Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Hra profesionálov. PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA

O udalosti

O udalosti

30. novembra 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutoční medzinárodná on-line konferencia – Hra profesionálov. PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA v Kyjeve (Ukrajina). Začiatok hry je o 14:00 SEČ (GMT+1).


Prečo sa konferencia uskutočňuje formou hry? Taká forma dovoľuje každému záujemcovi vyjadriť svoj uhol pohľadu bez rizika pre svoju reputáciu, či je študent alebo vedec svetového mena. V priebehu hry bude vo forme živého dialógu prediskutovaná stavba vesmíru, obrovských galaxií pri prechode za kvantovú hranicu. Divákom bude predstavená správa „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“, ktorej osnovy rovnako dobre opisujú procesy nielen makro-, ale aj mikrosveta. Práve PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA zjednocuje známe štyri typy vzájomnej interakcie a je absolútnou axiómou v poznávaní sveta.


Počas konferencie budú prediskutované nasledujúce otázky:

 • Z čoho v skutočnosti pozostávajú elementárne častice?

 • Ako sa procesy neviditeľného sveta prejavujú v trojrozmernom viditeľnom svete?

 • Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota?

 • Čo sa nachádza za hranicami materiálneho vesmíru?

 • Prečo bola zabudnutá teória o éteri a kto za tým stál?Spravíme exkurziu do dejín rozvoja modernej fyziky za posledných niekoľko storočí. Na názorných príkladoch sa ozrejmí, ako a prečo zašla moderná fyzika do slepej uličky a ako je to spojené s formovaním spotrebiteľskej spoločnosti.


Systémová kríza sa odráža vo všetkých sférach života spoločnosti, vrátane vedy. Rozvoj osnov PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, ak im bude venovaná potrebná pozornosť zo strany vedeckého spoločenstva, umožňuje rýchlo vyjsť z tejto slepej uličky a postaviť vedu na novú, tvorivú dráhu. Poskytuje to možnosť raz a navždy v najkratšom čase riešiť naliehavé problémy ľudstva a uskutočniť evolučné prelomy v mnohých oblastiach vedy.


PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA odpovedá na otázky: čo je to informácia, ako sa odovzdáva a ako ju ovládať? Tieto znalosti v perspektíve dovoľujú riešiť množstvo aplikovaných, pre ľudstvo životne dôležitých otázok:

 • ako získavať bezplatnú voľnú energiu;

 • ako bezplatne získavať z elementárnych častíc hotové, vysokokvalitné potraviny, čistú vodu, vzduch, odev a všetko potrebné v ľubovoľnom množstve;

 • medicína sa môže stať presnou vedou, pritom s jasným chápaním procesov, ktoré prebiehajú v živom organizme nielen na úrovni molekulárnych a genetických procesov, ale aj na úrovni vzájomnej väzby elementárnych častíc;

 • predĺženie ľudského života za hranice druhu;

 • klimatické geoinžinierstvo – aké adaptívne mechanizmy treba spustiť a ako to urobiť, aby sa minimalizovali následky globálnej zmeny klímy na Zemi, spojené s cyklickosťou kozmických a geofyzikálnych procesov;

 • ako zabezpečiť ľudstvu autonómny život v extrémnych klimatických podmienkach na Zemi i v kozme.


Táto hra poodhaľuje mnohé puzzle obrazu vesmíru. Ale aby bolo možné uvidieť celkový obraz, potrebné je spojenie a práca mnohých výskumníkov-altruistov, ľudí Cti a Svedomia, ktorí neprišli do vedy kvôli peniazom a sláve, ale kvôli rozvoju samotnej vedy v prospech spoločnosti, kvôli najvyšším humánnym cieľom. Pozývame k spolupráci zástupcov rôznych oblastí fundamentálnej a aplikovanej fyziky, vedcov, výskumníkov, študentov, ktorí sa zoznámili so správou „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“ a zaujímajú sa o ďalší rozvoj jej základov a ich praktické využitie.


Rozvoj vedy musí ísť paralelne s formovaním tvorivej spoločnosti, v ktorej vedecké objavy slúžia v prospech celého ľudstva. Jedno bez druhého nie je možné. Dnes máme skutočnú šancu zanechať našim potomkom naozaj dôstojnú budúcnosť! A môžeme to urobiť iba spoločne!


E-mail ALLATRA TV:  [email protected], [email protected]