Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

8 PODSTAW TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA

Człowiek jest fundamentalną jednostką społeczeństwa.
Ludzkość jest jedną wielką rodziną.
1
Życie Człowieka

Życie Człowieka jest najwyższą wartością. Życie każdego Człowieka musi być chronione, jak własne. Celem społeczeństwa jest zapewnienie i zagwarantowanie wartości życia każdemu Człowiekowi. Nie może być nic cenniejszego niż życie Człowieka. Jeśli jeden Człowiek jest cenny, znaczy, wszyscy Ludzie są cenni!

2
Wolność Człowieka

Każdemu człowiekowi od urodzenia przysługuje prawo do bycia Człowiekiem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma prawo wyboru. Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych ludzi.

3
Bezpieczeństwo Człowieka

Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa stwarzać zagrożeń dla życia i wolności Człowieka!

Każdy Człowiek ma zagwarantowane bezpłatne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i pełnego zabezpieczenia socjalnego.

Naukowe, przemysłowe i technologiczne działania społeczeństwa powinny być skierowane wyłącznie na poprawę jakości życia ludzkiego.

Gwarantowana stabilność ekonomiczna: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, jedyna jednostka monetarna, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak.

Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zapewnia ujednolicona globalna służba zarządzania kryzysowego.

4
Przejrzystość i otwartość informacji dla wszystkich

Każdy Człowiek ma prawo do otrzymywania wiarygodnych informacji na temat przepływu i dystrybucji środków publicznych. Informacja o stanie realizacji decyzji społeczeństwa jest dostępna dla każdego Człowieka.

Media należą wyłącznie do społeczeństwa i zgodnie z prawdą, otwarcie i szczerze odzwierciedlają informacje.

5
Twórcza ideologia

Ideologia powinna mieć na celu popularyzację najlepszych ludzkich cech i tłumienie wszystkiego, co jest skierowane przeciwko Człowiekowi. Głównym priorytetem jest priorytet człowieczeństwa, wysokie duchowe i moralne aspiracje Człowieka, ludzkość, sumienność, wzajemny szacunek i umocnienie przyjaźni.

Tworzenie warunków do rozwoju i wychowania Człowieka przez duże „C”, kultywowanie wartości moralnych w każdym człowieku i społeczeństwie.

Zakaz propagandy przemocy, osądzenie i potępienie wszelkich form rozdzielenia, agresji, przejawów anty-ludzkości.

6
Rozwój Osobowości

Każdy człowiek w Twórczym społeczeństwie ma prawo do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.

Edukacja powinna być bezpłatna i równie dostępna dla wszystkich. Tworzenie warunków i poszerzanie możliwości do realizacji przez Człowieka jego zdolności twórczych i talentów.

7
Sprawiedliwość i równość

Wszystkie zasoby naturalne należą do Człowieka i są uczciwie rozdzielone między wszystkich ludzi. Monopolizacja zasobów i ich nieracjonalne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Zasoby te są sprawiedliwie rozdzielone między mieszkańców całej Ziemi.

Człowiek ma zagwarantowane zatrudnienie, jeśli sobie tego życzy. Wynagrodzenie za identyczne stanowisko, specjalizację i zawód musi być takie same na całym świecie.

Każdy ma prawo do własności prywatnej i dochodów, jednak w granicach kwoty indywidualnej kapitalizacji ustalonej przez społeczeństwo.

8
Samorząd społeczny

Pojęcie „władzy” jest nieobecne w Twórczym społeczeństwie, ponieważ odpowiedzialność za społeczeństwo jako całość, jego rozwój, warunki życia i harmonijny ustrój spoczywa na każdym Człowieku.

Każdy Człowiek ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Twórczego społeczeństwa oraz w przyjmowaniu przepisów mających na celu poprawę życia Człowieka.

Rozwiązanie społecznie ważnych, społecznie znaczących zagadnień ekonomicznych wpływających na zmianę jakości życia Człowieka poddaje się ogólnokrajowej dyskusji i głosowaniu (referendum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Więcej informacji na temat etapów budowy Twórczego społeczeństwa można znaleźć w artykule „Podstawy i etapy zbudowania Twórczego społeczeństwa”
Czytać