Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Hra profesionálov. VEREJNÁ SAMOSPRÁVA V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

O udalosti

O udalosti

21. decembra 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila on-line konferencia nového formátu „HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ POSLEDNÁ ŠANCA“ na tému „VEREJNÁ SAMOSPRÁVA V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“.


Vo forme diskusie (otázky-odpovede) byli na konferencii rozobraté také otázky ako:

  • čo je to verejná samospráva v tvorivej spoločnosti

  • ako moderné informačné technológie, elektronické systémy pomôžu ľuďom realizovať priamu vládu ľudu

  • skúsenosti iniciatívnych ľudí so samosprávou a šírením idey tvorivej spoločnosti

  • tvorivá úloha médií pri rozvoji verejnej samosprávy

  • ako verejná samospráva rieši aktuálne problémy v ekonomike, vzdelávaní a iných sférach života

  • zákony a právny systém riadenia v tvorivej spoločnosti

  • o úlohe ženy v tvorivej spoločnostiIndividuálne sa zdá, že rozhodnúť alebo zmeniť čokoľvek je mimoriadne zložité, ale my máme reálnu možnosť v rámci danej konferencie spojiť sa spolu pre to, aby sme prediskutovali problémy verejnej samosprávy v súčasnom svete a navrhli lepšie modely rozvoja verejnej samosprávy v tvorivej spoločnosti.


Diskusia témy konferencie sa zakladá na Znalostiach, vysvetlených v knihách Anastasie Novych a reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova.

Dnes celé ľudstvo i každý človek stoja pred voľbou a od našich skutkov závisí to, v akej spoločnosti budeme žiť zajtra.

Len keď sa zjednotíme, môžeme zmeniť v našej spoločnosti to, čo sa nám nepáči.


Mailová adresa pre odoslanie svojich návrhov, myšlienok a otázok ohľadne témy verejnej samosprávy: [email protected]

Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“: allatra.org