Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

Wyjście wideo „Przesłanie do narodu ormiańskiego”

30 czerwca 2020
Komentarze

30 czerwca na kanale „AllatraUnites. Twórcze społeczeństwo” wyszło wideo przesłanie do narodu ormiańskiego. To wideo jest bardzo ważnym precedensem we współczesnym społeczeństwie. Przecież dotyczy to każdego z nas. W nim otwarcie i szczerze wyrażono prawdę, że konsumencki format społeczeństwa doprowadził całą ludzkość do ślepego zaułka.

Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj my, ludzie, możemy wybrać inną drogę, twórczy format rozwoju cywilizacji, oparty na twórczych zasadach. A ten format relacji nie jest nowy, jest czymś bliskim i znanym każdemu. 


Przesłanie Garnika Sargiseana, premiera Zachodniej Armenii

Witam was, wszyscy Ormianie na Ziemi! Pozdrawiając wszystkich Ormian, zwracam się szczególnie do Ormian z Zachodu, którzy z woli losu zostali rozproszeni na całej naszej rodzimej planecie. Moi drodzy Rodacy! Dziś znajdujemy się w sytuacji, w której cała ludzkość stoi na skraju przepaści, a pytanie „być albo nie być” już dotyczy wszystkich i każdego . A my, jako jej integralna część, znaleźliśmy się w tej samej fatalnej sytuacji. Ale dzisiaj nie chciałbym mówić o negatywnych stronach. W każdym momencie i na każdym odcinku drogi człowieka, narodu i całej ludzkości istnieją zarówno negatywne, jak i pozytywne możliwości wyboru. Musimy wiedzieć, co przyniesie przyszłość. Razem musimy zdać sobie sprawę i uwierzyć, że przyszłość zależy od każdego naszego wyboru.

Pierwszy globalny wybór naszej cywilizacji

Naród ormiański za każdym razem dokonywał fatalnego wyboru od 12 000 lat i to on decyduje o naszym istnieniu. Proces ten trwa od początku cywilizacji, kiedy nasz protoplasta Ajk dokonał pierwszego wyboru; a w tamtych czasach, kiedy mieliśmy możliwość dokonywania wolnego wyboru, uratowaliśmy nie tylko siebie jako naród, ale także nasz wybór miał pozytywny wpływ na sytuację na świecie. To, o czym teraz mówimy, wcale nie jest abstrakcją, ale czystą rzeczywistością opartą na faktach historycznych. Tak więc Ajk, protoplasta, wybrał twórczy format rozwoju cywilizacji, oparty na twórczych zasadach i prawach.

Chcę Wam przekazać dobrą wiadomość, że właśnie teraz, w 2020 roku, te twórcze podstawy rozprzestrzeniają się na całym świecie i już dziesiątki milionów ludzi nie tylko akceptują, ale także głęboko zdają sobie sprawę, że to właśnie realizacja tego ostatniego jest jedynym wyjściem z obecnej sytuacji. sytuacje, aktywnie rozpowszechniaj tę wiedzę. Wśród tych ludzi są nie tylko Ormianie, ale także przedstawiciele prawie wszystkich narodów naszej planety. Pragnę Państwa zapewnić, że idee budowania Twórczego społeczeństwa, jego fundamentalne podstawy i zasady nie tylko są obce naszemu światopoglądowi, istnieniu, pamięci historycznej, ale są też pierwotną esencją relacji społecznych obranych przez naszego przodka Ajka.

Rezultatem tego wyboru było społeczeństwo ludzi wolnych, zjednoczonych miłością i szacunkiem dla siebie nawzajem, życzliwością, wzajemną pomocą, uczciwością i szczerością relacji, gdzie każdy był dla drugiego podporą, obrońcą i pomocnikiem, gdzie nikt nie żył kosztem drugiego, gdzie nie było zazdrości i złości. gdzie człowiek myślał o społeczeństwie, a społeczeństwo o nim, gdzie uczciwa praca i troska o innych były normą zachowania. Z pewnością moi przyjaciele ujawnią więcej Twórczego społeczeństwa. Od czasów Ajka istnieli ludzie wyznający zupełnie inną ideologię: ideologię destrukcji, zasady sprzeczne z pierwotną istotą człowieka, tzw. Beli — destruktory. A konfrontacja Bela i Ike'a, przedstawiona nam jako legenda, jest rzeczywistością. Jest to kosmiczne przeciwieństwo tego, co powszechnie nazywa się „dobrem i złem”, opozycja twórcy i konsumenta, budowniczego i niszczyciela.

