv gennemfører dette initiativ. Deltagerne i projektet det Kreative Samfund repræsenterer den brede offentlighed. Disse mennesker er fortalere for at gennemføre de otte fundamenter for det Kreative Samfund i alle lande i verden til gavn for alle mennesker. Læs mere om de forskellige faser i opbygningen af det Kreative Samfund i artiklen "Grundlag og etaper for opbygning af et Kreativt Samfund".
Interview med Igor Mikhailovich Danilov om det Kreative Samfund
KREATIVT SAMFUND
8 GRUNDLAG
FOR DET KREATIVE SAMFUND
creativesociety.com
1. Menneskeliv
Menneskeliv er den højeste værdi. Ethvert Menneskes Liv skal beskyttes som ens eget. Samfundets mål er at sikre og garantere værdien af hvert enkelt Menneskes Liv. Der findes ikke og kan aldrig findes noget andet, der er mere værdifuldt end et Menneskes Liv. Hvis et Menneske er værdifuldt, så er alle Mennesker værdifulde!
2. Menneskelig Frihed
Ethvert menneske er født med retten til at være Menneske. Alle Mennesker er født frie og med de samme rettigheder. Ethvert Menneske har ret til at vælge. Der kan ikke være nogen eller noget på Jorden, der står over et Menneske, dets frihed og rettigheder. Implementeringen af menneske-rettigheder og frihed må ikke krænke rettigheder og frihed for andre Mennesker.
3. Menneskelig Sikkerhed
Ingen og intet i samfundet har ret til at udgøre trusler mod et Menneskes liv og frihed!
Ethvert Menneske er garanteret gratis adgang til essentielle livsfornødenheder, herunder mad, bolig, lægehjælp, uddannelse og komplet social sikkerhed.
Samfundets videnskabelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør udelukkende have til formål at forbedre menneskers livskvalitet.
Garanteret økonomisk stabilitet: ingen inflation og kriser, stabile og identiske priser i hele verden, en fælles valuta enhed og en fast minimal beskatning eller ingen skat.
Tryghed for Mennesker og samfund mod enhver form for trusler sikres af den fælles globale tjeneste, der tager sig af nødsituationer.
4. Gennemsigtighed og åbenhed i forbindelse med information til alle
Ethvert Menneske har ret til at modtage pålidelige oplysninger om bevægelser og fordeling af offentlige midler. Ethvert Menneske har adgang til oplysninger om status for gennemførelsen af samfundets beslutninger.
Massemedierne tilhører udelukkende samfundet og afspejler information sandfærdigt, åbent og ærligt.
5. Den Kreative ideologi
Ideologien bør fokusere på at popularisere de bedste menneskelige kvaliteter og bremse alt, som er et angreb imod et Menneske. Hovedprioriteten er at prioritere menneskeheden, høje åndelige og moralske bestræbelser i et Menneske, medmenneskelighed, dyd, gensidig respekt og styrkelse af venskab.
Skabe betingelser for udvikling og uddannelse af et Menneske med et hovedbogstaver "M" og dyrke moralske værdier i hvert enkelt Menneske og i samfundet.
Forbud mod voldspropaganda, fordømmelse og påtale af enhver form for splittelse, aggression og umenneskelige manifestationer.
6. Udvikling af Personlighed
Ethvert Menneske i det Kreative Samfund har ret til omfattende udvikling og personlig selvudfoldelse.
Uddannelse bør være gratis og lige tilgængelig for alle. Der skal skabes betingelser og udvides muligheder for, at et Menneske kan udnytte sine kreative evner og talenter.
7. Retfærdighed og ligestilling
Alle naturressourcer tilhører Menneskene og er retfærdigt fordelt mellem alle mennesker. Monopolisering af ressourcer og irrationel udnyttelse af dem er forbudt. Disse ressourcer fordeles retfærdigt mellem borgerne på hele Jorden.
Et Menneske er garanteret beskæftigelse, hvis han eller hun ønsker det. Lønnen for en identisk stilling, specialitet eller profession bør være den samme over hele verden.
Enhver har ret til privat ejendom og indkomst, dog inden for grænserne af den individuelle kapital formue, der er fastsat af samfundet.
8. Selvstyrende samfund
Begrebet "magt" er fraværende i det Kreative Samfund, da ansvaret for samfundet som helhed, dets udvikling, levevilkår og harmoniske styre hviler hos hvert enkelt Menneske.
Enhver har ret til at deltage i forvaltningen af det Kreative Samfunds anliggender og i vedtagelsen af love, der forbedrer menneskers levevilkår.
Løsningen af samfundsmæssigt vigtige, socialt betydningsfulde og økonomiske spørgsmål, der påvirker Menneskers livskvalitet, forelægges til offentlig diskussion og afstemning (folkeafstemning).
icon

MÅL OG MÅLSÆTNINGER

#CREATIVESOCIETY
PROJEKTMÅL:
icon
At opbygge et kreativt samfund, der er fri for systemet med forbrugeristiske tankesæt.
Projektets mål:
1
At skabe betingelser for at opbygge et kreativt samfund på hele planeten med fredelige midler.
2
At spørge folk over hele verden, om de ønsker at leve i et kreativt samfund, og hvordan de forestiller sig det.
3
At skabe en platform for en global, international og åben diskussion af begrebet og modellen for det kreative samfund på alle områder af det menneskelige liv.
4
At finde nye måder at forene hele menneskeheden på og skabe betingelser for, at alle mennesker kan deltage aktivt i samfundslivet, uanset social status, religion eller nationalitet.
icon

AKTIVITETSOMRÅDER

For at gennemføre opgaverne i projektet "Det Kreative Samfund" gennemføres der aktiviteter på områder som f.eks:
collage
Offentlige undersøgelser og interviews, der er gennemført over hele verden for at belyse det internationale samfunds holdning.
Internationale konferencer med deltagelse af eksperter i "Spil af Professionelle" format.
Afholdelse af socialt betydningsfulde arrangementer, forum, temamøder, rundbordssamtaler, webinarer, online-videopodcasts og deltagelse i lignende arrangementer på andre platforme rundt om i verden.
Offentliggørelse af analytiske artikler og forskningsartikler, forfattere og ekspertudtalelser, oversigter, interviews og andet informationsmateriale.
Udarbejdelse af videoprogrammer, præsentations- og sociale videoer, dokumentarfilm og videoreviews.
Lad os sammen skabe den fremtid, som menneskeheden fortjener!