Logo Creative Society USTVARJALNA
DRUŽBA
Pridružite se

Temelji in stopnje izgradnje Ustvarjalne družbe

18. maj 2020
Komentarji

Za nikogar ni več skrivnost, da se je začelo obdobje globalnih sprememb v družbi in sprememb v sebi kot človeku. Mnogim je že očitno, da je družba zdaj na zadnji meji. Kot zamrznjena v laži, prevarah, nečlovečnosti, v hladni snežni gmoti na strmem pobočju gore, v kateri je ujeta naša celotna potrošniška civilizacija. Je to njen vrhunec? Plaz stresa v družbeni zavesti, ki ga povzročajo podnebni, ekonomski, politični, pandemični in drugi razlogi, je neizogiben. Vprašljive so le posledice. Kako lahko ljudje zdaj predvidimo svojo prihodnost? Kako lahko vsi preživimo in zmanjšamo tveganja neizogibnih izgub? Izhod obstaja!

Kot veste, se lahko plaz sproži z rahlim pritiskom, tudi s pritiskom ene osebe na sneg. Kam pa bo usmerjeno splošno gibanje družbe? V katastrofalno brezno sebičnosti in ponosa ali v strugo polne ustvarjalne reke, ki bo družbi omogočila novo obliko obstoja in bo ustvarila ugodne pogoje za oživitev življenja za naslednje generacije naše civilizacije? Kdo drug kot vi lahko spremeni ta vektor! Ta članek govori o tem, kako to storiti.


*     *     *


11. maja 2019 se je zgodil dogodek v svetovnem merilu, ki je zaznamoval začetek neizogibnih globalnih preobrazb celotne svetovne skupnosti. Prvič v zgodovini se je ogromno ljudi z vsega sveta zbralo na spletni konferenci »Družba. Zadnja priložnost« na platformi Mednarodnega družbenega gibanja »ALLATRA«. Ljudje so odkrito in pošteno razpravljali o vseh najbolj perečih vprašanjih, s katerimi se danes sooča celotno človeštvo. In kar je najpomembneje, poleg tega, da so vprašanja postavljali odkrito in takšna, kot so v resnici, so bili napovedani tudi načini reševanja teh težav. Rezultat tega dogodka brez primere je bilo rojstvo edinstvenega svetovnega projekta Mednarodnega družbenega gibanja »ALLATRA« – »Ustvarjalna družba». «. V čem je njegova edinstvenost? Prvič, ta projekt je ključen za našo celotno civilizacijo. Pravzaprav je to edini mogoč izhod iz egoistične, potrošniške slepe ulice samodestrukcije, v kateri je zdaj človeštvo. Ta precedens in veriga dogodkov, ki so mu sledili, so v meni še bolj utrdili upanje, da zame osebno in za vse človeštvo ni vse izgubljeno.

V zadnjem času je bilo, zahvaljujoč skupnim prizadevanjem udeležencev mednarodnega družbenega gibanja »ALLATRA« iz različnih držav, ki so bili tako kot jaz navdihnjeni z ustvarjalnimi idejami, že veliko narejenega. Veliko število socialnih raziskav je bilo opravljenih po vsem svetu, odvila so se mednarodna spletna srečanja in konference, veliko intervjujev, objavljeni so bili zanimivi članki in izvedeni številni drugi družbeno pomembni projekti. Skupaj smo res naredili veliko. Toda očitno še vedno ne dovolj, da bi dosegli vsakogar.

V tem času smo se pogovarjali z ogromno ljudmi po vsem svetu in res vsi, s katerimi smo se pogovarjali, so rekli, da potrebujejo Ustvarjalno družbo, da je zanje pomembna in da bi radi živeli v takem svetu.

Ves ta čas sem razmišljal o tem, kako kljub temu pospešiti postopek širjenja informacij o Ustvarjalni družbi po vsem svetu. Kako se lahko vsi združimo in svoja prizadevanja naredimo še bolj učinkovita? Kako te informacije, to priložnost posredovati vsem ljudem na Zemlji? Čas namreč nikogar ne čaka! Že zdaj nas je skoraj osem milijard in to velja za vse. Konec koncev, če se zdaj nekaj ne naredi, bo plaz nesreč zelo kmalu zajel vse. Kaj torej narediti?

S prijatelji smo na ta vprašanja dobili odgovore med pogovorom s cenjenim Igorjem Mihajlovičem Danilovom. Kot vedno je Igor Mihajlovič z veliko potrpežljivostjo in prijaznostjo temeljito razložil rešilni izhod iz trenutnih razmer v družbi, bistvo in pomen izgradnje Ustvarjalne družbe, ki ga želimo deliti z vsemi vami, dragi prijatelji!

CILJ IN SMISEL

Najpomembnejši je cilj! Če obstaja cilj, je vse smiselno, in če cilja ni, potem je vse drugo brez pomena. Kaj je naš cilj? Naš cilj je priti iz te slepe ulice potrošniške družbe, ki je pravzaprav prikrita oblika suženjstva, zakamufliranega suženjskega sistema, v katerem danes vsi kot človeštvo obstajamo, in začeti živeti kot Človek, ne kot zver. Glavni cilj je doseči in zgraditi Idealno družbo duhovno svobodnih ljudi, družbo, ki bi našim prihodnjim generacijam zagotavljala dostojno življenje, blagostanje ter duhovno in moralno blaginjo. Družbo Ljubezni in Človeštva, ali kot jo imenujejo v različnih religijah – Raj. Družba prihodnosti, ki vas že zdaj spremeni v delovanju in napolni vaše življenje z višjim pomenom.

Kaj je za to potrebno? Razvoj po stopnjah. Igor Mihajlovič je razložil, da je Ustvarjalna družba le vmesna stopnja v evoluciji človeštva od suženjsko-fevdalnega sistema do povsem novega načina življenja sodobnih ljudi – Idealne družbe. Ustvarjalna družba je prehodna faza, brez katere je nemogoče doseči najvišji cilj – Idealno družbo duhovno svobodnih ljudi.

Igor Mihajlovič je dal zanimiv asociativni primer: »Predstavljajte si razburkano široko reko, ki ločuje otoček, ki tone pod vodo, od velike obale. Na tem otoku so divje živali. Naša sodobna družba v bistvu ni nič drugačna od njih. Razglašamo prave stvari, govorimo o visokih standardih, o idealih, v resnici pa živimo kot živali. Ločeni smo. Ustvarili smo enklave. Nenehno se borimo za ozemlja, se prepiramo, gradimo hierarhije in se borimo za prevlado.

Je to vredno Človeka? Je primerno, da Človek živi v takih razmerah? V sodobni družbi je vse proti človeku. Ljudje so sami ustvarili nadstrukture, ki so jih zasužnjile. Prednost imajo interesi na »papirju«, interesi »države«, interesi »družbe«, ki jih zastopajo majhne skupine, in šele na koncu so interesi človeka, ki s svojimi rokami spreminja njihove »sanje v resničnost« in se tako vodi v še večje suženjstvo. Je to normalno? Z ustvarjanjem teh abstrakcij smo jim dali svoje pravice. Toda skupaj z našimi pravicami so nam odvzeli tudi ugodnosti. Čas je, da se vse to vrne ljudem. Kajti ta svet je bil ustvarjen in podarjen Človeku. In človek ne bi smel izgubiti statusa Človeka, kajti šele takrat imamo priložnost zgraditi Idealno družbo.

Vrnimo se k našemu primeru, Idealna družba je tista, ki je na drugi strani reke, na velikem bregu stabilnosti in blaginje, ki se imenuje Raj. In da bi zapustili utapljajoči se otok in prečkali reko smrti, moramo zgraditi most od potrošniškega, živalskega formata odnosov, kjer vladata laž in obrekovanje, do Raja, kjer vladata Resnica in Ljubezen. In ta most bi moral biti izdelan iz trdnega kamna, ki bi bil en sam izraz volje ljudi in njihovega skupnega delovanja. Ta most je Ustvarjalna družba, ki stoji na 8 stebrih.« Odločil sem se, da pojasnim: »Kakšni so ti stebri?« Igor Mihajlovič je dejal, da so stebri tega mostu 8 Temeljev Ustvarjalne družbe.

8 TEMELJEV USTVARJALNE DRUŽBE

Človek je temeljna enota družbe. Človeštvo je ena velika družina.

 1. Človekovo življenje

  Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.

 2. Človekova svoboda

  Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.

 3. Človekova varnost

  Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka!

  Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in polno socialno varnostjo.

  Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja človeka.

  Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali nobene obdavčitve.

  Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.

 4. Preglednost in odprtost informacij za vse

  Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev.

  Množični mediji pripadajo samo družbi in podajajo informacije resnicoljubno, odprto in pošteno.

 5. Ustvarjalna ideologija

  Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih stremljenj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in krepitev prijateljstva.

  Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, spodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.

  Prepoved propagande nasilja, nedopustnost in obsodba kakršne koli oblike delitve, agresije in manifestacije protičlovečnosti.

 6. Razvoj Osebnosti

  Vsak človek v Ustvarjalni družbi ima pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve.

  Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.

 7. Pravica in enakopravnost

  Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji.

  Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu.

  Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki jo določi družba.

 8. Samoupravna družba

  Koncept »moči« v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj.

  Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov, ki izboljšujejo življenje Človeka.

  Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).

Te informacije so nas pretresle s svojo modrostjo in globino. Seveda si vsak človek želi živeti v taki družbi. In danes je pred nami, ljudmi, ki živimo na planetu Zemlja, samo eno vprašanje: kako to izvesti v najkrajšem mogočem času?

STOPNJE IZGRADNJE USTVARJALNE DRUŽBE

Igor Mihajlovič je odgovoril, da so stopnje pomembne za gradnjo Ustvarjalne družbe, in pojasnil posamezne stopnje.

 1. Informacijska stopnja. Predstavlja informiranje človeštva o Ustvarjalni družbi. Vsak neravnodušen človek lahko o Ustvarjalni družbi obvesti čim več ljudi. To zdaj počnejo številni vestni, spodobni ljudje iz različnih držav sveta.

 2. Politična stopnja. Ustanovitev političnih strank "Ustvarjalna družba" v različnih državah z enotno ideologijo Ustvarjalne družbe. Splošno usklajevanje strank izvaja Mednarodni centralni odbor, ki ga nadzira mednarodna skupnost – Mednarodno družbeno gibanje ALLATRA, torej skupnost, ki je zunaj politike in religije. Cilj je preprost: uporabiti politiko kot orodje, ki ne bo ločevalo ljudi, temveč jih bo združevalo.

 3. Svetovni referendum. Izvedba referenduma celotnega človeštva o sprejetju Ustvarjalnega razvojnega modela kot edinega sprejemljivega in potrebnega za preživetje človeštva.

Prva faza je obveščanje človeštva o možnosti izgradnje Ustvarjalne družbe. To zdaj aktivno počnemo. Dejanja ljudi govorijo zase. Člani Mednarodnega družbenega gibanja ALLATRA dnevno izvajajo ogromno ustvarjalnih projektov, vsak pa se lahko z njimi seznani iz uradnih virov gibanja in se pridruži tej življenjsko pomembni pobudi.

Obstaja osnovno orodje, ki ima v sodobni družbi ključno vlogo, s pomočjo katerega se upravlja naša družba. To je politika. Če to orodje uporabimo, potem bomo bistveno pospešili izvedbo gradnje Ustvarjalne družbe.

Politika je 6.000 let služila zasužnjevanju ljudi in krepitvi sistema potrošniških vrednot. Vendar pa lahko danes služi celotnemu človeštvu pri gradnji Ustvarjalne družbe!

Sistem vodenja sodobne družbe je urejen tako, da gremo volit v svoji državi in izbiramo med predlaganimi kandidati, ki jim po volitvah prenesemo svoje pravice. To pomeni, da svoje pravice prenašamo na ljudi, ki jih ne poznamo, in tako sami ostanemo brez pravic. Navsezadnje smo jih delegirali. Toda skupaj s svojimi pravicami smo se odpovedali še svojim ugodnostim. Tako smo sami ustvarili nadstrukturo nad človekom. Bo tak izvoljeni, ki smo mu predali svoja pooblastila, delal za nas ali naše interese? Ali nam bo vrnil naše ugodnosti? Ne, ker jih je vajen in naše ugodnosti že šteje za svoje. Razmišljal bo o sebi, o svoji družini, ne pa o nas. Zakaj? S sebičnim potrošniškim razmišljanjem bo verjel, da se bo v nasprotnem primeru, če bo začel braniti interese ljudi, spustil na našo raven in ostal tak kot mi, le z deklariranimi pravicami in brez resničnih ugodnosti. Ali ni to absurdno? Ali to ni oblika skritega suženjstva?

Ko so nam vse vzeli, so nam predpisali zelo težke obveznosti, ki pa so v resnici za večino neizvedljive. Preprosto jih ni mogoče v celoti izpolniti. Zaradi tega ljudje živijo v nenehni tesnobi in strahu, počutijo se ranljive in manjvredne. Takšna je družba, v kateri smo prisiljeni obstajati. Neprestane zamenjave in manipulacije! To je celotno bistvo potrošniške družbe. Vse v njej je tako, ker je vse usmerjeno proti človeku. In to je dejstvo. Ali lahko takšna družba dolgo obstaja? Ali ima prihodnost? Očitno je, da ne.

A katero koli orodje je mogoče uporabiti v škodo ali korist, lahko ga za uničevanje ali grajenje. Zato lahko politika postane in mora postati naše orodje za izgradnjo pravilnega in resnično poštenega, izvedljivega, življenje podpirajočega zakonodajnega okvira za izgradnjo Ustvarjalne družbe.

Danes še vedno živimo v skladu z rimskim pravom, ki je že dolgo zastarelo. Treba je oblikovati takšno zakonodajo, ki bo zagotovila spoštovanje interesov vsakega človeka. Njen temelj bo 8 Temeljev Ustvarjalne družbe. Politika bi dejansko morala postati instrument mednarodnega komuniciranja in združevanja, spodbujati prijateljstvo med ljudmi in ne biti instrument pritiska in agresije, kot se dogaja zdaj. Mogoče jo je in morali bi jo uporabljati ne za nadaljnjo delitev, temveč za hitro poenotenje celotne družine človeštva.

Če bomo šli z enako hitrostjo kot zdaj, ne da bi uporabili politiko kot orodje, se bo proces izgradnje Ustvarjalne družbe zavlekel za še vrsto let. Poglejmo razumno, ali ima človeštvo tokrat čas? Da bi pospešili proces prehoda človeštva iz potrošniškega formata v Ustvarjalno družbo, lahko in moramo zdaj uporabiti politiko kot najučinkovitejše orodje.

Vsi smo državljani svojih držav. Gremo na volitve in glasujemo za različne kandidate, nato pa se razburjamo, ker nam poslabšajo življenje in okrepijo potrošniški format. Sprejemajo zakone, ki delujejo proti nam kot Eni Človeški Družini in niso v našem interesu. Posledično se pogoji našega obstoja nenehno poslabšujejo. Se pravi, ko ti ljudje pridejo na oblast, branijo interese kogarkoli, le interesov Človeka in Ene Človeške Družine ne. Kako lahko sploh kdo glasuje za politika, če je ta proti Človeku in njegovim pravicam? Kako lahko glasuje zanj, če je ta nagnjen k lažem in zavajanju?

Če želimo spremeniti to stanje, moramo glasovati za tiste politike, ki bodo izvedli in uzakonili 8 Temeljev Ustvarjalne družbe! In še bolje, preprosteje in pravilneje je ustvariti združeno svetovno stranko, imenovano »Ustvarjalna družba«, ki bo udejanjila 8 Temeljev Ustvarjalne družbe v vseh državah sveta. In tako nam bo z uporabo naših pravic, ki smo jih dodelili njim, začela vračati naše ugodnosti in si prizadevati za hitro združitev celotnega človeštva v Eno Družino – Ustvarjalno družbo. In šele po tem, ko bodo vse države sveta pripravljene na prehod iz potrošniškega v ustvarjalni format, bomo lahko izvedli svetovni referendum, ki nas bo, vse prebivalce Zemlje, zakonito vrnil v Združeno Človeško Družino – Ustvarjalno družbo.

In to lahko storimo le mirno. Kot je rekel cenjeni Igor Mihajlovič: »Človeštvo ne potrebuje revolucij, človeštvo potrebuje evolucijo.«

Udeleženec MDG ALLATRA

Elčin

Intervju z Igorjem Mihajlovičem Danilovom o Ustvarjalni družbi

(Video ima slovenske podnapise)


Napiši komentar

Komentarji (2)

 • Ljubica
  15.02.2022   |   08:08
  Čim več takih ljudi
 • MARINA
  06.06.2021   |   20:17
  Super TAKE LJUDI POTREBUJEMO🌺🌺🌺