Moim zdaniem był to pierwszy globalny wybór naszej cywilizacji: wybór Ajka żyć w twórczym formacie. Ale wybór ten nie był i nie mógł być wyborem wyłącznie narodu ormiańskiego. We współczesnym języku był uniwersalny. Żyć zgodnie z sumieniem i sprawiedliwością, żyć zgodnie z duchowymi regułami, prawami i wartościami, a nie żyć kosztem innych, myśląc tylko o swoim codziennym chlebie, bez względu na to, jakie metody i jakie korzyści materialne otrzymuje człowiek, myśl o dzisiejszym dniu, o rozrywce, nie myśląc o przyszłość.

Do czego doprowadził konsumencki format społeczeństwa?

Niestety, należy stwierdzić, że to ostatnia część tego, co zostało powiedziane teraz, dominuje w społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym żyjemy. Dzisiejszy system konsumpcji zniewolił cały świat, wszedł do domu każdego, ale zgodziliśmy się mówić nie o negatywnych rzeczach, ale o przedstawionych nam możliwościach. Faktem jest, że format konsumencki już się wyczerpał, a jego koniec jest już widoczny dla wielu widzących. Ale dlaczego potrzebowaliśmy tej przedmowy i co bezpośrednio dotyczy zachodnich Ormian?

Od stu lat mamy problem utraty ojczyzny, сzyż nie? Skąd się wzięło to pytanie? Ta sama konfrontacja między Ajkiem i Belem trwała przez tysiąclecia. Moi drodzy, faktem jest to, że naród ormiański, jako przedstawiciel twórczej części ludzkości, musiał zostać pozbawiony prawa wyboru i poddania się woli Bela. A ponieważ nasz naród, z własnego wyboru, musiał stać się sztandarowym w rozpowszechnianiu twórczych podstaw dla całej ludzkości, Beli, którzy istnieją i nadal działają, postanowili przerwać naszą misję, niszcząc wszystkich Ormian.

Doszło do ludobójstwa, którego jedynym powodem było powyższe. Teraz staje się jasne, że Turcy byli jedynie narzędziami do realizacji tego planu, za którymi stała banda Belów (destruktorów). Ale naród ormiański jest zasadniczo twórcą i zgodnie z prawami Wszechświata nie można zniszczyć stworzenia. W końcu po co ludzkości zniszczenie jednego z jej twórczych składników? A ponieważ nie udało im się eksterminować całego narodu ormiańskiego, było to niemożliwe, mieli nowy plan: rozproszyć resztę naszego narodu na całym świecie, aby rozpuścić go w innych narodach. I tak, po zniszczeniu Ormian, miało powstrzymać uniwersalną ludzką misję naszego narodu. I byliśmy rozproszeni po całym świecie.

Wielu mówiło: „Wai, straciliśmy Ojczyznę, wai, zniszczono półtora miliona Ormian” i tak dalej. Ale byli też tacy, którzy poświęcili swoje życie interesom naszego narodu i walce o jego prawa i powrót Ojczyzny. Ale to nie była tylko kwestia zwrotu ziemi! Protoplasta Ajk, decydując się na życie zgodnie z twórczymi prawami sumienia, podróżując po regionie, zdał sobie sprawę, że to w swojej pierwotnej kolebce on i jego naród najszerzej ujawniają twórcze siły i możliwości. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, uświadamiając sobie naszą uniwersalną ludzką misję i możliwość powrotu do naszej kolebki, musimy zrozumieć, że bezcelowe jest dla nas życie zgodnie z pojęciami konsumenckimi, za rozprzestrzenianiem się których stoją dzisiejsi Beli. Są w stanie upadku. Dziś tracą grunt pod nogami. I nie powinniśmy oddawać im utraconych pozycji. 

