Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Chcete pomôcť vybudovať Tvorivú spoločnosť? ?

Najčastejšia otázka, ktorú zadávajú ľudia podporujúci Tvorivú spoločnosť:
Čo konkrétne môžem urobiť teraz, aby bola vybudovaná Tvorivá spoločnosť?
Participants of Creative Society

Prvý a najdôležitejší krok pri budovaní Tvorivej spoločnosti je informovať všetkých o tom, že takýto formát existuje, a aké obrovské výhody prináša každému človeku. Je to naša jedinečná šanca dostať sa zo všetkých kríz mierovou cestou a vybudovať pre nás a naše deti lepší svet.

Aby každý človek mal krásny život, a aby sa v spoločnosti začali skutočné zmeny, je potrebné, aby sa všetkých 8 miliárd ľudí dozvedelo o projekte Tvorivá spoločnosť a podporilo ho. Prostredníctvom informovania sa vytvorí elektorálny dopyt. Čím skôr sa sformuje, tým skôr prejdeme k druhej — politickej — etape vybudovania TS.

Preto o Tvorivej spoločnosti musia vedieť a hovoriť všade.

Vybudovanie Tvorivej spoločnosti je pre ľudstvo také dôležité, že každý dobrovoľník, ktorý aktívne informuje ľudí, si zasluhuje Cenu mieru už v prechodnom období budovania Tvorivej spoločnosti.

Veď teraz od aktívneho konania každého človeka závisí prežitie celého ľudstva.

NA VYBUDOVANÍ TVORIVEJ SPOLOČNOSTI SA MÔŽE AKTÍVNE PODIEĽAŤ KAŽDÝ ČLOVEK!

Aké jednoduché kroky môžete urobiť, aby ste informovali čo najviac ľudí?
OSOBNÁ KOMUNIKÁCIA

Ľudia, ktorí podporujú Tvorivú spoločnosť, hovoria všetkým svojim priateľom a rodinným príslušníkom, kolegom, susedom aj neznámym ľuďom o Tvorivej spoločnosti. Diskutujú o tom, aký bude náš život v Tvorivej spoločnosti.

Neviete, ako začať rozhovor? Jednoducho sa opýtajte: „Počuli ste o Tvorivej spoločnosti?“ Porozprávajte všetkým známym o tom, aké výhody ONI získajú v Tvorivej spoločnosti.

Pozrite si vo videu, ako to už robia účastníci projektu:
SEBAIDENTIFIKÁCIA
Ľudia pridávajú hashtagy Tvorivej spoločnosti na profilové fotografie, do podpisov e-mailov, používajú ich vo svojich príspevkoch, na sociálnych sieťach a na vlastných stránkach: #CreativeSociety #TvorivaSpolocnost #TvorSpol
Avatar for social media
John Smitt

Scientist

+7 377 777 77 77
website.com Avatar for social media

MASMÉDIÁ
Jedným z najrýchlejších spôsobov šírenia informácií o Tvorivej spoločnosti sú médiá:

Účastníci zverejňujú informáciu o Tvorivej spoločnosti v médiách: v televízii, rozhlasových staniciach, tlačených médiách, u blogerov, na miestnej aj celosvetovej úrovni.

Sami sa zúčastňujú talk show, na podcastoch, spravodajských a iných reláciách a rozprávajú v nich o Tvorivej spoločnosti jej výhodách.

Ponúkajú na zverejnenie materiály z Medzinárodných fór a konferencií „Globálna kríza"

Rozprávajte, čo získa každý človek v Tvorivej spoločnosti. Ľudia chcú tieto informácie počuť!
Svoje skúsenosti s uverejňovaním materiálov v rôznych médiách vám môže poradiť tím PR oddelenia Tvorivej spoločnosti prostredníctvom e-mailu [email protected]
Collage with people
Collage with people
VONKAJŠIA, TELEVÍZNA A INTERNETOVÁ REKLAMA

Ľudia si z vlastnej iniciatívy objednávajú reklamy vo svojich mestách na banneroch, v metre, vo verejnej doprave, v nákupných centrách, v médiách atď.


TVORIVÝ OBSAH

Účastníci píšu piesne, básne, scenáre a natáčajú filmy, pripájajú sa k strihu a filmovému štábu vo svojich mestách atď.

Ak sa chcete pridať k tímu dobrovoľníkov, ktorí vytvárajú tvorivý obsah vo vašom meste, napíšte na oficiálnu e-mailovú adresu projektu [email protected]


PARTNEROM
BIZNISMENOM A PODNIKATEĽOM

Majitelia podnikov umiestňujú banner Tvorivej spoločnosti na svoje stránky alebo pridávajú logo Tvorivej spoločnosti na svoje výrobky.

Ukážte, že vám záleží na všetkých ľuďoch!
MEDIÁLNA PODPORA

Projekt Tvorivá spoločnosť nie je komerčný, takže, ak chcete podporiť projekt, tak môžete pomôcť zorganizovať reklamnú kampaň vo svetových médiách. Ohľadom propagačných materiálov sa môžete poradiť s odborníkmi z tímu PR oddelenia projektu Tvorivej spoločnosti, píšte na e-mail [email protected]

KONZULTAČNÁ PODPORA

Ak ste odborníkom v oblasti reklamy, marketingu, SMM, dizajnu, filmovej tvorby, programovania alebo v akomkoľvek inom smere, o ktorom si myslíte, že by mohol pomôcť v šírení informácie o Tvorivej spoločnosti, a chceli by ste pomôcť svojimi odbornými znalosťami na dobrovoľníckom základe, kontaktujte nás, prosím, e-mailom [email protected]


Máte nejaké ďalšie nápady?

Kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]