Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

MBA Natacha Díaz Aguilera

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Ukrajine a v Moldavsku (Kuba)

MBA Natacha Díaz Aguilera

O rečníkovi

Natacha Díaz Aguilera ukončila Ekonomickú fakultu Havanskej univerzity a má titul MBA. 

Natacha Díaz Aguilera bola riaditeľkou spoločného obchodu a investícií v spoločnosti MINCEX. 

V rokoch 2007-2008 bola prvou tajomníčkou veľvyslanectva Kubánskej republiky v Alžírsku. 

Neskôr pôsobila ako odborná pracovníčka v oddelení Európy a v oddelení Európy a Kanady na Ministerstve zahraničných vecí Kuby. 

V rokoch 2011-2013 bola Natacha Díaz Aguilera ministerskou radkyňou, vedúcou obchodnej a hospodárskej sekcie kubánskeho veľvyslanectva v bieloruskom Minsku.

Reč

Samozrejme, že dnešný vedecký svet, rovnako ako celý svet, potrebuje viac zjednocujúci trend. Podľa môjho názoru ide o investície, ktoré každá krajina robí pre budúce zlepšenie toho či onoho odvetvia hospodárstva, tej či onej sociálnej oblasti. Ale svet, v ktorom teraz žijeme, je veľmi komerčný, je viac zameraný na tie vedecké pokroky, ktoré môžu priniesť najväčšie dividendy, a tie nám nie vždy dávajú možnosť stabilného rozvoja planéty. 

A myslím si, že áno, vedecká komunita čelí veľkej prekážke, pretože vedci sami nedokážu vyriešiť všetky problémy, Bohužiaľ, vo všetkých krajinách je politika štátu niekedy veľmi vzdialená od rozvoja, potenciálneho rozvoja alebo rozvoja vedeckého potenciálu, ktorý krajina môže mať. A to je, myslím si, súčasť transformácie alebo reorganizácie, ktorú musíme uskutočniť, aby sme dosiahli globálny efektívny rozvoj, pretože to môžeme robiť samostatne v niektorých konkrétnych krajinách, ktoré v tom uspejú, ale ak sa to nebude robiť spoločne a ak sa to nebude robiť všade, život na planéte bude vo veľkom ohrození. 

Teraz teda musíme vyzvať celý svet, aby konal. Musíme zjednotiť vedeckú komunitu, tých, ktorí sú zástancami zachovania udržateľnej ekológie vo svete. Aby sme boli schopní prijať opatrenia, ktoré môžu zvrátiť to, čo sa ešte zvrátiť dá, pretože to už dosiahlo takú úroveň, že existujú aspekty, ktoré sú už nezvratné. Aby toto sebazničenie, ktoré sme si sami takýmto iracionálnym vývojom zavinili, nemohlo pokračovať ďalej. 

Tvorivá spoločnosť je vo svojej podstate čiastočne vedená túžbou poskytnúť človeku možnosť plnohodnotného rozvoja. Verím, že plnohodnotný rozvoj nie je možný, ak neexistuje ekosystém, ekologické prostredie, prostredie, ktoré môže prispieť k všestrannému rozvoju človeka. Musíme vychádzať z toho, že ďalší rozvoj musí byť šetrný k životnému prostrediu, inak sa budeme rozvíjať smerom, ktorý nás vedie k sebazničeniu. Samozrejme, v osnovách Tvorivej spoločnosti, ktoré šírite, ktoré sa snažíte ľuďom sprostredkovať, je toto všetko stanovené... A myslím si, že spolu so všetkými ostatnými hnutiami nám to všetko pomôže vytvoriť také vývojové trendy, ktoré budú podporovať pokračovanie ľudského druhu, aby mohol žiť ešte stáročia a stáročia a neviedlo to k jeho zničeniu. 

Na záver toho, čo som vysvetlila, by som chcela povedať... Aby sa potom každý, každý z nás, účastníkov tejto konferencie, mohol ujať úlohy šíriť toto posolstvo na prvom mieste. Pretože som presvedčená, že na to, aby sme sa mohli vysporiadať s dôsledkami vplyvu, musíme najprv pochopiť, ako nás ovplyvňuje. V prvom rade musia ľudia pochopiť, že táto forma vývoja, v ktorej sa nachádzame, negatívne ovplyvňuje nás všetkých. A každý z nás, ktorí vystupujeme na tejto konferencii, môže byť nositeľom tohto posolstva, tejto výzvy k zamysleniu, k analýze situácie okolo nás, v každej z krajín, v každom z najodľahlejších kútov planéty. Každý z nás by mal byť nositeľom tejto informácie o záchrane planéty.