Jakie mamy możliwości?

A jeśli jesteśmy Ormianami, to musimy, przynajmniej na świadomym poziomie, wrócić do podstaw tworzenia naszego przodka Ajka. To znaczy do podstaw Twórczego społeczeństwa. Mamy misję. W żaden sposób nie powinniśmy pozostawać częścią społeczeństwa konsumpcyjnego. Dzisiejszy świat stara się, abyśmy powrócili do początków Twórczego społeczeństwa. Dziś jest najbardziej sprzyjający moment do zrozumienia i uświadomienia naszej misji, ponieważ ruch twórczy, który narodził się na całym świecie, przechodzi zwycięskim marszem przez naszą ukochaną planetę, dołączając dziesiątki milionów wolnych ludzi. Konstruktywna ludzkość domaga się niejako powrotu do Ojczyzny. Ale żeby tak się stało, musimy wypełnić naszą twórczą misję. Pomyślmy w tym kierunku. To jest istota przymierza naszego protoplasty Ajka. I to jest moje dzisiejsze przesłanie do was, drodzy Ormianie!!!


Przesłanie Ajka Awagiana, psychologa i inżyniera

Co to jest społeczeństwo konsumpcyjne?

Pozdrowienia, moi ukochani Ormianie! Kontynuując słowo mojego kolegi, pana Sargiseana, zwracam się do Ormian z całego świata. Doprawdy, ludzkość dziś stoi przed wyborem: być albo nie być. A jaki czynnik skłonił ludzkość do takiego wyboru? To konsumenckie myślenie zrodzone w społeczeństwie konsumpcyjnym.

Co to jest społeczeństwo konsumpcyjne? Społeczeństwo konsumpcyjne to społeczeństwo, które zabija prawdziwego Człowieka w osobie i rodzi bestię. Człowiek, przestając być prawdziwym Człowiekiem, myśli tylko o tym, jak podzielić, aby rządzić. Dziel i rządź to podstawowa zasada społeczeństwa konsumpcyjnego. I tak przez 6000 lat, niszcząc swoją prawdziwą istotę w ludziach, społeczeństwo konsumpcyjne wytworzyło i rozwinęło konsumenta w ludziach jako instrument systemu. A człowiek przestał być sobą, stając się narzędziem w rękach systemu, którego celem było zniszczenie ludzkiej cywilizacji. Ale ku radości nas wszystkich prawdziwa Wiedza nie jest stracona. Są zapomniani, ale nadchodzi czas i ponownie są dane ludziom. W jakiej postaci? Na przykład w postaci ideologii i zasad Twórczego społeczeństwa.

Alternatywa formatu konsumenckiego

W społeczeństwie konsumpcyjnym, człowiek jest konkurentem człowiekowi, człowiek jest wrogiem człowieka. W społeczeństwie konsumpcyjnym dominują pieniądze, osobiste korzyści i władza, które nie mają znaczenia w Twórczym społeczeństwie. Twórcze społeczeństwo to związek wolnych ludzi, których łączą duchowe i moralne, wyższe ludzkie wartości. Ich celem jest zjednoczenie się w imię Stwórcy dla dobra tworzenia. Społeczeństwo konsumpcyjne zniszczyło i pozbawiło ludzi możliwości nawet o tym myśleć. Ale ideologia Twórczego społeczeństwa obudziła ludzi. I wiara i nadzieja odżyły w ludziach, którą odczuwali w głębi duszy, że jeszcze nie wszystko jest stracone, że wszyscy możemy i powinniśmy zjednoczyć się wokół wartości uniwersalnych i najwyższych. Wielu odczuwało potrzebę tworzenia.

Zwracam się do was, mój kochany narodzie! Nie potrzebujemy gospodarzy! Mamy potrzebę w budowaniu Twórczego społeczeństwa. I to jest całkiem możliwe. A to jedyny możliwy sposób na uratowanie i zachowanie ludzkości! Dziękuję Ci!


