Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

MODEL TVORIVEJ EKONOMIKY – V CENTRE JE ČLOVEK

O udalosti

O udalosti

Okrúhly stôl

21. storočie: tvorivý model svetovej ekonomiky, v centre ktorej je človek. 4-hodinový pracovný deň, bezplatné vzdelávanie a medicína, dôstojné výplaty na celom svete. Hlad a bieda jednoducho neexistujú. Spoločnosť tvorenia a bezpečnosti. Ľudia v takej spoločnosti sú si istí zajtrajškom. Vytvorené sú také podmienky, aby každý človek mohol realizovať svoj tvorivý potenciál.

alebo

21. storočie: spoločnosť konzumu, epocha globalizácie, nadnárodných korporácií a informačných technológií. Epocha, v ktorej 1 miliarda ľudí hladuje vtedy, keď sa tretina svetových potravín vyhadzuje. Epocha, kedy 26 ľudí na svete zarába toľko isto, ako 3,8 miliardy ľudí,

Každý z týchto modelov formujeme sami, každý človek. Aký svet chceme zanechať budúcim pokoleniam?


1. februára sa uskutočnil okrúhly stôl na tému „MODEL TVORIVEJ EKONOMIKY – V CENTRE JE ČLOVEK“. Na on-line konferencii boli rozobrané nasledujúce otázky:

  • Čo znamená – človek v centre ekonomiky?
  • Prečo sa nám vnucuje názor, že ekonomika je zložitá a týka sa len odborníkov?
  • Prečo s rastom ekonomiky rastie aj sociálna nerovnosť na celom svete?
  • Prečo keď pracujeme viac, zarábame menej?
  • Ako ľahko a jednoducho riadiť ekonomiku. Informačné technológie v službe u každého človeka.
  • Ekonomika bez kríz – to je realita.
  • Je možná ekonomika, v ktorej je výhodné žiť každému človeku?
  • Ako sa všetko zmení, ak zvolíme model tvorivej ekonomiky?


E-mail pre účasť a otázky: [email protected]

Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“: allatra.org

Video významnej medzinárodnej konferencie „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“