Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Medzinárodná press-konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!” na platforme „ALLATRA”

Reč Mariny Ovcynovej


K dnešnému dňu je už naozaj mnoho ľudí na celom svete, ktorí sa prebudili, ktorí vidia a cítia Pravdu a nemlčia, ktorí cítia toto vnútorné spojenie, túto vzájomnú jednotu a už konajú v mene jednoty ľudí a vybudovania tvorivej spoločnosti.

Ukázala to aj konferencia nového formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, ktorá sa uskutočnila 11. mája 2019 na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“. Sami ľudia v Amerike i na celom svete pocítili potrebu týchto globálnych zmien vo svetovej spoločnosti. Cez on-line telemost sa množstvo ľudí z rôznych krajín spoločne zhromaždilo ako jednotná rodina kvôli tomu, aby sa posúdili naše všeľudské naliehavé otázky, to, čo sa odohráva v našom veľkom celoplanetárnom dome.Hlavnou témou diskusie bola otázka: „Akú hrozbu pre najbližšiu budúcnosť nesie spotrebiteľský formát súčasnej spoločnosti? A ako môžu sami ľudia, všetci spoločne, berúc do úvahy už existujúce i blížiace sa svetové problémy a výzvy klimatického a geopolitického charakteru, mierovo reformovať vektor rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý?“ Všetci zdravo uvažujúci ľudia planéty chápu, že prechod na tvorivý formát spoločnosti je jedinou, opakujem, jedinou šancou pre všetkých nás, ako ľudstvo, prežiť.   

Konferencia vyvolala v spoločnosti nezvyčajnú rezonanciu. Obrovská podpora a reálne skutky ľudí na celom svete – to je len začiatok narastajúcej vlny, ktorú porodili aktuálne témy, nastolené počas konferencie, i jej výsledky. Každý deň v rôznych krajinách sveta rastie geometrickým radom počet zdravo mysliacich ľudí. Ľudí dobrej vôle, ktorí sa pripájajú k aktívnej realizácii tejto pre všetkých životne dôležitej úlohy. Zjednocujú sa, delia sa o idey, znalosti, skúsenosti a realizujú spoločné iniciatívy v praxi vďaka spoločným možnostiam.Napríklad, ako je to čestne opísané v správe o klíme, publikovanej MSH „ALLATRA“ „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“. Avšak o tomto sa mlčí. Pre kohosi je hovoriť o tom nevýhodné? Ale ja mám na nich otázku: „A bude pre ľudí výhodné lúčiť sa so svojimi domami, núdzovo migrovať na iné územia počas klimatických pohrôm, pričom sa vo svetovej spoločnosti bude stále zachovávať spotrebiteľský formát myslenia? Čo nás čaká? Vzájomná likvidácia?!“  

Prečo vznikla bezvýchodisková situácia? Pretože sa jedná o svetovú hru na verejnosť, faloš, utajovanie skutočných informácií. Pýta sa niekto, kto hrá s našimi životmi? Pre nás sú to životy, ale pre nich – hra. Veď z ľudí len jednotlivci sa hrajú na veľkú politiku, len jednotlivci z ľudí sa hrajú na veľký biznis. Avšak cenou ich hier sú – naše i vaše životy.   

Ale vari možno hrať s ľudskými životmi kvôli imaginárnym ambíciám? A vari možno v mene viac ako 300 000 000 Američanov vyhlasovať, že chceme zahubiť ten či onen národ, ktorý je akoby „náš nepriateľ“? A kto určil tieto národy za našich nepriateľov? Jednotlivci politikov, hrajúcich na ruku biznismenom, ktorí si nepodelili ľudský mešec s rovnakými hráčmi v tamtých krajinách.Ale kto vôbec dovolil politikom hrať so životmi ľudí? Vojna – to je hanba ľudstva, to je zármutok matiek! V nej niet víťazov a porazených. V nej je smrť, ktorá hubí naše deti. Vo svete niet cudzích detí, všetky deti na tomto svete – to sú naše deti!

Čo je zač súčasný spotrebiteľský formát? To je formát hry jednotlivcov s osudmi miliárd. Ľudia z celého sveta chápu, že títo hráči sa príliš zahĺbili do hry.

Za nás stačilo! Dosť bolo vašich hier! Ľudia celého sveta chápu, že svetoví politici sú len „šesťzáprahom“ veľkého biznisu v záujme malých skupín ľudí. To nie je správne. Táto hra „rozdeľuj a panuj“ trvá už 6 000 rokov! 6 000 rokov existujeme pod diktátom tohto formátu, ktorý sa len zdokonaľuje, ako vybrúsená forma otroctva. Ľudstvo si už nepamätá, ako to má byť, ako žiť ľudsky, podľa svedomia. Hoci každý z nás sníva o spravodlivom prístupe k sebe a o tom, aby sa ľudia jeden k druhému správali s láskou, dôstojnosťou a úctou.

