Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa
Medzinárodná online konferencia
10. decembra 2022 | 16:00 SEČ

GLOBÁLNA KRÍZA.
KTO JE PRE NÁS
PROROK MOHAMED ﷺ?

Svet sa nezvratne mení.
Žijeme v Posledných Časoch.
Každý vidí, ako zo dňa na deň narastajú klimatické katastrofy a berú si tisíce ľudských životov. O týchto klimatických katastrofách hovoril už pred 1400 rokmi Prorok Mohamed (mier a požehnanie Alaha s ním), ako o znameniach Súdneho dňa.

Prorok Mohamed (mier a požehnanie Alaha s ním) povedal: „Sme posledným z národov, stvorených na tejto zemi, ale prví, ktorí sa budú zodpovedať.“

On zanechal budúcim generáciám podrobný opis znamení Súdneho dňa, ktoré môžu priviesť ľudstvo do záhuby. Ale Prorok Mohamed (mier a požehnanie Alaha s ním) nám tiež povedal, že naša záchrana je v zjednotení.

Pred ummou dnes stojí jedna otázka: „Zomrieť alebo vytvoriť spoločnosť, o ktorej sníval náš milovaný Prorok (mier a požehnanie Alaha s ním)?“

Prečo umma, ktorá pozná všetky znamenia Súdneho dňa, nekoná?
Pretože celá umma je rozdelená do mnohých prúdov. Ale ak sa pozrieme na podstatu tejto otázky, tak v Islame, rovnako ako v každom inom náboženstve, existujú len dva smery: tí, ktorí nasledujú Proroka, mier s ním, a sú verní Alahovi, a tí, ktorí idú proti Prorokovi a sú verní šajtánovi. Alah spája, šajtán rozdeľuje.
Nastal čas, aby si každý veriaci v Jediného Alaha, odpovedal na otázky:
Som oddaný Alahovi?
Kto je pre mňa Prorok Mohamed, mier a požehnanie Alaha s ním?
Koho nasledujem?
Som pripravený/á naplniť vôľu Jediného Alaha, ktorú On odovzdal celému ľudstvu prostredníctvom svojho Posledného Proroka, mier a požehnanie Alaha s ním?