Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Dr. Ervin László

Profesor, PhD, celosvetovo známy vedec, filozof, kybernetik, systémový teoretik, futurológ, spisovateľ, pianista, zakladateľ a riaditeľ Lászlóovho Inštitútu pre výskum novej paradigmy (Maďarsko/Taliansko)

Dr. Ervin László

O rečníkovi

Dr. Ervin László je členom mnohých vedeckých organizácií, vrátane Medzinárodnej akadémie vied, Svetovej akadémie umení a vedy, Medzinárodnej akadémie filozofie vied a Medzinárodnej akadémie Medici. V roku 2010 bol zvolený za člena Maďarskej akadémie vied. 

Dvakrát bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier, v rokoch 2004 a 2005. Je víťazom Luxemburskej ceny mieru za rok 2017. 

Ervin László bol ocenený Japonskou cenou mieru (Goi Award), udelený mu bol titul Doctor Honoris Causa mnohých univerzít v Amerike, Kanade, Fínsku, Kórei a Japonsku. 

Podľa časopisu „Watkins Mind Body Spirit“ bol v roku 2019 Ervin László zaradený medzi „100 duchovne najvplyvnejších žijúcich ľudí na svete“. 

Jeho výskumné záujmy sa zameriavajú na globálne otázky vedy a filozofie, najmä na pôvod vesmíru a prírody. 

Je autorom, spoluautorom a redaktorom 101 kníh, ktoré vyšli spolu v 23 jazykoch. Ervin László tiež napísal niekoľko stoviek správ a článkov vo vedeckých žurnáloch a populárnych časopisoch. 

Reč

Čaká nás množstvo kríz, na ktoré musíme zamerať našu pozornosť, pretože sme vytvorili systém, ktorý je nestabilný a neudržateľný. A je taktiež totálne nevyvážený. Je tu vždy nejaký záujem, veľký medziplanetárny záujem, národný alebo medzinárodný záujem, ktorý usmerňuje svet spôsobom, ktorý bude slúžiť týmto záujmom. Jednoducho nemáme systém, ktorý by bol skutočne udržateľný, ktorý by slúžil ľudskej spoločnosti. Potrebujeme odlišný spôsob nazerania na svet. Budú teda vznikať rôzne systémy riadenia. Sme všetci v rovnakom člne. A tento čln, ak použijem túto metaforu, je deravý. Umiestňujeme doňho čoraz viac ľudí a využívame na to čoraz viac zdrojov. Znečisťujeme vodu okolo neho a dostávame tento čln do čoraz viac hlbších a nebezpečných vôd. 

Výzvou je zmeniť smer včas a pozitívne. Pretože ak sa nepohneme nahor, budeme tlačení k pádu dole a dole, myslím teda k narastajúcej kríze, nakoniec k anarchii a chaosu. To je ten zlý scenár. Máme dobrý scenár aj zlý scenár. Musíme však zmeniť spôsob, akým teraz fungujeme.

Našťastie veľa-veľa ľudí si to postupne uvedomuje. To že, tu máme globálnu konferenciu a túto tému, je veľmi dobrým znamením. Mladí ľudia sa spájajú, myslím si, že všetci inteligentní ľudia to už vidia. Nejde o to, kto príde prvý. Nejde o to, aby ste sa propagovali. Ide o to, postaviť ľudskú spoločnosť na prvé miesto, dokonca ešte pred ľudskú spoločnosť umiestniť celý systém života na planéte, pretože ovplyvňujeme všetok život. Nemôžeme zostať takými, akými sme teraz. Ak chceme napredovať, musíme si byť vedomí toho, ako to robiť a byť aktívnym účastníkom tohto napredovania, takže informácia vedúca k uvedomeniu je naozaj všetkým. Je to kľúčom.

Programy ako tieto, konferencie ako táto, sú reálne kľúčovým elementom prebúdzania sa, pretože sa šíria. V súčasnosti ak zdravo rozmýšľate, ak ukážete cestu, ľudia to poznajú a budú nasledovať. A budú sa chcieť pridať. Niet tu pochybností o tom, že s vôľou kritického množstva ľudí sa spoločnosť zmení. A môže sa zmeniť  takým spôsobom, že zdroje, životne dôležité prvky svetla, energie, hmoty, všetkého, čo potrebujeme, príroda – sa stanú dostupnými pre všetkých ľudí.

No táto potreba zmeny sa stáva viac a viac zrejmá. Napríklad máme tu neuveriteľné globálne otepľovanie, ktoré už teraz pozorujeme, pretože narušujeme rovnováhu systému, v ktorom žijeme veľmi sebecky a prakticky sa orientujeme na moc a bohatstvo. Všetko využívame na získanie krátkodobých výhod. Tí, ktorí majú moc, ju využívajú, aby dosiahli ešte väčšiu moc, tí, ktorí majú peniaze, ich používajú na to, aby získali ešte viac peňazí. Takže celkový svetonázor, celá, rád by som použil výraz – paradigma – sa musí zmeniť. Sme súčasťou evolúcie života. Ak sa oddelíme, tak viete čím sa staneme? Už viac nie sme súčasťou organizmu, potom sme rakovinou. Rakovinou, ktorá sa sama rozvíja, rastie a nakoniec zničí hostiteľa. Ale ak sa zameriame na vytvorenie nového sveta, vybudovanie Tvorivej spoločnosti, tak môžeme byť zdravým impulzom a motiváciou pre evolúciu života.