Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

spoločnosť. posledná šanca Unikátny telemost v dejinách ľudstva. Pravda, ktorú ozvučil celý svet

11. mája 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila unikátna udalosť globálneho rozsahu – medzinárodný telemost „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“. Táto grandiózna udalosť štartovala v Atlante v štáte Georgia (USA).

„SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ – to je prvá globálna konferencia v dejinách ľudstva, ktorá spojila vo formáte živej komunikácie ľudí z mnohých krajín sveta. Ľudia sa zišli v početných konferenčných sálach na rôznych miestach planéty a súčasne sa navzájom spojili cez internet, aby otvorene a úprimne prediskutovali dôležité a skutočne naliehavé otázky spoločnosti.

Medzi zúčastnenými krajinami boli: USA, Ukrajina, Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Česko, Španielsko, Slovensko, SAE, Kazachstan, Nemecko, Uzbekistan, Veľká Británia, Moldavsko, Taliansko, Lotyšsko, Kanada, Nový Zéland a iné. Ľudia sa nezávisle od ich národnosti, vierovyznania, profesie, sociálneho statusu prvýkrát na svete spojili a otvorene ozvučili pravdu, hlavný problém, znepokojujúci celú civilizáciu: „Ako máme my, ľudstvo, zmeniť vektor rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý?“.

Krátky videozostrih unikátnej medzinárodnej konferencie z 11. mája 2019

Od rečníkov jasne a smelo zneli slová, vyjadrujúce skutočné nálady medzinárodnej spoločnosti ohľadne spotrebiteľského formátu, ktorý už sám seba definitívne vykorenil: „Tu nikto nechce zabíjať, je zrejmé, že nikto nechce agresiu. Všetci veľmi chceme mier a dobré vzájomné vzťahy. Tak prečo nás nútia veriť, že existuje nepriateľ a my musíme žiť v strachu a nenávisti? Ľudia sa nesťažujú. Sťažujú sa tí, ktorí si nemôžu rozdeliť jeden mešec a moc nad nami, nehovoriac už o tom, že mešec je náš“.

BEZPRECEDENTNÝ FORMÁT A OTÁZKY, KTORÉ SA NAHROMADILI

Všetci prítomní pozorovali skutočne neobyčajný a bezprecedentný formát prebiehajúceho podujatia. Takmer všetci rečníci hovorili priamo zo sály, zo svojich miest, kde boli spolu s hosťami podujatia a s celým svetom ako jeden celok. Každý hovoriaci vyjadroval názor tisícich ľudí a každý prítomný bol zástupcom rôznych komunít. Na obrovských obrazovkách kinosál a kongresových centier sveta sa navzájom všetci videli. Ľudia z rôznych miest planéty mohli pozerať jeden druhému do očí, komunikovať bez sprostredkovateľov!

Zvlášť citlivo verejnosť reagovala na tie súčasné problémy, ktoré sa zadávali zo sál. „Toto je naozaj to, čo sa nahromadilo u všetkých! Sme šťastní, že nakoniec zaznela skutočná pravda, bez slovných hier masmédií a politického prikrášľovania. Toto ukazuje, že my, ľudia, sme silní v zjednotení a že dobro je ešte živé v rôznych krajinách!“ – konštatovali prítomní.

Medzi otázkami, ktorých sa dotýkala konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, boli nasledovné:

Ako sa spotrebiteľský formát spoločnosti stal slepou uličkou rozvoja našej civilizácie? Čo robiť, aby sme všetci spolu mierovou cestou prešli do formátu tvorivej spoločnosti, bez ujmy pre krajiny a národy, bez ujmy pre každého?

Prečo máme v 21. storočí také svetové problémy, ako sú vojny, medzinárodné konflikty, rasovú a náboženskú diskrimináciu, ak ľudia z rôznych krajín sveta chcú väčšinou jedno – mier a šťastný život?

Prečo sa vo svetových masmédiách skresľujú či zamlčujú informácie, dôležité pre tvorivú spoločnosť? Aké majú byť masmédiá v tvorivej spoločnosti? Prečo je tak veľa náboženstiev vo svete, ale niet ľudskosti v spoločnosti? Prečo sa vo svete, ak zoberieme všeobecne známy príklad, diskredituje islam, keď islam je pre moslimov náboženstvom Lásky?

Kto stanovil pre ľudstvo ručičku tzv. „Hodín Súdneho dňa“, ktorá ukazuje na čas o 2 minúty 12 a spropagoval ju vo svetových masmédiách ako „faktor napätia medzinárodnej situácie a pretekov v jadrovom zbrojení“ a prečo označil 12 ako „apokalypsu a úplné zničenie ľudstva“?

