Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Druhá medzinárodná on-line konferencia „HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“

O udalosti

29. júna 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila on-line konferencia nového formátu „HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“.

  • V čom je príčina zmeny klímy na planéte Zem a prečo ku klimatickým katastrofám v skutočnosti dochádza stále častejšie a častejšie?

  • Aké sú dôsledky zmeny klímy a prírodných katakliziem, čo čaká obyvateľov Zeme v budúcnosti?

  • Kto a prečo zatajuje informácie o tom, čo sa deje?

  • Ako zachrániť miliardy ľudských životov?Konferencia štartovala v hlavnom meste Nemecka a dala do kopy ľudí neľahostajných k problémom zmeny klímy na planéte z viac ako 30 krajín (Česko, SAE, USA, Švajčiarsko, Maroko, Indonézia, Slovensko, Ukrajina, Taliansko, Rusko, Izrael, Španielsko, Veľká Británia, Bielorusko, Poľsko, Južná Kórea, Belgicko, Turecko, Argentína, Moldavsko, Gruzínsko, Francúzsko, Uzbekistan, Kazachstan, Egypt, Sudán a mnohé iné).

Konferencia vychádza z informácií, vysvetlených v správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, publikovanej v roku 2014 medzinárodnou skupinou vedcov ALLATRA SCIENCE a tiež v relácii s účasťou I.M. Danilova „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“, ktorá vyšla na ALLATRA TV začiatkom roku 2019.

Zvláštnosťou projektu „Hra profesionálov“ je to, že umožňuje účastníkom vyjadriť alternatívne názory voči tým, ktoré sa vytvorili v oficiálnej vede, na to, čo sa deje vo svete bez rizika pre reputáciu. Účastníci tohto projektu na základe informácií, dostupných pre všetkých ľudí, posudzujú a ukazujú prapríčinu rozmachu globálnych prírodných katakliziem, ich následky pre každého jednotlivého človeka i celú civilizáciu. Jedinečnosť konferencie je v tom, že pomocou internetu sa k rozprave môže pripojiť každý neľahostajný človek z ktoréhokoľvek miesta sveta.

Na tomto podujatí boli vydvihnuté nasledujúce otázky:

  • Ako sa mení počasie pred našimi očami – najsilnejšie hurikány, búrky, záplavy, bahenné prúdy, tornáda a smršte v regiónoch pre ne necharakteristických, anomálne veľký ľadovec a lejaky.

  • Príčina zvyšovania počtu katastrof už teraz?

  • Na celom svete vedci zamlčujú katastrofy, ku ktorým na planéte dochádza. Prečo? Veď skutočnosť neodvratného rozšírenia globálnych prírodných katakliziem je už očividná.

  • Ľudia utrácajú obrovské množstvo zdrojov na výrobu zbraní pre likvidáciu iných ľudí, ale pritom nemôžu vytvoriť systémy kvalitnej prognózy prírodných katakliziem pre varovanie a záchranu ľudských životov pred prírodnými kataklizmami. Prečo? Čo nerešpektuje súčasná veda?

  • Prečo došlo k tomu, že osobná výhoda jedného človeka alebo skupiny ľudí sa stala cennejšia ako ľudský život? S čím sa stretávajú ľudia na všetkých kontinentoch už teraz a čo očakávať v najbližšej budúcnosti?

  • Čo majú robiť ľudia a každý človek, aby sme my všetci i civilizácia v celosti mali budúcnosť?

Počas konferencie vystupujúci vznášali ostré a aktuálne otázky, spojené s globálnou zmenou klímy a príčinami, ktoré na to vplývajú.

Napríklad Vjačeslav Vasilievič Malachanov, kandidát technických vied, docent, NIU „MGSU“ (pozn. - Moskovská štátna stavebná univerzita) Rusko: 

 Denis Fabričkin, inžinier-mechanik morských lodí, Rusko:


Alina Fjodorova, Švajčiarsko/SAE, očitý svedok:


Egy Massadiah, poradca pre styk s verejnosťou pri Národnej agentúre pre likvidáciu následkov živelných pohrôm (BNPB), Indonézia:


Abderrahim Anbi, Ph.D, docent katedry sociológie na fakulte umenia a humanitných vied univerzity Ibnou Zohra v Agadire, Maroko:


Nemôžeme ovplyvniť klímu, ale je v našich silách vytvoriť podmienky, v ktorých ľudia dokážu prežiť v období globálnych katakliziem.

Opatrenia je nutné prijímať už teraz kvôli tomu, aby sa zjednotili ľudia do jednej priateľskej rodiny, veď nikto na svete osamote nezvládne globálne problémy najbližších rokov.

A aj práve kvôli riešeniu tejto úlohy bolo vytvorené Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ (zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“).

Na platforme ALLATRA TV pokračujú konferencie „HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“ a každý neľahostajný človek má možnosť pripojiť sa k tomuto projektu z akéhokoľvek miesta na svete a prijať účasť v zjednotení ľudí. Veď dnes celé ľudstvo i každý človek stoja pred voľbou a od našich činov závisí to, či budeme mať budúcnosť alebo nie.