Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Spolupráca ALLATRA TV a pakistanského spravodajského kanálu NewsHunt TV

6. septembra 2020
Komentáre

Televízia ALLATRA TV začala spolupracovať s pakistanským spravodajským kanálom NewsHunt TV. Teraz sa informácie o udalostiach na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA” publikujú na spravodajských kanáloch NewsHunt TV. 

Počas živých vysielaní účastníci hnutia realizujú rozhovory o Tvorivej spoločnosti s hosťami z Pakistanu. Teraz sa ešte viac občanov z tejto krajiny môže dozvedieť o idei Tvorivej spoločnosti a podeliť sa, ako takúto spoločnosť vidia.

V priamom prenose sme hovorili s Takdisom Ahmadom – generálnym riaditeľom NewsHunt TV. Takdis povedal, čo ho nadchlo ku spolupráci s kanálom ALLATRA TV a taktiež popísal divákom svoje pochopenie k projektu „Tvorivá spoločnosť ”.

Takdis Ahmad v živom vysielaní s ALLATRA TVТакдис Ахмад в эфире АЛЛАТРА ТВ

O spolupráci s ALLATRA TV

Takdis povedal, že bol ohromený prácou Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA”, ktorá je zameraná na spájanie ľudí, aby spoločne dokázali vytvoriť lepší svet a vybudovať šťastnú spoločnosť pre všetkých ľudí na planéte, vrátane budúcich generácií. Projekty hnutia vyzdvihujú základné spoločenské hodnoty, ktoré sú blízke každému človeku. Práve toto Ahmada nadchlo a na základe toho sa pripojil k vzájomnej spolupráci. „Som ohromený inovatívnymi nápadmi a tvrdou prácou Medzinárodného tímu ALLATRA TV, preto som sa s nimi, pri dosiahnutí  týchto cieľov, rozhodol spolupracovať ako jeden tím.”

News Hunt TV zverejňujú na svojich stránkach novinky o Tvorivej spoločnosti a zároveň pripravujú a vedú rozhovory. Teraz sa konal rozhovor s Ali Tachirom Muhisom na tému „Budúcnosť žurnalistiky”. 

Společné vysílání s NewsHunt TV

O projekte „Tvorivá spoločnosť “

Podľa Taksida je projekt „Tvorivá spoločnosť “ veľmi dôležitým pre všetkých ľudí na planéte. Poznamenal, že činnosť MSH „ALLATRA” spája ľudí z rôznych štátov, ktorých sústreďuje na spoločnú platformu, kde môžu diskutovať o mnohých dôležitých veciach.

„Ľudia musia získať pozitívnu ideológiu a vedieť rozlíšiť dobré od zlého.”

Takdis popísal Tvorivú spoločnosť nasledovne: „Je to dôležitý prvok, ktorý prispieva k rozkvetu. Keď sa ľudia zjednotia, nerozvíjajú sa len oni, ale celá spoločnosť smeruje k pokroku.”

Zdôraznil dôležitosť a nevyhnutnosť spájania ľudí, lebo iba spoločne môžeme dokázať veľmi veľa: „Všetku prácu, ktorú nedokáže jeden človek, môžeme zvládnuť spoločne, keď sa spojíme. Keď ľudia pracujú v harmónii, prinášajú spoločnosti mier a rozmanitosť.”


O úlohe médií v spoločnosti

Takdis zdôraznil dôležitosť obsahu, ktorý televízne kanály vysielajú. Televíziu totiž sledujú diváci všetkých vekových kategórií po celom svete. Je to výborná príležitosť poskytnúť ľuďom pravdivú, čestnú a užitočnú informáciu: „Keď televízia propaguje dobrý obsah, dokáže to v ľuďoch formovať pozitívny postoj.”

Prostredníctvom televízie môžu byť ľudia taktiež informovaní o konštruktívnych a zjednocujúcich projektoch:

„Informačné prostriedky sú aktívnym a dôležitým prvkom našej spoločnosti, sú zdrojom, pomocou ktorého môžeme ľahko šíriť naše myšlienky do celého sveta. Preto médiá musia hrať svoju úlohu efektívne, aby bolo možné ukázať ich úžitok celej spoločnosti. Televízia je bežná vec v každej domácnosti a my si musíme uvedomovať jej hodnotu a význam. V dnešnej dobe je to najlacnejší zdroj komunikácie.” 

Takdis Ahmad o Tvorivej spoločnosti

O zodpovednosti

A na záver Takdis dodal: „Informačné prostriedky musia hrať dôležitú a účinnú úlohu v ochrane ľudí pred negatívnymi vplyvmi. Médiá sú jedným z dôležitých nástrojov, ktorý môže spojiť ľudí z celého sveta. A záväzok každého občana spočíva v tom, aby bral svoju zodpovednosť vážne. Ešte raz ďakujem ALLATRA TV, že mi poskytla možnosť vyjadriť svoj názor. Ďakujem.”


Vďaka konaniu každého človeka sa idea o realizácii Tvorivej spoločnosti šíri do celého sveta. Dobré skutky spájajú ľudí s veľkou dušou a dobrým srdcom!

Pridať komentár