Przesłanie Wahana Owannisiana, członka Rady Najwyższej zarządu partii „Zebranie Ormiańskiego Tworzenia”

Mój kochany narodzie ormiański, apeluję do wszystkich Ormian rozsianych po całym świecie.

Drodzy przyjaciele! Doprawdy, naród ormiański nie potrzebuje panów, ludność ormiańska musi zbudować Twórcze społeczeństwo. Od dłuższego czasu chcą nas rozdzielić, próbują podzielić nas na małe grupy, oddalają od siebie, robią wszystko, by siać między nami niezgodę i nienawiść. Niestety proces ten trwa do dziś. Jaki jest powód i motywacja powyższego?

Głównym powodem jest to, że ci, którzy to czynią lub ich panowie, rozumieją wagę misji narodu ormiańskiego: misji, która nie jest narodowa, ale uniwersalna, a nawet globalna. Możecie zapytać: „Jaka jest istota tej misji?”

Co to jest Twórcze społeczeństwo?

Będąc u początków obecnej cywilizacji, naród ormiański w tym fatalnym momencie musi szerzyć światło wiedzy na całym świecie: wiedzę o Twórczym społeczeństwie, prawdziwej istocie człowieka, o pierwszeństwie jego duchowego składnika. Musimy stać się tym rzecznikiem, który przypomni ludziom na całym świecie o ich prawdziwej istocie, o tym, że człowiek urodził się, aby być szczęśliwym, aby stać się wolnym: wolnym od swojej „wewnętrznej bestii”, wolnym od jakichkolwiek panów, wolnym od materii, wolni od strachu i tak dalej. Tylko taki człowiek może być naprawdę szczęśliwy, a społeczność takich właśnie ludzi to Twórcze społeczeństwo. Co to jest Twórcze społeczeństwo? Bracia, siostry, moi drodzy, Twórcze społeczeństwo jest naprawdę społecznością ludzi wolnych, zjednoczonych uczciwą odpowiedzialnością przed Bogiem, ludzkością, swoim narodem i, co ważne, przed sobą. To jest społeczeństwo honoru i godności, społeczeństwo sumienia.

Nie potrzebujemy panów: panów importowanych z zewnątrz lub rodzą się jako „książęta” w naszym narodzie. W Twórczym społeczeństwie nie będziemy już delegować naszych praw i korzyści innym ludziom, którzy te prawa i korzyści postrzegają jako swoją własność, i zakładając maskę dobroczyńcy, jakby robili nam dobro, z góry, dając nam tylko okruchy naszych własnych korzyści i wolności.

Musimy zbudować Twórcze społeczeństwo

Moi ukochani Rodacy! Chcę Was poinformować, że dziś narodziła się już i każdego dnia nabiera ogromnej mocy poważna siła. Nazywa się Światowym ruchem „Twórcze społeczeństwo”. Nasi ludzie mają wyjątkową szansę: odpowiedzialnie wypełniać swoją misję w ramach tego ruchu.

Drodzy moi! Dzisiaj, w naszej ukochanej ojczyźnie, destruktorzy chcą zmienić naszą wiarę, przekształcając ją w wiarę w rzeczy materialne, tak abyśmy wszyscy czcili wartości materialne i podnieśli pieniądze i bogactwa materialne do kultu.

Naród ormiański, który przez tysiąclecia w imię swoich wartości duchowych, pierwotnych tradycji i kultury narażał życie swoich dzieci, podchodząc do swojej misji z wielką odpowiedzialnością, nie może i nie zaakceptuje przekonań formatu konsumpcyjnego. Jesteśmy obcy fałszywym wartościom, które dzielą nasz naród i całą ludzkość. Nie potrzebujemy właścicieli, musimy budować Twórcze społeczeństwo, które z pewnością będziemy budować. Wejdziemy do każdego domu i zapytamy naszych rodziców, naszych braci i siostry, nasze dzieci: czy chcą żyć w szczęśliwym społeczeństwie, czy chcą żyć bezpiecznie, czy chcą się kochać i szanować, czy chcą się nawzajem wspierać i ramię w ramię, wszyscy razem budować Ojczyznę naszych marzeń?

Nowa szansa dla ludzkości

Moi ukochani rodacy! Jest to odpowiedzialność wszystkich i każdego. My, jako nosiciele sztandarów Twórczego społeczeństwa, wejdziemy nie tylko do domów naszych rodaków, ale my, Ormianie, zapukamy do drzwi i wejdziemy do domów wszystkich mieszkańców naszej pięknej planety i pomożemy rozpalić ognisko stworzenia. Ten jednoczący się płomień miłości stanie się jasnym światłem, które wypędzi ciemność i pomoże ludzkości bezpiecznie uciec z krawędzi otchłani. I w ten sposób da ludzkości nową szansę na zbudowanie nowego świata, w którego centrum znajdzie się Człowiek, który będzie służył swojej pierwotnej istocie, do czego się urodził. Służenie może być tylko dla Boga, ale jest lekkie i radosne. W tym przypadku nasze służenie jest misją naszych ludzi, misją wszystkich i wszystkich.

Dziękuję, moi Rodacy i jeszcze raz wyrażam przekonanie, że razem, zjednoczeni jako jeden organizm, jako całość, będziemy kroczyć ramię w ramię tą drogą, będziemy kroczyć radośnie i szczęśliwie drogą, która doprowadzi nas do społeczeństwa szczęśliwych ludzi. Będziemy pamiętać naszą prawdziwą kulturę i zagłębiając się w nią, wyraźnie zobaczymy, że korzenie pierwotnej kultury nie rozdzielają, ale wręcz przeciwnie, jednoczą całą cywilizację.

Jeszcze raz dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkim dobrej podróży. Ruszajmy w drogę, moi drodzy.

Nasz wybór to szczęście

Garnik Sargisean: Pozwólcie podziękować Was i „Zebranie Tworzenia Ormiańskiego” za zaangażowanie mnie w tak wspaniały i ważny program ze strony Ormian z Zachodu. To bardzo dogodna okazja, aby porozmawiać z zachodnimi Ormianami o problemach zachodniej Armenii i o naszym powrocie do naszej historycznej kolebki, używając niepolitycznego słownictwa, komunikować się z pomocą naszych tradycyjnych, uniwersalnych wartości „Ajkowskich”. Można stwierdzić, że ludzkość już przyjęła te wartości. Z radością witam stale rosnący uniwersalny ludzki twórczy ruch na całym świecie, którego fundamenty poznałem dzięki naszym przyjaciołom. To projekt powrotu Człowieka do społeczeństwa, w którym z radością i dumą widziałem powrót, przywrócenie twórczej misji narodu ormiańskiego. I nie zawiedziemy was.

Ormianie skierują również swoje wysiłki na uniwersalny ludzki ruch twórczy. Jesteśmy przekonani, że nasza misja i nasze wysiłki przyniosą korzyści całej ludzkości. A nasz wkład we wspólną sprawę ostatecznie wpłynie na Ormian, zwłaszcza na Ormian z Zachodu, ponieważ zwycięży sprawiedliwość i przywrócone zostaną nasze prawa. Jeszcze raz dziękuję, to bardzo ważny obszar.

Wahan Owannisian: Dziękuję, panie Sargisean. Popatrzcie, zjednoczenie dwóch Ormian, trzech Ormian to już poważna praca. Czy możemy sobie wyobrazić, do jakich cudów doprowadzi zjednoczenie wszystkich Ormian wokół jednego celu? I my z pewnością wypełnimy naszą misję. Ponosząc odpowiedzialność, zbudujemy świat naszych marzeń. I z całą ludzkością, ręka w rękę, pomagajmy sobie nawzajem. Ponieważ nie ma innej alternatywy. Alternatywą jest koniec cywilizacji.

Ale naszym wyborem jest nasze szczęście. Wybieramy szczęście! 

Dziękuję, rodacy.

Zostaw komentarz