Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ

Natacha Díaz Aguilera

Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Cuba in Oekraïne en de Republiek Moldavië (Republiek Cuba)

Natacha Díaz Aguilera

Bio spreker

Natacha Díaz Aguilera is afgestudeerd aan de economische faculteit van de universiteit van Havana, zij heeft een mastergraad in bedrijfskunde.

Natacha Díaz Aguilera was directeur van Joint Business en Investeringen bij MINCEX.

In 2007-2008 was zij de eerste secretaris van de Ambassade van de Republiek Cuba in Algerije.

Later was zij specialist bij de afdeling Europa en bij de afdeling Europa en Canada van het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2011-2013 was Natacha Díaz Aguilera minister-adviseur, hoofd van de afdeling Handel en Economie van de Ambassade van de Republiek Cuba in Minsk, Belarus.

Speech

Natuurlijk. De wetenschappelijke wereld heeft vandaag de dag, net als de hele wereld, behoefte aan een meer verenigende trend. Naar mijn mening zijn dit investeringen die elk land doet voor de toekomstige verbetering van deze of gene sector van de economie, deze of gene sociale sector. Maar de wereld waarin we nu leven is zeer commercieel, het is meer gericht op die wetenschappelijke verwezenlijkingen die de grootste dividenden kunnen opleveren, en ze geven ons niet altijd de mogelijkheid voor een stabiele ontwikkeling van de planeet.

En ik denk dat ja, de wetenschappelijke gemeenschap voor een groot obstakel staat, omdat wetenschappers alleen niet alle problemen kunnen oplossen, Helaas is het beleid van de staat in alle landen soms nauwelijks gericht op de ontwikkeling, de potentiële ontwikkeling of de ontwikkeling van het wetenschappelijk potentieel dat het land kan hebben. En dit is, denk ik, een deel van de transformatie of reorganisatie die we moeten doorvoeren om een wereldwijde effectieve ontwikkeling te bereiken, want we kunnen het afzonderlijk doen in enkele specifieke landen die er in slagen, maar als het niet gezamenlijk wordt gedaan, als het niet overal wordt gedaan, is het leven op de planeet in groot gevaar.

Dus nu moeten we de hele wereld tot actie oproepen. We moeten de wetenschappelijke gemeenschap verenigen, zij die pleiten voor het behoud van een duurzame ecologie in de wereld. Om acties te kunnen ondernemen die kunnen terugdraaien wat nog teruggedraaid kan worden, want het heeft al zo'n niveau bereikt dat er aspecten zijn die al onomkeerbaar zijn. Zodat deze zelfvernietiging, die wij onszelf hebben opgelegd door een dergelijke irrationele ontwikkeling, niet verder kan gaan.

De Creatieve maatschappij in haar kern wordt mede geleid door de wens om een mens de mogelijkheid te bieden zich volledig te ontplooien. En ik geloof dat er geen sprake kan zijn van volledige ontwikkeling als er geen ecosysteem, ecologisch milieu, omgeving is die kan bijdragen aan de volledige ontwikkeling van een mens. We moeten uitgaan van het feit dat verdere ontwikkeling milieuvriendelijk moet zijn, anders ontwikkelen we ons in een richting die ons naar zelfvernietiging leidt. Zeker, in de grondslagen van de Creatieve maatschappij die u verspreidt, die u probeert over te brengen op de mensen, is dit alles vastgelegd... En ik denk dat samen met alle andere bewegingen, dit alles ons zal helpen om zulke ontwikkelingstendenzen te creëren die de menselijke soort zullen bevoordelen om nog eeuwen en eeuwen te blijven leven, en niet zullen leiden tot haar vernietiging.

Precies. Ter afsluiting van wat ik heb uitgelegd zou ik willen zeggen... Zodat iedereen, iedereen, iedereen en ieder van ons, de deelnemers aan deze conferentie, dan de taak op zich kunnen nemen om deze boodschap in de eerste plaats te verspreiden. Want ik geloof dat we, om de gevolgen van de impact aan te pakken, eerst moeten begrijpen hoe ze ons beïnvloeden. In de eerste plaats moeten de mensen begrijpen dat deze vorm van ontwikkeling waarin wij ons bevinden, ons allemaal negatief beïnvloedt. En ieder van ons die op deze conferentie aanwezig is, kan een drager zijn van deze boodschap, deze oproep tot reflectie, tot analyse van de situatie om ons heen, in elk van de landen, in elk van de meest afgelegen hoeken van de planeet. Ieder van ons zou de drager moeten zijn van deze informatie over het redden van de planeet.