Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Hra profesionálov. SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA

O udalosti

O udalosti

28. septembra 2019 sa v Neapole, v Taliansku, na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila on-line konferencia „HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA“.

11. mája 2019 došlo k PRECEDENSU svetového rozsahu – verejnej konferencii „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“. Na tomto medzinárodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, ozvučili účastníci najaktuálnejšie problémy spoločnosti ku dnešnému dňu: globálne prírodné kataklizmy a hrozba jadrovej vojny. Ľudstvo môže a musí ukončiť všetky vojny a konflikty, ale zastaviť globálne prírodné kataklizmy nie je v našich silách.


Prečo sa prognózy nevypĺňajú a kataklizmy sa stávajú častejšími a ich sila rastie?

  • Antropogénny faktor – mýty a realita, čo sa skrýva pred svetovou verejnosťou?
  • Vedci a odborníci o nepripravenosti ľudstva k nadchádzajúcim kataklizmám. Kam je nasmerovaná pozornosť vedeckej komunity dnes a ako môže veda obrátiť vektor v tvorivom zmysle?
  • Ako sa cez umelé odvracanie a rozdelenie ľudí v spotrebiteľskej spoločnosti ignoruje hrozba prežitia celého ľudstva?
  • Očití svedkovia o reálnych situáciách na miestach udalostí. Sme pripravení stať sa klimatickými utečencami už zajtra alebo byť prijímajúcou stranou?
  • Formovanie tvorivej spoločnosti – to je jediné východisko zo vzniknutej situácie. Aké konkrétne kroky musí už dnes prijať každý, aby sme mali zajtra?


Za hypotézu tejto konferencie sú prijaté informácie, uvedené na posledných stranách knihy „AllatRa“, v reláciách s účasťou I.M. Danilova „Klíma. Budúcnosť je teraz“, „Precedens“ a „Šanca na hrane“ a tiež v správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, ktorá bola zverejnená ešte v roku 2014 a už vtedy obsahovala tie prognózy, ktoré sa teraz odohrávajú pred našimi očami. V správe je nastolený a vysvetlený aktuálny celoplanetárny problém, konkrétne – globálna zmena klímy na Zemi.

Projekt „Hra profesionálov“ je organizovaný účastníkmi MSH „ALLATRA“, ľuďmi z rôznych krajín sveta, ktorí vo voľnom čase mimo hlavnej činnosti na dobrovoľnom základe realizujú sociálne dôležité medzinárodné projekty. Forma otvorených vedeckých diskusií je možnosťou pre odborníkov i vedcov z rôznych oblastí vedy slobodne vyjadrovať alternatívne názory bez rizika pre reputáciu, čo dovoľuje celistvo pozrieť na obraz prebiehajúcich udalostí. Počas týchto stretnutí sa ľudia zjednocujú v praxi a navrhujú efektívne cesty riešenia aktuálnych problémov. 

Unikátne konferencie „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ umožňujú každému neľahostajnému človeku pripojiť sa k diskusii cez internet z ľubovoľného miesta na svete. Viac sa môžete dozvedieť o medzinárodnej konferencii nového formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ tu.

 

Pošta projektu „HRA PROFESIONÁLOV. SPOLOČNOSŤ POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA“: [email protected]

Registrácia na konferenciu „SPOLOČNOSŤ POSLEDNÁ ŠANCA. KLÍMA“:  allatra.tv/gp-climate

Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“: allatra.org