Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Medzinárodná press-konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!” na platforme „ALLATRA”

O Udalosti a video ohlasy

22. júna sa v Atlante (USA) uskutočnila press-konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!“, ku ktorej sa cez on-line telemost pripojili ľudia z celého sveta – z Nemecka, Španielska, Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Moldavska, Ukrajiny, Gruzínska, Maroka, SAE, Uzbekistanu, Kazachstanu a mnohých iných krajín. 

Na podujatí boli prítomní účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, zástupcovia spoločenských i sociálnych organizácií, masmédií, diplomatických a politických kruhov, národnostných a náboženských komunít.

Konferencia bola otvorená príhovorom Robbyho Wellsa o naliehavých problémoch spotrebiteľskej spoločnosti, ktorá sa zrodila pred 6 000 rokmi, o príčinno-následkových väzbách, ktoré sa odrazili na súčasnom živote ľudí, o dôležitosti reforiem v spoločnosti, o unikátnej činnosti Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, ktoré svojím príkladom v praxi ukazuje možnosť zmeny vektora rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý pokojnou cestou.

Globálna konferencia ľudstva „SPOLOČNOSŤ 2020“, ktorá sa uskutoční druhú májovú sobotu v roku 2020, vyvoláva stále väčší záujem zo strany národov, prežívajúcich na rôznych kontinentoch. Ľudia chápu, že toto je reálna možnosť zjednotiť sa na verejnej nezávislej svetovej platforme „ALLATRA“ a nájsť spoločné riešenie znepokojujúcich otázok v dobe globálnych klimatických výziev a celosvetovo spoločne prijať tvorivý, ľudský vektor rozvoja našej civilizácie, kým nebude príliš pozde. 

Oficiálna stránka projektu MSH „ALLATRA“ „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“: allatraunites.com

Oficiálna pošta projektu: [email protected]

Video konferencie „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ je dostupné na stránke ALLATRA TV: allatra.tv