Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

Rowszan Tagijew o globalnych wyzwaniach stojących przed ludzkością

30 lipca 2020
Komentarze

1 lipca 2020 roku ALLATRA TV odwiedził Rowszan Tagijew, Przewodniczący Zgromadzenia Mniejszości Narodowych Ukrainy i Przewodniczący Zgromadzenia Diaspory Świata w USA.

Człowiek, który uosabia zjednoczenie. W jego krwi miesza się wiele narodowości. Urodził się w mieście, gdzie reprezentowanych jest wiele różnych kultur. Teraz mieszka daleko od swojego miejsca urodzenia. Działania Rowszana mają na celu zbliżenie i zjednoczenie ludzi. Działacz publiczny, historyk, poeta i biznesmen, człowiek o życzliwej duszy i szerokich, postępowych poglądach na świat.

Bardzo ciekawe jest spojrzenie na społeczeństwo o twórczym formacie oczami Rowszana Tagijewa. Jest przekonany, że ludzkość potrzebuje nowego, odmiennego od obecnego, formatu społeczeństwa i możemy go nie tylko zbudować, ale nawet jesteśmy zobowiązani. Nie bez powodu słowa „miłość” i „szacunek” w ustach Rowszana brzmią inspirująco i żywo, o czym przekonani byli uczestnicy MRS ALLATRA podczas rozmowy z nim.

Podczas rozmowy poruszono bardzo ważne tematy społeczne: rozmawiano o wartościach, polityce, komunikacji i uwalnianiu potencjału każdego człowieka.


Rowszan Tagijew o głównych wartościach ludzkich

Irina: Co łączy ludzi na całym świecie, niezależnie od religii, wyznania, miejsca zamieszkania? Co ludzie mają wspólnego?

Rowszan: Oprócz podobieństwa fizjologicznego każdy ma w sobie dobroć i miłość. Są to podstawowe uczucia. Musimy je obudzić w ludziach i wyjaśnić sobie nawzajem, że należy walczyć z nienawiścią, która niestety jest obecna w społeczeństwie. Zasadniczo społeczeństwo jest tolerancyjne, ale tolerancja to również pobłażliwość, ale to nie wystarczy. Potrzebny jest szacunek, miłość jest czymś znacznie wyższym niż tolerancyjność. Życzliwość i miłość powinny być charakterystyczne dla człowieka i społeczeństwa jako całości.

Irina: Na jakich wartościach dziś może się zjednoczyć cała ludzkość?

Rowszan: Na wartościach ludzkich. To słowo jest bardzo głębokie. Poszliśmy w złym kierunku, mam na myśli ludzkość. Żyjemy w formacie konsumenckim, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. Kilka razy w historii miały miejsce takie globalne kataklizmy, wojny, które pozwoliły ludziom urzeczywistnić i zaakceptować życie zupełnie inne, prawdziwe, a nie tylko zaspokoić swoje ego. Tak było po pierwszej i po drugiej wojnie światowej. Tak poza tym, niedawny problem z koronawirusem jest również poważnym wyzwaniem dla ludzkości. Swego rodzaju wojna światowa, kiedy normalny tryb życia został zakwestionowany. Wszyscy zrozumieli, że ani miliony, ani miliardy, ani twój status społeczny cię tutaj nie ratują. Po prostu musisz być na bieżąco, i zdystansować od swoich osobistych, merkantylnych, samolubnych pobudek. Jesteś częścią dużego społeczeństwa, a to społeczeństwo stoi przed globalnym wyzwaniem. To dobra okazja dla ludzi do wyciągnięcia wniosków i przyjęcia innych, ważniejszych zasad jako podstawy życia, które mogą wprowadzić ludzkość na nowy etap rozwoju. Będzie to swego rodzaju ewolucja, początek końca wszystkich wojen. I to jest realne, jeśli wszyscy będą poruszać się w takim kierunku, realizując twórczą ideologię, przekazywać te informacje szerokim rzeszom ludzi. A żebyśmy obudzili społeczeństwo, potrzebujemy takich organizacji i kanałów telewizyjnych jak ALLATRA. Dziękuję Państwu za zaproszenie.

Irina: Format naszego społeczeństwa, który istnieje dzisiaj, przestał być użyteczny, ponieważ jesteśmy u progu wielkich zmian. A ten format należy zmienić właśnie w twórczym kierunku. Jak Pan widzi społeczeństwo, w którym każdy będzie czuł się komfortowo, zaopatrzony w najpotrzebniejsze rzeczy, gdzie będzie miłość i szacunek między ludźmi?

