Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Reportérka ALLATRA TV pozvaná na World Summit 2020

Soul, Južná Kórea
2. februára 2020
Komentáre

V dňoch 2. až 8. februára 2020 sa reportérka ALLATRA TV Katarína zo Slovenska zúčastnila Medzinárodnej konferencie – World Summit 2020 v Soule, v Južnej Kórei.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 2800 zahraničných účastníkov z viac ako 170 krajín sveta. Na jednom mieste sa stretli podnikatelia, predstavitelia svetových náboženstiev, bývalí aj súčasní politici, diplomati, novinári a zástupcovia rôznych médií. Hlavnou témou konferencie bola vzájomná previazanosť, prosperita a všeobecné hodnoty ako základ spolupráce medzi národmi a dosiahnutia trvalého mieru vo svete. Žijeme v dobe, kedy je nesmierne dôležité, aby sa ľudstvo zjednotilo. Dôležitá je aj spolupráca organizácií, ktoré majú rovnaké morálne základy. 

Prečo sa reportérka ALLATRA TV zúčastnila konferencie UPF? 

Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov a organizácií usilujúcich sa o vytváranie sveta mieru, v ktorom bude každý žiť v slobode, harmónii, spolupráci a prosperite. Heslom UPF, ktorá organizovala Summit 2020, je: „Mier sa začína mnou.“ Aktivity MSH ALLATRA, teda všetkých dobrovoľníkov MSH ALLATRA, sú zamerané na oživenie duchovných a morálnych hodnôt vo svetovom spoločenstve a tiež na nadviazanie mierového dialógu o aspektoch života v spoločnosti, akými sú kultúrne, sociálne, duchovné a morálne podmienky. Ako účastníčka Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA kládla Katarina otázky týkajúce sa projektu „BUDÚCNOSŤ JE TERAZ”, ktorého cieľom je pochopiť, akú úlohu hrá každý jeden jednotlivec vo formovaní novej tvorivej spoločnosti: „Mohli by ste opísať spoločnosť, v ktorej by ste sa cítili šťastní? Povedzte prosím, ako si predstavujete spoločnosť, v ktorej by sa komfortne žilo vám, vašim blízkym a každému človeku na svete?“

„Pokud se lidé z různých zemí začnou konsolidovat při společném řešení různých problémů a samostatně se sjednocovat, a to bez ohledu na národnost, náboženství, sociální nebo jiné postavení, mimo politický a kněžský systém, určený k rozdělení lidí, potom je vybudování nové světové společnosti založené na všelidských duchovních a morálních základech skutečně možné. Jsme všichni lidé a máme společné místo k bydlení – Zemi, máme jednu národnost – lidstvo a jednu cennost – život, jehož prostřednictvím se můžeme důstojně realizovat ve smyslu své existence ve vyšším duchovním a morálním aspektu." 

Ze zprávy „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů"

Pridať komentár