Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUND
Tilmeld dig

8 GRUNDLAG FOR DET KREATIVE SAMFUND

Et Menneske er den grundlæggende enhed i samfundet.
Menneskeheden er én stor familie.
1
Menneskeliv

Menneskeliv er den højeste værdi. Ethvert Menneskes Liv skal beskyttes som ens eget. Samfundets mål er at sikre og garantere værdien af hvert enkelt Menneskes Liv. Der findes ikke og kan aldrig findes noget andet, der er mere værdifuldt end et Menneskes Liv. Hvis et Menneske er værdifuldt, så er alle Mennesker værdifulde!

2
Menneskelig Frihed

Ethvert menneske er født med retten til at være Menneske. Alle Mennesker er født frie og med de samme rettigheder. Ethvert Menneske har ret til at vælge. Der kan ikke være nogen eller noget på Jorden, der står over et Menneske, dets frihed og rettigheder. Implementeringen af menneske-rettigheder og frihed må ikke krænke rettigheder og frihed for andre Mennesker.

3
Menneskelig Sikkerhed

Ingen og intet i samfundet har ret til at udgøre trusler mod et Menneskes liv og frihed!

Ethvert Menneske er garanteret gratis adgang til essentielle livsfornødenheder, herunder mad, bolig, lægehjælp, uddannelse og komplet social sikkerhed.

Samfundets videnskabelige, industrielle og teknologiske aktiviteter bør udelukkende have til formål at forbedre menneskers livskvalitet.

Garanteret økonomisk stabilitet: ingen inflation og kriser, stabile og identiske priser i hele verden, en fælles valuta enhed og en fast minimal beskatning eller ingen skat.

Tryghed for Mennesker og samfund mod enhver form for trusler sikres af den fælles globale tjeneste, der tager sig af nødsituationer.

4
Gennemsigtighed og åbenhed i forbindelse med information til alle

Ethvert Menneske har ret til at modtage pålidelige oplysninger om bevægelser og fordeling af offentlige midler. Ethvert Menneske har adgang til oplysninger om status for gennemførelsen af samfundets beslutninger.

Massemedierne tilhører udelukkende samfundet og afspejler information sandfærdigt, åbent og ærligt.

5
Den Kreative ideologi

Ideologien bør fokusere på at popularisere de bedste menneskelige kvaliteter og bremse alt, som er et angreb imod et Menneske. Hovedprioriteten er at prioritere menneskeheden, høje åndelige og moralske bestræbelser i et Menneske, medmenneskelighed, dyd, gensidig respekt og styrkelse af venskab.

Skabe betingelser for udvikling og uddannelse af et Menneske med et hovedbogstaver "M" og dyrke moralske værdier i hvert enkelt Menneske og i samfundet.

Forbud mod voldspropaganda, fordømmelse og påtale af enhver form for splittelse, aggression og umenneskelige manifestationer.

6
Udvikling af Personlighed

Ethvert Menneske i det Kreative Samfund har ret til omfattende udvikling og personlig selvudfoldelse.

Uddannelse bør være gratis og lige tilgængelig for alle. Der skal skabes betingelser og udvides muligheder for, at et Menneske kan udnytte sine kreative evner og talenter.

7
Retfærdighed og ligestilling

Alle naturressourcer tilhører Menneskene og er retfærdigt fordelt mellem alle mennesker. Monopolisering af ressourcer og irrationel udnyttelse af dem er forbudt. Disse ressourcer fordeles retfærdigt mellem borgerne på hele Jorden.

Et Menneske er garanteret beskæftigelse, hvis han eller hun ønsker det. Lønnen for en identisk stilling, specialitet eller profession bør være den samme over hele verden.

Enhver har ret til privat ejendom og indkomst, dog inden for grænserne af den individuelle kapital formue, der er fastsat af samfundet.

8
Selvstyrende samfund

Begrebet "magt" er fraværende i det Kreative Samfund, da ansvaret for samfundet som helhed, dets udvikling, levevilkår og harmoniske styre hviler hos hvert enkelt Menneske.

Enhver har ret til at deltage i forvaltningen af det Kreative Samfunds anliggender og i vedtagelsen af love, der forbedrer menneskers levevilkår.

Løsningen af samfundsmæssigt vigtige, socialt betydningsfulde og økonomiske spørgsmål, der påvirker Menneskers livskvalitet, forelægges til offentlig diskussion og afstemning (folkeafstemning).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Du kan læse mere om de etaper i opbygningen af et Kreativt Samfund i artiklen "Grundlag og etaper i opbygningen af det Kreative Samfund"
Læs