Rowszan: Potrzebujemy nowego paradygmatu. Właśnie tworzenie jest kluczem do odkrycia, poznania i akceptacji nowego, cenniejszego, ważnego, nie samolubnego, ale czegoś, co zapewni komfort. Byłoby wspaniale, gdybyśmy wychodzili na Ukrainie w każdym mieście na ulicy i widzieli tylko uśmiechniętych ludzi, bo czują się dobrze, komfortowo. Jesteśmy po prostu prowadzeni w złym kierunku. Jeden z filozofów powiedział, że są ludzie, którzy tworzą i są ludzie, którzy się powtarzają. A także: „Nie mnożę cieni wczorajszej ponurej nocy, ale biorę ciepło i światło dziennych promieni słońca i tworzę nowe”.

Rowszan Tagijew jest pewien, że ludzkość musi się zjednoczyć

Irina: Co człowiek może i powinien zrobić teraz, dzisiaj, abyśmy już zaczęli zmieniać obecną ideologię?

Rowszan: Jeśli zadajesz te pytania, to znaczy że już zaczęliśmy, a jest wielu takich jak my. Należy po prostu, podobnie jak partie, które gromadzą wokół siebie zwolenników, stworzyć komunikację między ludźmi w społeczeństwie: między miastami, wioskami, krajami. To zawsze daje rezultat. Tak, to trudna droga, ale nie da się czegoś osiągnąć nie robiąc pierwszego kroku. Ale jeśli podążać za celem, który powinniśmy mieć przed oczami, aby tworzyć i budować zupełnie nowy model rozwoju człowieka, można osiągnąć dobre wyniki. Obecnie żyjemy w globalnym świecie, w którym możliwości wymiany informacji są znacznie większe niż 10-20 lat temu. [...] Potrzebujemy rewolucji w świadomości i musimy podążać ścieżką ewolucji. Zmiana musi nastąpić poprzez dostarczanie poprawnych, obiektywnych i prawdziwych informacji oraz uwolnienie potencjału tkwiącego w ludziach i społeczeństwie jako całości.

Rowszan Tagijew, przewodniczący Zgromadzenia Światowej Diaspory w USA

Rowszan Tagijew, przewodniczący Zgromadzenia Narodowości Ukrainy

Irina: Co powstrzymuje nas przed zjednoczeniem i budowaniem społeczeństwa twórców?

Rowszan: Nasze nawyki. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia według takiego modelu społeczeństwa. Czasami obwiniając polityków nie zadajemy sobie pytania — ale co robimy dobrego? Ze stu osób dziewięćdziesiąt przestaje niestety zadawać sobie te pytania. [...] Jeżeli o tym mówimy, to mówią o tym w różnych częściach świata. Musimy znaleźć więcej przyjaciół i sojuszników i w tym kierunku pracować. Po prostu woda nie płynie pod leżącym kamieniem. Uważam, że na nowy poziom rozwoju cywilizacji dla ludzkości warto by było już wejść, ponieważ jesteśmy w stagnacji. Niestety daliśmy niektórym graczom na świecie możliwość manipulowania umysłami miliardów ludzi i poprowadzenia ludzkości w złym kierunku. Ludziom narzucane są lęki.

Rowszan Tagijew zauważył, że na pewnym etapie ludzie powinni wziąć odpowiedzialność za siebie i wybrać nie najłatwiejszą drogę, ale zmienić siebie i swoje myślenie. Włączyć swój umysł i aktywnie podążać ku dobru i tworzeniu.

Rowszan: Żyję wiarą, ale nie religią. Wiarą w Boga, miłość i dobroć. Ale nie chcę w żaden sposób urazić niczyjej godności i postawy wobec niektórych religii. Ludzie są podzieleni pod względem religijnym na muzułmanów, chrześcijan, buddystów, żydów itd., ale wszyscy wierzą w jednego Boga. Mówię o swoich uczuciach i to jest moje prawo. Dlatego, aby inspirować ludzi do tworzenia, musimy aktywować ich potencjał, a potencjał każdego człowieka jest ogromny. Nie chodzi nam o podkreślanie podziałów pomiędzy narodowościami, ale o twórcze wartości, które istnieją w kulturach różnych narodów i myślę, że jest to bardzo ważne.

Rowszan Tagijev wyraził również opinię, że ludzie byliby znacznie szczęśliwsi, gdyby mieli możliwość pracy cztery godziny dziennie cztery dni w tygodniu: „Ludzie powinni odpoczywać i tworzyć, generować nowe pomysły, pozytyw, nie powinni mieć niewolniczej pracy”. Ale w tym celu wszyscy musimy podjąć decyzję.

Rowszan: Jeśli pomyślimy nie tylko o sobie, ale także o tych, którzy są obok nas, będzie znacznie mniej ludzi bezdomnych, pokrzywdzonych, biednych, cierpiących. Można to osiągnąć tylko razem.

Rowszan Tagijew o 8 Podstawach Twórczego Społeczeństwa

Po zapoznaniu się z 8 Podstawami Twórczego społeczeństwa Rowszan powiedział, że to właśnie są podstawy, którymi kieruje się w swoim życiu, że tak myśli i że nie jest sam — miliony ludzi myślą tak samo.

Rowszan: Wartość życia człowieka jest wyrażona w konstytucjach, ale nie jest doceniana. W każdym człowieku „zakorzeniony” jest format konsumencki. To znaczy korzyści materialne, a zwłaszcza własne, stawiane są wyżej niż spokój i zapewnienie normalnego życia społeczeństwu. Dzisiaj ludzie stają przed wyborem pomiędzy wyimaginowaną stabilnością a normalną ścieżką rozwoju człowieka.

Wolność człowieka, oczywiście jest najcenniejszą rzeczą, jaka może być. Mieszkaliśmy w Związku Radzieckim. Wiecie, czego tam nie było? Najważniejszego — wolności człowieka, wolności wyboru. To jest najcenniejsza rzecz, jaka istnieje. Z jednej strony mamy teraz wolność, tak zwaną demokrację. Ale z drugiej strony człowiek nie posiada elementarnej możliwości utrzymania swojej rodziny na godnym poziomie, wyjechania na wycieczkę nad morze. Większość rodzin kupuje mięso najwyżej raz w tygodniu. Komunikując się z ludźmi, otrzymuję informacje o tym. To oczywiście boli, ale tego świata nie można naprawić samemu, nie można samemu wszystkim tym ludziom pomóc. To wymaga zjednoczenia społeczeństwa, abyśmy mogli zacząć szukać nowej drogi.

Bezpieczeństwo ludzi. Nie jesteśmy bezpieczni, ponieważ świat oszalał. Przestępczość oraz przekręty finansowe kwitną na Ukrainie i w wielu innych krajach.

Przejrzystość i otwartość informacji dla każdego. Nie ma jej, ponieważ głównymi narzędziami przekazywania informacji w naszym kraju są kanały telewizyjne. 13 milionów mieszkańców Ukrainy mieszka na wsi i nie wszyscy mają Internet, więc oglądają telewizję.

Twórczej ideologii nie ma. Włączamy telewizję i oglądamy ciągłe bitwy polityczne i wojny. Otwórzcie dowolny ukraiński kanał telewizyjny — dobrego jest tam zbyt mało. Tylko wy zaprosiliście mnie aby porozmawiać o tworzeniu.

Rozwój osobowości. Jak osobowość może się w pełni rozwijać, jeśli nie są stworzone warunki do realizacji jej możliwości lub pragnień?

Sprawiedliwości i równości w dzisiejszym społeczeństwie nie ma, rozmawialiśmy o tym.

Samorząd społeczny stoi również pod wielkim znakiem zapytania, bo nasze prawa delegujemy na partie, a one przekazują określone treści, korzystne dla nich.

Rowszan Tagijew o realizacji 8 Podstaw

Irina: Jak Pan postrzega wdrożenie tych punktów w twórczy sposób? Co możemy zrobić, aby wartość życia ludzkiego zajęła pierwsze miejsce wśród wartości, tak jak być powinno?

Rowszan: Obywatele powinni więcej komunikować się ze sobą i tworzyć niezależne platformy informacyjne, takie jak ALLATRA i inne. Są to platformy, które dadzą ludziom możliwość generowania pomysłów i pozytywnych opinii w społeczeństwie. Konieczne jest, aby ilość takich informacji wzrosła.

Wywiad z Rowszanem Tagijewem

Wywiad z Rowszanem Tagijewem w ALLATRA TV

Irina: Kim jest dla Pana Człowiek z wielkiej litery?

Rowszan: Jeśli wszyscy będziemy sobie nawzajem czynić dobro, jednoczyć to wszystko, wtedy może powstać piękny obraz naszego społeczeństwa, który po prostu nas zachwyci. Każdy może wnieść coś pozytywnego do społeczeństwa. Społeczeństwo jest żywym organizmem. Życie każdego człowieka jest cenne. A jego uczucia, emocje, jego możliwości, nawet jedno słowo człowieka może pobudzić do działania miliony ludzi, dać im inspirację, aby wybrali właściwy kierunek w stronę światła.

Musimy zbudować sprawiedliwe społeczeństwo, polegać na sprawiedliwości — to jest najważniejsze. Konieczne jest zapewnienie każdemu możliwości korzystania z jego praw. W tym celu konieczna jest zmiana sytuacji, tak aby każdy obywatel miał większy niż dzisiaj dostęp do podejmowania decyzji. Wtedy decyzje będą podejmowane w interesie obywateli, a nie w interesie pewnych politycznych klanów i propagowania określonych trendów.

Nigdy w życiu, w żadnych okolicznościach, nie mogę zaakceptować tego, co mogłoby naruszyć sprawiedliwość, której potrzebuje nasze społeczeństwo. I nic nie zepchnie mnie z drogi, którą dla siebie wybrałem. Ruch w kierunku światła, dobroci i wszystkiego co pozytywne. To jest moje życie i jestem z niego dumny.

Rowszan Tagijew o świecie bez granic

Irina: Jak Pan postrzega świat ogólnie, globalnie? Czy powinny istnieć granice? Jakie mogą być relacje między ludźmi, jak powinniśmy się ze sobą komunikować?

Rowszan: Od dawna żyjemy w globalnym świecie. Byłoby wspaniale, gdyby nie było granic. Czy wiecie, co jest do tego potrzebne? Konieczne jest, aby wszystkie kraje zjednoczyły się w rzeczywistości, a nie poprzez deklaracje w ONZ. Aby kraje nie angażowały się w drapieżną politykę, nie zniewalały np. krajów afrykańskich czy arabskich. Konieczne jest zapewnienie tam stabilności, aby nie było stamtąd napływu milionów uchodźców. Im wyższy poziom życia w jakimkolwiek kraju, tym niższy wskaźnik przestępczości, a tym samym wyższa ocena państwa. Im wyższy „rating” państwa, tym atrakcyjniejsze inwestycje, co oznacza, że stawki za wykorzystanie środków finansowych będą niższe, i będzie większy obrót biznesowy. Oznacza to, że będzie więcej generowanego kapitału i potrąceń na potrzeby społeczne i rozwiązania wszystkich problemów. Wszystko jest ze sobą połączone.

Należy komunikować się z podobnie myślącymi ludźmi na całym świecie. Konieczna jest całkowita zmiana tych wielowiekowych metod rządzenia we wszystkich krajach, podobnie jak myślenia. Społeczeństwo obywatelskie powinno być aktywnie zaangażowane w proces podejmowania decyzji.

Rowszan Tagijew jest pewien że wiele zależy od pozycji ludzi

Teja: Właśnie nasza polityka może stać się narzędziem informowania i wdrażania ośmiu podstaw Twórczego społeczeństwa. Będzie to etap przejściowy w budowaniu Idealnego społeczeństwa. Już dziś w niektórych krajach na poziomie legislacyjnym zaczyna być przyjmowane te osiem podstaw. Chciałabym usłyszeć Pana opinię, jak ważna jest pozycja samych ludzi?

Rowszan: Pozycja ludzi jest najważniejsza i wiele zależy od tej pozycji. Jeśli społeczeństwo jest aktywne, będzie to miało pewien wpływ na podejmowanie decyzji. Musimy szukać więcej ludzi o podobnych poglądach. Bardzo ważne jest, aby mieć przedstawicieli na poziomie legislacyjnym. Należy pracować w tym kierunku.


Chciałabym zauważyć, że dzięki takim troskliwym ludziom, jak Rowszan Tagijew, pewnie i szybko dążymy do stworzenia szczęśliwej przyszłości dla całej ludzkości.

Zostaw komentarz