Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Medzinárodná press-konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!” na platforme „ALLATRA”

Reč Chandera Gambhira


Ďakujem pekne a dobré ráno vám všetkým!

Dnes budem hovoriť o tom, aký nádherný je život, aký aj má byť pre všetkých.

Keby som sa vás všetkých opýtal, čo je drahocenné vo vonkajšom živote? Diamanty, palácová vila v Hollywoode, na Manhattane alebo farmársky dom na zelených vrchoch Švajčiarska? Nemyslím. Myslím, že všetci súhlasíte so mnou, že najdôležitejším v živote je pre človeka – sloboda. Sloboda, skutočná sloboda. Ani papagájovi sa nechce byť v klietke, nehľadiac na to, že je urobená zo zlata. Ten chce tiež frnknúť a uletieť do otvoreného neba, čo my ľudia chceme tiež. A teda, ja som presvedčeným zástancom slobody pre všetkých.  


    


Všetky veci, ktoré som spomínal vyššie, môžu byť v určitom zmysle dôležité. Nemám na mysli, že nie je dôležité mať rodinný dom, peniaze či niečo tohto druhu. Ale najhlavnejšie je – sloboda. A my sa chystáme pracovať s „ALLATRA“, aby sme dosiahli túto slobodu a jednotu pre všetkých ľudí na svete.

Mnohé národy mnohých krajín prechádzali svojím vlastným bojom za slobodu. Ale nikto tak ako India nevie, aká cenná je sloboda, aký cenný je ľudský život, pretože my sme získali slobodu a nezávislosť pomocou totálneho nenásilia a mierových prostriedkov, obhajovaných otcom nášho národa – Mahátma Gándhím. Všetko to bolo mierovou cestou. My sme verili v koexistenciu všetkých ľudí i všetkých krajín. Rovnako máme pevné presvedčenie o tom, že ak s úctou dovolíme každej krajine koexistovať v slobode a práve, myslím, že potom nebudú problémy, ktoré by sme nedokázali vyriešiť mierovým spôsobom. Všetko môžeme riešiť mierovou cestou, iba si musíme vážiť iných. To je veľmi dôležité, zvlášť v tomto období života.

To, čo bolo povedané Robbym Wellsom a tiež vykreslené a podrobne objasnené Marinou je, že ak sa všetci zjednotíme, tak dokážeme do spoločnosti vniesť veľké zmeny. To je to, čo povedal aj Mahátma Gándhí, že môžeme vniesť zmeny, ktoré chceme, keď sme spolu, keď sme jednotní. A to je naším cieľom. A ten je u nás, aj u „ALLATRA“ rovnaký. Zjednoťme sa a budeme pracovať v mene jednoty a harmónie na celom svete.  Zúčastnil som sa konferencie „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ 11. mája 2019 tu v Atlante, ktorá sa uskutočnila na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“. Mal som rovnako silný zážitok, ako aj tí z vás, ktorí tam boli prítomní. 

Veľmi ma nadchli ciele a úlohy „ALLATRA“, keď som sa dozvedel o ich úprimnej snahe, túžbach a konaní pre zjednotenie všetkých ľudí sveta, pre dosiahnutie novej slobody a úcty pre všetkých. To je veľmi dobrý cieľ a veľmi dobrá myšlienka. Musíme si vážiť všetkých a byť s nimi.

Podľa mojich vlastných skúseností na predošlej konferencii, najvyššie hodnoty, ktoré „ALLATRA“ pridáva spoločnej slobode a dôstojnosti, sú v skutočnosti veľmi podobné princípom a ideám, ktorých sa India pridržiava stáročia. Sme za, India je za – spolu s „ALLATRA“. Veríme, že Boh nás všetkých urobil rovnakých. Veľmi rád konštatujem, že „ALLATRA“ prehlasuje ten istý cieľ – snažiť sa urobiť život všetkých ľudí na svete šťastný, slobodný a krásny.  

