Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Okrúhly stôl. TVORIVÁ MEDICÍNA V AFRIKE NA PRÍKLADE SUDÁNU

O udalosti

O udalosti

17. novembra 2019 o 16:00 (SEČ) v meste Atlanta (USA) sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutoční druhá časť online konferencie nového formátu „ZDRAVOTNÍCTVO V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“ – „Okrúhly stôl. TVORIVÁ MEDICÍNA V AFRIKE NA PRÍKLADE SUDÁNU“.

Konferencie sa zúčastnia lekári rôznych oborov, lekárnici, ekonómovia, podnikatelia, zástupcovia charitatívnych spoločností a organizácií na ochranu ľudských práv z celého sveta. Budú diskutované aktuálne otázky, ktoré znepokojujú každého človeka.

  • Aká infraštruktúra je nevyhnutná pre včasný prístup všetkých ľudí ku kvalitnej lekárskej starostlivosti, ako by to i malo byť v tvorivej spoločnosti?
  • Ako by mal byť nastavený systém odbornej výuky, aby zdravotnícki pracovníci mali možnosť získavať rovnako kvalitné vzdelanie a udržiavať svoju kvalifikáciu na zodpovedajúcej úrovni nezávisle od miesta pobytu?
  • Ako vybudovať ekonomiku, aby boli odstránené problémy nedostatku finančných prostriedkov a zdrojov?
  • Nutnosť vykonávania lekárskych a vzdelávacích aktivít medzi obyvateľstvom s cieľom odstránenia vzniku epidémií z dôvodu nedostatku hygieny a základných znalostí o zdravíKu konferencii sa môžete pripojiť odkiaľkoľvek na svete!

Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ je zjednotenie ľudí dobrej vôle, ktorí usilujú o jednotu a priateľstvo všetkých národov na základe kultúrno-morálnych, duchovných hodnôt, ktoré spájajú ľudí po celom svete. Účastníci hnutia usilujú o formovanie kvalitatívne nových vzťahov medzi národmi na základe dobra, nezištnej vzájomnej pomoci, tvorivej spolupráce medzi ľuďmi po celom svete, bez ohľadu na miesto ich pobytu, sociálnu, národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.

Je v našich silách vybudovať tvorivú medicínu. Vďaka znalostiam uvedených v knihe „AllatRa“ a v reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova sa ukázalo, že riešením akéhokoľvek problému je prechod od spotrebiteľského formátu spoločnosti k tvorivému. A my, ľudia, sami musíme vytvoriť víziu takej spoločnosti, v ktorej by každý z nás chcel žiť a spojiť úsilia, aby sme ju vybudovali. To, k akým výsledkom to môže viesť v rôznych sférach života ľudí, sa už osvetľuje v Hrách profesionálov v rámci projektu „Spoločnosť. Posledná šanca“.

Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“: allatra.org