Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee
24 Juli 2021
/
Simultaanvertaling in 72 talen
/
180 landen

Internationale online conferentie Globale Crisis.
Heeft een impact op ieder van ons

De moderne beschaving is het stadium van instabiliteit en wereldwijde crisissen binnengetreden. De wereldwijde financieel-economische, ecologische, antropologische en klimatologische crisissen zijn een realiteit waarmee ieder mens reeds te maken heeft gekregen. Maar dit is nog maar het begin. Zijn de mensen zich bewust van de volledige omvang van de naderende dreigingen? Radicale veranderingen in alle levenssferen in de nabije toekomst zijn onvermijdelijk voor iedereen op de planeet. Maar hoe bewust is de wereldgemeenschap zelf van deze problemen, laat staan dat zij er klaar voor is?
De internationale online conferentie ‘Globale Crisis. Heeft een impact op ieder van ons’ — het belangrijkste evenement georganiseerd door vrijwilligers uit de hele wereld op het platform van de Internationale Sociale Beweging 'ALLATRA'.
Het werd op 24 juli 2021 om 17.00 uur CET live uitgezonden op duizenden internationale mediakanalen en -platforms met simultaanvertaling in 72 talen.
De conferentie heeft tot doel een alomvattend en volledig overzicht te geven van de externe en interne factoren van een snel verergerende mondiale crisis die iedereen nu al treft.
Belangrijkste conferentieonderwerpen:
Digitale transformatie, invoering van geavanceerde technologieën op basis van kunstmatige intelligentie in verschillende levenssferen van de wereldmaatschappij: voordelen en risico's.
De Vierde Industriële Revolutie en de dreiging van massawerkloosheid.
Toekomst zonder werk: redenen voor de onvermijdelijke ineenstorting van de wereldeconomie als het consumptiepatroon wodt behouden.
Radicale veranderingen in alle geledingen van de maatschappij.
Het probleem van overbevolking.
Intense uitputting van de hulpbronnen van de planeet.
Wereldwijde klimaatverandering.
Cycliciteit van geologische gebeurtenissen afhankelijk van externe factoren.
Het belang van ieder individu bij het opbouwen van een Creatieve Maatschappij.
Overleving van de mensheid en vernieuwing van de beschaving.
De mensen zelf, vrijwilligers uit de hele wereld, die een duidelijk beeld hebben van de huidige situatie, hebben op deze conferentie samen met wetenschappers en deskundigen uit verschillende vakgebieden de oorzakelijke verbanden geschetst tussen de verschillende crisissen, die iedereen nu al treffen, en de dreigende wereldwijde catastrofe.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen
- 1 -
Inschrijven op het ‘Creatieve Maatschappij’ YouTube kanaal en klikken op het ‘belletje’.
- 2 -
Inchrijven op het telegramkanaal en op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen.