Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

31. AUGUSTA 2019 SA USKUTOČNILA „HRA PROFESIONÁLOV. OHRANIČENIE KAPITALIZÁCIE“

O udalosti

O udalosti

„HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ na tému „OHRANIČENIE KAPITALIZÁCIE“. 


  • Prečo dochádza k prudkému zbedačovaniu jedných ľudí a obohacovaniu ohraničeného okruhu iných osôb? V čom je príčina všetkých vojen na Zemi?
  • Čo je to kapitalizácia a v čom spočíva zhubnosť neohraničenej kapitalizácie ako pre jednotlivca, tak aj pre spoločnosť vcelku?
  • Kto a kedy zamenil človeku túžbu po vnútornom šťastí a slobode za neohraničené hromadenie peňazí?
  • Aké výhody poskytne ohraničenie kapitalizácie?
  • Praktické cesty východiska zo vzniknutej situácie.

Konferencia vychádza z informácií, vysvetlených na posledných stránkach knihy „AllatRa“, v reláciách s účasťou I.M. Danilova „PRECEDENS“ a „ŠANCA NA HRANE“ a z tých téz, ktoré vyjadrili sami ľudia na medzinárodných konferenciách „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ (11. mája 2019) a „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!“ (22. júna 2019), ktoré prebiehali na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“. Konferencií sa zúčastnili ľudia z viac ako 140 krajín sveta a cez internet kolektívne nastoľovali životne dôležité otázky spoločnosti.

Zvláštnosťou projektu „Hra profesionálov“ je to, že umožňuje účastníkom vyslovovať názory na dianie vo svete, ktoré sú alternatívne vo vede ustáleným bez rizika pre reputáciu. Účastníci tohto projektu na základe všetkým ľuďom dostupných informácií analyzujú, čo je to kapitalizácia, v čom je absurdnosť neohraničenej kapitalizácie a tiež v čom sú výhody ohraničenej kapitalizácie i praktické kroky východiska zo vzniknutej ekonomickej situácie.

Jedinečnosť konferencie je v tom, že pomocou internetu sa k diskusii môže pripojiť každý neľahostajný človek z ktoréhokoľvek miesta na svete. 


Na tomto podujatí boli nastolené nasledovné otázky: 

  • Čo je to kapitalizácia?
  • K čomu vedie neohraničená kapitalizácia?
  • Prečo je nutné ohraničenie kapitalizácie?
  • Aké výhody poskytne ohraničenie kapitalizácie spoločnosti a každému človeku?


Dnes má každý neľahostajný človek možnosť pripojiť sa k on-line konferencii „HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ na platforme ALLATRA TV a zúčastniť sa na formovaní tvorivej spoločnosti.Veď dnes stojí celé ľudstvo i každý človek pred voľbou a od nášho konania závisí to, v akej spoločnosti budeme žiť zajtra.