Ako zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle? Východisko existuje! Spolu môžu ľudia mnohé!

Toto nie je hra na G20. Toto sú slobodní ľudia z rôznych krajín sveta, ktorí otvorene hovoria pravdu a prajú si žiť v jednotnej všeľudskej rodine, kde hlavnou prioritou bude Mier, Svedomie a Ľudskosť.

ZJEDNOTIŤ CELÉ ĽUDSTVO O ROK

Na tomto mohutnom podujatí navrhli rečníci všetkým spoločne o rok, v druhú májovú sobotu, zorganizovať ešte širšiu medzinárodnú online konferenciu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA 2020“ #allatraunites, kde by sa stretol celý svet a pozvať zástupcov a lídrov všetkých krajín:

„Dnes je druhá májová sobota. Poďme sa o rok stretnúť spolu so všetkými ľuďmi na svete, poďme sa spolu stretnúť celá svetová spoločnosť spolu s našimi lídrami a vládnymi činiteľmi. Ak sú vysokopostavení vládni činitelia naozaj takí leniví, aby zostúpili k obyčajným ľuďom, nie je problém – môžu sa pripojiť zo svojej kancelárie, zo svojich pohodlných kresiel cez internet. Pozrúc sa do očí celej svetovej spoločnosti, dokonca aj cez monitor, môžu odpovedať na naše otázky rovnako ako obyčajní občania, pretože dnes sú prezidenti, ale zajtra budú obyčajnými ľuďmi. Poďme sa spolu stretnúť, aby sme pochopili, či nás naši lídri chcú naozaj zabiť. Chceme sa spýtať, čo s nami skutočne robia – zachraňujú nás, či terorizujú?“

Každý z nás môže pre to veľa urobiť. Každý môže priložiť svoje vlastné úsilie na upovedomenie čo možno najväčšieho množstva ľudí o konferencii, aby každý mohol vyjadriť svoju ľudskú pozíciu a vniesť vklad do formovania novej tvorivej spoločnosti. Takej spoločnosti, v ktorej chce žiť každý zdravo mysliaci človek:

„Všetci chceme žiť v dobrom svete, ak ho nevytvoríme, tak kto to spraví..? Zdieľajme informácie o tejto konferencii v masmédiách a vo všetkých sociálnych sieťach, urobme všetko možné v mierke celej planéty. Toto je posledná šanca, môžeme odstrániť hodiny a žiť šťastne. Ale ak sa rozhodneme nevyužiť túto možnosť pre zjednotenie, tak načo máme čakať na uplynutie posledných dvoch minút? Môžeme jednoducho práve teraz premiestniť ručičky na hodinách na značku „Polnoc“. Od nás závisí, aký bude svet zajtra. Chápeme, že nemôžeme vplývať na klimatické zmeny, ale môžeme zmeniť vzťahy medzi nami, ľuďmi. Teda stretneme sa druhú sobotu v máji budúceho roka a spolu zvolíme cestu pre našu civilizáciu!“

OHLAS SVETA #CREATIVESOCIETY

Unikátna konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ získala obrovský ohlas na celom svete. Podujatie sa skončilo, ale ľudia v rôznych krajinách sa nerozchádzali. Do hlbokej noci prebiehali diskusie, videonahrávky reakcií a návrhov o uvidenom a počutom. Všetci jednoznačne konštatovali, aká znaková bola táto udalosť – pravda nakoniec zaznela na celý svet! Prítomní (verejní činitelia, konzuli, zástupcovia rôznych organizácií, zaslúžilí činitelia a všetci pozvaní) vyjadrovali svoj súhlas a reálnu pripravenosť napomáhať a zúčastniť sa na všeobecnom šírení týchto informácií a na príprave celosvetovej mohutnej akcie nového formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA 2020“.

Vo svetových sociálnych sieťach získava popularitu hashtag #allatraunites, ktorý prizýva obrátiť pozornosť celej svetovej verejnosti na unikátnu globálnu iniciatívu, týkajúcu sa najbližšej budúcnosti každého! Táto myšlienka nadchla účastníkov podujatia z rôznych krajín sveta k činnosti, veď táto verejná iniciatíva je reálnym východiskom zo súčasných kríz a slepých uličiek pre celé ľudstvo! A teraz môže každý priložiť úsilie k tomu, aby sa všeľudská pozitívna budúcnosť uskutočnila!

Video prehľady: