Logo Creative Society USTVARJALNA
DRUŽBA
Pridružite se

O PROJEKTU USTVARJALNA DRUŽBA

Ustvarjalna družba je globalni projekt, ki zadeva vsakogar.
Pridružite se #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

IDEJA PROJEKTA

Presedan za nastanek tega projekta je bila svetovna mednarodna konferenca »Družba. Zadnja priložnost«, ki je združila ljudi iz številnih držav sveta.
  • Ljudje, ki so se nahajali na različnih koncih planeta, so se zbirali v številnih konferenčnih dvoranah in vzpostavili medsebojno videokomunikacijo po internetu, da bi odkrito in pošteno razpravljali o izzivih, s katerimi se sooča sodobna civilizacija.
  • Konferenca je privedla do zaključka, da je osrednji problem današnjega človeštva potrošniški format družbe. In edini izhod iz trenutne slepe ulice je sprememba formata celotne družbe iz potrošniškega v ustvarjalnega.
Kakšna je lahko ustvarjalna oblika družbe, ki:
icon
vodi našo civilizacijo iz slepe ulice samouničenja;
icon
zagotovi prihodnost brez vojn, konfliktov, nasilja in lakote;
icon
zagotovi dostojno življenje ljudem po vsem svetu brez strahu za sedanjost in prihodnost;
icon
bo sodobno družbo postavila na novo raven enotnosti in mirnega razvoja civilizacije na vseh področjih življenja?
Kako mi, predstavniki človeštva, vidimo tako ustvarjalno družbo?
Kako se lahko združimo za ta cilj in ga vsi skupaj dosežemo?
Prav zato, da bi na ta vprašanja odgovoril ves svet, je nastal globalni projekt »Ustvarjalna družba«.
Projekt »Ustvarjalna družba« je delo vseh ljudi, zato to pobudo izvajajo udeleženci sami. Udeleženci projekta »Ustvarjalna družba« predstavljajo širšo javnost, ki se zavzema za izvajanje 8 Temeljev Ustvarjalne družbe v vseh državah sveta in v dobrobit vseh ljudi. Več o stopnjah izgradnje Ustvarjalne družbe preberite v članku »Temelji in faze izgradnje Ustvarjalne družbe«.
Intervjuji z Igorjem Mihajlovičem Danilovom o Ustvarjalni družbi
USTVARJALNA DRUŽBA
8 TEMELJEV
USTVARJALNE DRUŽBE
creativesociety.com
1. Človekovo življenje
Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.
2. Človekova svoboda
Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.
3. Človekova varnost
Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka!
Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in polno socialno varnostjo.
Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja človeka.
Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali nobene obdavčitve.
Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.
4. Preglednost in odprtost informacij za vse
Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev.
Množični mediji pripadajo samo družbi in podajajo informacije resnicoljubno, odprto in pošteno.
5. Ustvarjalna ideologija
Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih stremljenj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in krepitev prijateljstva.
Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, spodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.
Prepoved propagande nasilja, nedopustnost in obsodba kakršne koli oblike delitve, agresije in manifestacije protičlovečnosti.
6. Razvoj Osebnosti
Vsak človek v Ustvarjalni družbi ima pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve.
Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.
7. Pravica in enakopravnost
Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji.
Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu.
Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki jo določi družba.
8. Samoupravna družba
Koncept »moči« v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj.
Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov, ki izboljšujejo življenje Človeka.
Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).
icon

CILJI IN NALOGE

#CREATIVESOCIETY
CILJ PROJEKTA:
icon
Ustvarjanje ustvarjalne družbe brez sistema potrošniških vzorcev.
Naloge projekta:
1
Ustvariti pogoje za gradnjo ustvarjalne družbe po vsem planetu na miren način.
2
Vprašati ljudi po vsem svetu, ali želijo živeti v ustvarjalnem formatu družbe in kako si ga predstavljajo.
3
Zagotoviti platformo za splošno mednarodno odprto razpravo o konceptu in modelu ustvarjalne družbe na vseh področjih človeškega življenja.
4
Poiskati nove načine za združevanje celotnega človeštva in ustvariti pogoje za aktivno sodelovanje vsakega človeka v življenju družbe, ne glede na družbeni status, vero, narodnost.
icon

PODROČJA DELOVANJA

Za realizacijo nalog projekta Ustvarjalna družba se izvajajo dejavnosti na naslednjih področjih:
collage
Socialne raziskave in intervjuji, izvedeni po vsem svetu, da bi osvetlili poglede mednarodne skupnosti.
Mednarodne konference strokovnjakov v formatu »Igra profesionalcev«.
Organizacija družbeno pomembnih dogodkov, forumov, tematskih srečanj, okroglih miz, tematskih spletnih seminarjev, spletnih video podkastov in udeležba na podobnih dogodkih na drugih platformah po vsem svetu.
Objava analitičnih in raziskovalnih člankov, avtorskih in strokovnih mnenj, kritik, intervjujev in drugih informativnih gradiv.
Ustvarjanje videoprogramov, predstavitvenih in družabnih posnetkov, dokumentarnih filmov, videopregledov.
Ustvarimo skupaj prihodnost, vredno človeštva!