Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

ŠPORT V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

O udalosti

O udalosti

15. februára 2020 sa na platforme ALLATRA uskutočnila online konferencia nového formátu „HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA na tému „ŠPORT V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“.

Formou diskusie boli na konferencii prejednané nasledujúce otázky:

  • Čo je to tvorivá spoločnosť?
  • História skutočného vzniku športu: kedy a za akým účelom vznikol?
  • Ciele a úlohy športu v súčasnom svete. Jeho úskalia.
  • Akým môže byť šport v tvorivej spoločnosti?
  • Akým spôsobom môžu už dnes tréneri a športoví funkcionári urobiť šport tvorivejším?
  • Skúsenosti profesionálov. Príklady organizácie športových podujatí tvorivým spôsobom.

Účastníci hry: profesionálni športovci, tréneri, rozhodcovia, fitnes inštruktori, športoví novinári, lekári a ľudia z rôznych krajín, ktorým nie je ľahostajná táto téma.

Táto hra umožnila spoločne odpovedať na také otázky ako: Akú rolu môže zohrávať šport v tvorivej spoločnosti? Ako môže šport pomôcť človeku? Ako môže šport zjednotiť ľudí? Ako môže šport formovať charakter a zlepšiť kvalitu života?

Pre čo najúplnejšie vysvetlenie položených otázok je potrebné zjednotenie a práca mnohých profesionálov a amatérov, ktorí na svojom príklade ukazujú, že v športe, rovnako ako aj v akejkoľvek inej činnosti, sú pojmy Česť a Svedomie kľúčovými.


E-mail pre účasť a otázky: [email protected]

Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA: allatra.org

Video rozsiahlej medzinárodnej konferencie „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA"

Tlačová konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ“