Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

O udalosti

O udalosti

HRA PROFESIONÁLOV

18. januára 2020 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila medzinárodná online konferencia „Hra profesionálov. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI”. Hlavná lokácia: Kyjev (Ukrajina). 


Počas konferencie boli diskutované tieto otázky:

  • Úloha informačných technológií v spoločnosti a ako ich možno využiť v prospech ľudí.
  • Čo je to informácia a informačné pole? Ako vplývajú na náš život?
  • Čo je potrebné urobiť pre to, aby vo svete informačných technológií bol na prvom mieste človek a jeho šťastie?
  • Vzájomná súvislosť dizajnu a informačných technológií v Tvorivej spoločnosti.
  • Aplikácia umelej inteligencie a big data v Tvorivej spoločnosti.

Účastníci konferencie sa v diskusii na dané témy opierali o model tvorivej spoločnosti, ktorý bol opísaný na posledných sto stranách knihy Anastasie Novych AllatRa.

Dnes máme prvýkrát vďaka technologickému rozvoju unikátnu možnosť v čo najkratšom čase zmeniť vektor rozvoja civilizácie zo spotrebiteľského na tvorivý. Keď sa zjednotíme, môžeme vybudovať svet, v ktorom by chcel žiť každý.


E-mail pre návrhy, idey a otázky k téme informačných technológií: [email protected]

Oficiálna stránka Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA: allatra.org