Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

O PROJEKCIE „TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO”

Twórcze społeczeństwo — to jest projekt globalny, który dotyczy każdego człowieka.
Dołącz #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedensem dla tego projektu była globalna międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo. Ostatnia szansa”, która zgromadziła ludzi z wielu krajów.
  • Mieszkający w różnych częściach świata ludzie, zebrali się w licznych salach konferencyjnych i jednocześnie połączyli się ze sobą w transmisji wideo przez Internet, aby szczerze i uczciwie omówić wyzwania stojące przed współczesną cywilizacją.
  • Konferencja doprowadziła do wniosku, że głównym problemem współczesnej ludzkości jest konsumpcyjna forma społeczeństwa. Jedynym wyjściem z patowej sytuacji jest zmiana formatu społeczeństwa z konsumpcyjnego na twórczy.
Jakim może być twórcza forma społeczeństwa, która:
icon
wyprowadzi naszą cywilizację z toru samozniszczenia;
icon
zapewnić przyszłość bez wojen, konfliktów, przemocy i głodu;
icon
zapewni ludziom na całym świecie godne życie, bez obaw o teraźniejszość i przyszłość;
icon
poprowadzi współczesne społeczeństwo do nowego poziomu jedności i pokojowego rozwoju cywilizacji, we wszystkich obszarach życia?
Jak my, przedstawiciele ludzkości, widzimy takie twórcze społeczeństwo?
Jak możemy zjednoczyć się w tym celu, aby osiągnąć go razem?
Żeby świat odpowiedział na te pytania, powstał globalny projekt „Twórcze społeczeństwo”.
Projekt „Twórcze społeczeństwo” jest dziełem wszystkich ludzi, dlatego inicjatywa ta jest realizowana przez samych uczestników. Uczestnikami projektu „Twórcze społeczeństwo” są przedstawiciele społeczeństwa, którzy w interesie wszystkich ludzi wspierają realizację 8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa we wszystkich krajach świata. Przeczytaj więcej o etapach budowy Twórczego Społeczeństwa w artykule „Podstawy i etapy budowania Twórczego społeczeństwa.”
Wywiad Igora Michajłowicza Daniłowa o Twórczym Społeczeństwie
TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO
8 PODSTAW
TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA
creativesociety.com
1. Życie Człowieka
Życie Człowieka jest najwyższą wartością. Życie każdego Człowieka musi być chronione, jak własne. Celem społeczeństwa jest zapewnienie i zagwarantowanie wartości życia każdemu Człowiekowi. Nie może być nic cenniejszego niż życie Człowieka. Jeśli jeden Człowiek jest cenny, znaczy, wszyscy Ludzie są cenni!
2. Wolność Człowieka
Każdemu człowiekowi od urodzenia przysługuje prawo do bycia Człowiekiem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma prawo wyboru. Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych ludzi.
3. Bezpieczeństwo Człowieka
Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa stwarzać zagrożeń dla życia i wolności Człowieka!
Każdy Człowiek ma zagwarantowane bezpłatne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i pełnego zabezpieczenia socjalnego.
Naukowe, przemysłowe i technologiczne działania społeczeństwa powinny być skierowane wyłącznie na poprawę jakości życia ludzkiego.
Gwarantowana stabilność ekonomiczna: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, jedyna jednostka monetarna, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak.
Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zapewnia ujednolicona globalna służba zarządzania kryzysowego.
4. Przejrzystość i otwartość informacji dla wszystkich
Każdy Człowiek ma prawo do otrzymywania wiarygodnych informacji na temat przepływu i dystrybucji środków publicznych. Informacja o stanie realizacji decyzji społeczeństwa jest dostępna dla każdego Człowieka.
Media należą wyłącznie do społeczeństwa i zgodnie z prawdą, otwarcie i szczerze odzwierciedlają informacje.
5. Twórcza ideologia
Ideologia powinna mieć na celu popularyzację najlepszych ludzkich cech i tłumienie wszystkiego, co jest skierowane przeciwko Człowiekowi. Głównym priorytetem jest priorytet człowieczeństwa, wysokie duchowe i moralne aspiracje Człowieka, ludzkość, sumienność, wzajemny szacunek i umocnienie przyjaźni.
Tworzenie warunków do rozwoju i wychowania Człowieka przez duże „C”, kultywowanie wartości moralnych w każdym człowieku i społeczeństwie.
Zakaz propagandy przemocy, osądzenie i potępienie wszelkich form rozdzielenia, agresji, przejawów anty-ludzkości.
6. Rozwój Osobowości
Każdy człowiek w Twórczym społeczeństwie ma prawo do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.
Edukacja powinna być bezpłatna i równie dostępna dla wszystkich. Tworzenie warunków i poszerzanie możliwości do realizacji przez Człowieka jego zdolności twórczych i talentów.
7. Sprawiedliwość i równość
Wszystkie zasoby naturalne należą do Człowieka i są uczciwie rozdzielone między wszystkich ludzi. Monopolizacja zasobów i ich nieracjonalne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Zasoby te są sprawiedliwie rozdzielone między mieszkańców całej Ziemi.
Człowiek ma zagwarantowane zatrudnienie, jeśli sobie tego życzy. Wynagrodzenie za identyczne stanowisko, specjalizację i zawód musi być takie same na całym świecie.
Każdy ma prawo do własności prywatnej i dochodów, jednak w granicach kwoty indywidualnej kapitalizacji ustalonej przez społeczeństwo.
8. Samorząd społeczny
Pojęcie „władzy” jest nieobecne w Twórczym społeczeństwie, ponieważ odpowiedzialność za społeczeństwo jako całość, jego rozwój, warunki życia i harmonijny ustrój spoczywa na każdym Człowieku.
Każdy Człowiek ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Twórczego społeczeństwa oraz w przyjmowaniu przepisów mających na celu poprawę życia Człowieka.
Rozwiązanie społecznie ważnych, społecznie znaczących zagadnień ekonomicznych wpływających na zmianę jakości życia Człowieka poddaje się ogólnokrajowej dyskusji i głosowaniu (referendum).
icon