Spotrebiteľský formát ubíja najdôležitejšie – ľudskosť. Aký zmysel má potom také ľudstvo, v ktorom pýcha a nízke nedostatky stimulujú všetko najnegatívnejšie, čo v človeku existuje? Vari je toto život civilizovanej spoločnosti? Toto je nanútená falošná hra systému, ktorá stavia do otrockých, protiľudských podmienok existencie všetkých – aj tých, ktorí hrajú, aj tých, s ktorými hrajú. Je načase, aby sme dospeli. Ľudský život – to nie je hra!Dnes na celom svete v systéme zlyhávajú technológie manipulovania a kontroly. Ľudia sa prebúdzajú. A všetci, ktorí mlčali dlhé roky, začínajú hovoriť! Dobrí, poctiví občania vždy stáli bokom od revolúcií, pretože chápali, že za celým týmto rozruchom bola vždy niečia túžba po moci. Mali dostatok rozumu stáť bokom od predplatených politických šou. Ale prišiel čas, aby aj oni povedali slovo.

Dosť bolo bojovať s následkami – treba odstraňovať samotnú príčinu. My, ľudia, ktorí sme sa všetci spolu zhromaždili, môžeme náš život spraviť dôstojným.     

Čo chcú ľudia na celom svete? Žiť čestne, spravodlivo, bezpečne, v dostatku, málo pracovať, veľa zarábať. Tak to má byť v tvorivej, technicky vysoko rozvinutej civilizovanej spoločnosti. 

Pozrime sa čestne na modernú históriu nielen Spojených štátov, ale aj celého sveta – všetci prezidenti vo všetkých krajinách, prikrývajúc sa potrebami ľudu, plnia vôľu buď bohatých rodinných klanov, alebo multimiliardárov. Mnohí z nich sú výbornými rečníkmi, ale na verejnosti len hrajú rolu slobodného človeka, zostávajúc pritom v podstate vykonávateľom čejsi vôle, čejsi, ale nie ľudu. Či to nie je paradox? Ako také niečo môže existovať v civilizovaných krajinách? Vari oni sami tým netrpia? Všetci ľudia – aj prezidenti, aj biznismeni, sú rovnakí ľudia ako i my. Veď oni rovnako trpia od svojich hrátok, ale vykĺznuť z nečestného kruhu nemôžu. Nastal čas roztrhnúť tento kruh! A pre začiatok dať zodpovednosť pred americkým národom ľuďom, ktorí nepatria do klanov, nie sú miliardármi, ktorí nie sú odtrhnutí od spoločnosti, tým, ktorí sú takí istí ako i my, tým, ktorí sú jednými z nás.   Ktorí v praxi poznajú potreby ľudu a riadia sa princípmi ľudskosti. Ktorí môžu pretrhnúť tento nečestný kruh a urobiť to tak, aby moc naozaj patrila ľudu, aby odteraz neboli predstaviteľmi moci, ale výkonnými službami – tým ľuďom, ktorí plnia vôľu ľudu a neuzurpujú si moc, tým, ktorých túžby a želania sa zhodujú s prejavom vôle ľudí na celom svete. 

Tým, ktorí sú plní cti, dôstojnosti a rozhodnosti ísť za prezidentov vo svojich krajinách kvôli zavedeniu túžob miliárd ľudí do života, kvôli tomu, aby toto ľudstvo malo šancu na budúcnosť. Tým, ktorí idú za prezidentov, aby zobrali na seba zodpovednosť a nie moc, aby slúžili ľudu a nie ho využívali. 

Ak každý z nás, ľudí celého sveta, urobí teraz na svojom mieste všetko možné pre zmenu spotrebiteľského formátu existencie našej svetovej komunity na tvorivý, tak naši potomkovia budú mať budúcnosť!

Je to naša spoločná budúcnosť, je to náš spoločný život!

Naša planéta Zem je príliš malá a krehká. Prežiť v období jej otrasov dokážeme iba všetci spoločne, ako naša všeľudská tvorivá, priateľská, jednotná rodina.

Toto chcú ľudia na celom svete. Ak ľudia na celom svete povedia „áno“, tak to tak aj bude. Ak ľudia budú chcieť, tak svet sa zmení. Ak sa zmení svet, tak sa zmení aj budúcnosť.Druhú májovú sobotu roku 2020 pozývame všetkých dobrých ľudí na generálnu medzinárodnú konferenciu „Spoločnosť. Posledná šanca“, kde budú občania z rôznych krajín sveta všetci spoločne rozhodovať, ako máme všetci žiť ďalej. Bude to práve čas, kedy budeme môcť spolu, všetci spoločne schváliť formát tvorivého rozvoja spoločnosti.

My, ľudia sveta, sami, svojimi rukami vytvoríme podmienky pre rozvoj tvorivej spoločnosti, v ktorej bude prekvitať stabilita, dostatok všetkého, nebude mať miesto nenávisť človeka k človeku, ale bude vládnuť láska a priateľstvo na Zemi.

Všetko závisí od spoločnosti, ale spoločnosť – to je každý z nás. Poďme spolu zmeniť svet!

Nech Boh žehná každého z nás v tejto ťažkej dobe a nech Boh žehná Spojeným štátom americkým i celému svetu!