Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

8 TEMELJA KREATIVNOG DRUŠTVA

Čovjek je temeljna jedinica društva.
Čovječanstvo je jedna velika porodica.
1
Život Čovjeka

Život Čovjeka je najveća vrijednost. Život svakog Čovjeka mora biti zaštićen kao svoj vlastiti. Cilj društva je osigurati i garantirati vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikada ne može biti ništa vrijednije od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su svi Ljudi vrijedni!

2
Sloboda Čovjeka

Svaki Čovjek je rođen sa pravom da bude Čovjek. Svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki. Svako ima pravo da bira. Ne može biti niko i ništa na Zemlji iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ne smije narušavati prava i slobode drugih ljudi.

3
Sigurnost Čovjeka

Niko i ništa u društvu nema pravo da stvara prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku je zagarantovano besplatno obezbjeđivanje osnovnih životnih potreba, uključujući hranu, sklonište, medicinsku njegu, obrazovanje i punu socijalnu sigurnost.

Naučne, industrijske i tehnološke aktivnosti društva treba da budu usmjerene samo na poboljšanje kvaliteta života Čovjeka.

Zagarantovana ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnji osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi vanrednim situacijama.

4
Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo na pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svima su dostupne informacije o statusu provođenja odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i prikazuju informacije istinito, otvoreno i iskreno.

5
Kreativna ideologija

Ideologija treba da bude usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih kvaliteta i na zatiranje svega što je upereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, međusobnog uvažavanja i jačanja prijateljstva.

Stvaranje uslova za razvoj i obrazovanje Čovjeka sa velikim slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osude i prokazivanje svakog oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

6
Razvoj ličnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima pravo na sveobuhvatan razvoj i lično ispunjenje.

Obrazovanje treba da bude besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uslova i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.

7
Pravedenost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju čovjeku i pravedno su raspoređeni među svim ljudima. Zabranjena je monopolizacija resursa i njihova neracionalna upotreba. Ovi resursi su pravedno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.

Čovjek ima zagarantovan posao ako to želi. Plata za identičnu poziciju, specijalizaciju ili profesiju treba da bude jednaka u cijelom svijetu.

Svako ima pravo na privatnu svojinu i prihod, međutim, u granicama visine kapitalizacije koju društvo određuje za pojedinca.

8
Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu izostaje, jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uslove života i skladan format snosi svaki Čovjek.

Svaki Čovjek ima pravo da učestvuje u upravljanju poslovima Kreativnog društva i donošenju zakona koji poboljšavaju život Čovjeka.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utiču na kvalitet života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasanje (referendum).