CELE I ZADANIA

#CREATIVESOCIETY
CEL PROJEKTU:
icon
Budowanie twórczego społeczeństwa, wolnego od systemu mentalności konsumpcyjnej.
ZADANIA PROJEKTU:
1
Stworzyć warunki dla pokojowej budowy twórczego społeczeństwa na całej planecie.
2
Zdobyć wiedzę na temat tego co ludzie na całym świecie myślą o twórczym społeczeństwie, czy chcą w nim żyć, jak to widzą.
3
Stworzenie platformy dla powszechnej, międzynarodowej, otwartej dyskusji nad koncepcją i modelem twórczego społeczeństwa, we wszystkich obszarach ludzkiego życia.
4
Znaleźć nowe sposoby na zjednoczenie całej ludzkości i stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa każdej osoby w społeczeństwie, niezależnie od statusu społecznego, religii czy narodowości.
icon

SFERY DZIAŁALNOŚCI

W celu realizacji zadań projektu „Twórcze społeczeństwo" prowadzone są działania w takich obszarach jak:
collage
Badania społeczne i wywiady prowadzone są na całej planecie, w celu zwrócenia uwagi na międzynarodową opinię publiczną.
Międzynarodowe konferencje specjalistów w formacie „Gra Profesjonalistów”.
Organizacja ważnych społecznie wydarzeń, forum, spotkań profilowych, okrągłych stołów, webinarów tematycznych, podcastów oraz udziału w podobnych wydarzeniach na innych platformach całego świata.
Publikacja artykułów analitycznych i badawczych, opinii autorów i ekspertów, recenzji, wywiadów i innych materiałów informacyjnych.
Tworzenie programów, prezentacji i filmów społecznościowych, filmów dokumentalnych, recenzji wideo.
Stwórzmy razem przyszłość, na którą zasługuje ludzkość!