Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

VEDA A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

O udalosti

O udalosti

HRA PROFESIONÁLOV

25. januára 2020 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutoční on-line konferencia nového formátu „HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ na tému „VEDA A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“. 

Konferencia bude pozostávať z dvoch častí. V prvej časti vo forme okrúhleho stola hovorcovia nastolia nasledovné otázky:

  • Veda dneška: reálny obraz. Rozdrobenosť vo vede.
  • Ciele a úlohy vedy: spoznanie Pravdy, objavenie informácií, doposiaľ ľudstvu neznámych – vytvorenie technológií a ich využitie v prospech všetkých ľudí.
  • Existujú dnes technológie a vynálezy, umožňujúce riešiť problémy ľudstva?
  • Prečo sa tieto vynálezy nerealizujú a nezavádzajú dnes?
  • Podmienky práce vedeckého výskumníka. Úloha vedca v spoločnosti.
  • Zjednotenie vedcov dovolí riešiť problémy ľudstva v čo najkratších termínoch v podmienkach globálnych katakliziem.
  • Nízka úroveň vzdelania – riešenie problému.
  • Východisko: opustenie spotrebiteľského formátu myslenia – prechod k tvorivej spoločnosti na celom svete. Prečo je to nutné?

Druhá časť bude prebiehať vo forme otvorenej diskusie, odpovedí na otázky divákov a pozvaných hostí.Veda v tvorivej spoločnosti musí slúžiť ľuďom a podporovať zlepšovanie života každého človeka na planéte Zem, pomáhať ľuďom v ich duchovnom rozvoji a napomáhať odhaleniu tvorivého a fyzického potenciálu. Prvoradou úlohou vzdelania je výchova ľudí žijúcich podľa svedomia, schopných brať na seba zodpovednosť a realizovať zložité úlohy. Prejavovať lásku a starostlivosť ku každému človeku a celej spoločnosti. Ľudstvo je schopné zjednotiť sa pre vybudovanie tvorivej spoločnosti. A vtedy sa veda a vzdelanie stanú spoľahlivou oporou pre všetkých ľudí na planéte, pre celú jednotnú spoločnosť.


Pozývame všetkých záujemcov pripojiť sa k výmene skúseností, myšlienok a návrhov na vybudovanie tvorivej spoločnosti!

Radi si spoločne podiskutujeme na konferencii!


Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“: allatra.org