„ALLATRA“ – to sú naozaj vznešené skutky a vznešené ciele. Musíme pracovať s nimi a pre nich. V podstate všetci sme ľudia a všetci potrebujeme lásku, mier, ľudskosť a harmóniu, aby sme žili ako bratia a sestry.India je krásnym príkladom jednoty v rôznorodosti. Ako všetci viete, v Indii je tak veľa jazykov, rôznych kultúr v rôznych častiach krajiny. Ale my, a ja som na to taký hrdý, my všetci sme zjednotení a jednotní. Podľa mojej mienky moc patrí ľuďom a musí patriť ľuďom, ktorí si zasluhujú, aby žili dôstojne – nie v dlhoch a nenávisti, ale v láske. To sú tie hodnoty, ktorých sa pridržiavame a opäť sa hrdím tým, že „ALLATRA“ sa pridržiava toho istého princípu. Ľudia musia mať rovnaké práva a možnosti, musia byť slobodní pri voľbe práce, dostupného zdravotného poistenia a sebestačného života s pocitom vlastnej dôstojnosti.

Samozrejme, ani jeden štát osamote sa nemôže zbaviť alebo vyjsť z pomýleného kruhu biedy a nedostatku. Ale ak sa všetci zjednotíme – dokážeme to! Niekedy.

Hlboko verím, že my ľudia sme spolu pripravení prekonať akékoľvek konflikty alebo akékoľvek ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť na tejto ceste. Môžeme ich prekonať. Bude sa treba len zjednotiť a spoločne pracovať. Nepochybujem, že s našou potenciálnou energiou, s naším duchovným ohňom v našom rozume a v našich srdciach môžeme nájsť cestu, na ktorej dokážeme nájsť spôsob prekonať všetky tieto ťažkosti (ak ony vôbec vzniknú). Ľahko môžeme vybudovať zomknutú a duševnú spoločnosť, veď niet nijakých ťažkostí, ľudia to chcú a sú toho schopní.

Verím, že ak zvíťazíš nad samým sebou, môžeš dobyť svet. Všetko je v sile vôli, aby si zvíťazil nad sebou, to je veľmi dôležité. Musíme sa snažiť pracovať spolu, aby sme navždy zlámali okovy biedy a problémov. A taktiež musíme odstrániť tých ľudí, ktorí podporujú také veci – nepotrebnú a nekonečnú agresiu i deštruktívne dobývanie a zotročovanie, vnútené nám zvonku.Problémom i otázkou, ktorú máme všetci v úzadí mysle je – ale ako to urobiť? Najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou. Ako som už hovoril, ak dokážete zvíťaziť nad sebou, dokážete zvíťaziť nad celým svetom. K tomu už existujú všetky prostriedky a to je pravda. Je to pravda i prostriedok dosiahnutia skutočnej slobody človeka. Je to duch „ALLATRA“. A s takým neuhasiteľným duchovným ohňom medzi nami, budeme úprimne a vážne spoločne pracovať z pohľadu ľudskosti, jednoty, rovnosti a úcty ku všetkým. Vzhľadom k duchu ľudskosti, jednoty a rovnosti by som vás chcel všetkých vyzvať, navrhnúť vám sledovať univerzálnu aktuálnu potrebu súčasnosti a pripojiť sa k „ALLATRA“ kvôli pomoci šíriť tieto myšlienky, ciele, ideály a princípy, ktoré sú aj ideálmi Indie, a ktoré sú taktiež obsiahnuté v dedičstve Mahátmu Gándhího a my ich nasledujeme.    

Minimálne som tiež veľmi šťastný a hrdý, chcem využiť túto možnosť, aby som mohol vyhlásiť, že budem veľmi rád v budúcnosti pracovať s „ALLATRA“ a pre ňu, pretože mám rád a vážim si ich idey, dôstojnosť a hodnoty. 

Prosím, poďme sa zjednotiť, aby sme rozšírili svet lásky a družby vo všetkých kútoch sveta a posilnili „ALLATRA“ na jej ceste k slobode a jednote všetkých. Musíme urobiť všetko možné, aby sme zhromaždili všetkých predstaviteľov našej obrovskej svetovej rodiny v roku 2020.

Berte do úvahy a obracajte pozornosť na to, že preambula „ALLATRA“ je v pravom zmysle tohto slova dušou Gándhího sna, čo znamená usilovať sa o mier, slobodu, jednotu a lásku medzi ľuďmi na celom svete. Ďakujem pekne, bratia a sestry. Všetkým vám pekne ďakujem.