Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz
Międzynarodowa Konferencja Online
10 grudnia 2022 roku | 15:00 GMT

GLOBALNY KRYZYS.
KIM JEST DLA NAS
PROROK MUHAMMAD ﷺ?

Świat zmienia się nieodwracalnie.
Żyjemy w czasach ostatecznych.
Wszyscy widzą, że katastrofy klimatyczne rosną z dnia na dzień i pochłaniają tysiące ludzkich istnień. Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) mówił o tych katastrofach klimatycznych 1400 lat temu jako o znakach Dnia Sądu.

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Jesteśmy ostatnim z narodów stworzonych na tej ziemi, lecz pierwszym, który będzie pociągnięty do odpowiedzialności”.

On pozostawił dla przyszłych pokoleń szczegółowy opis znaków Dnia Sądu, które mogą doprowadzić ludzkość do zguby. Ale Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział nam również, że nasze ocalenie jest w jedności.

Przed Ummą stoi dziś jedno pytanie: „Umrzeć czy stworzyć społeczeństwo, o którym marzył nasz ukochany Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim)?”

Dlaczego Umma, znając wszystkie znaki Dnia Sądu, nie podejmuje działań?
Ponieważ cała Umma jest podzielona na wiele strumieni. Ale jeśli spojrzeć na sedno sprawy, w Islamie są tylko dwa strumienie, jak w każdej innej religii: ci, którzy podążają za Prorokiem, pokój niech będzie z nim, i są wierni Allahu, i ci, którzy idą przeciwko Prorokowi i są wierni szajtanowi. Allah jednoczy, szajtan rozdziela.
Nadszedł czas, aby każdy wierzący w Jedynego Allaha odpowiedział na własne pytania:
Czy jestem oddany Allahowi?
Kim jest dla mnie Prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim
Za kim podążam?
Jestem gotów(-owa) spełnić wolę Jedynego Allaha, którą przekazał całej ludzkości poprzez Swojego Ostatniego Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nim)?