Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee

Fundamenten en stadia van het opbouwen van de Creatieve Maatschappij

18 mei 2020
Opmerkingen

Het is voor niemand een geheim meer dat het tijdperk van wereldwijde veranderingen in de maatschappij en in de mens zelf is begonnen. Het is voor velen al duidelijk dat de maatschappij nu op de rand van de afgrond staat. Als bevroren in een leugen, bedrog, onmenselijkheid, een koude sneeuwmassa op een steile berghelling, waarop onze hele consumptiemaatschappij vastzit. Is dit het toppunt? De afdaling van de stresslawine van het publieke bewustzijn, uitgelokt door klimatologische, economische, politieke, pandemische en andere oorzaken, is onvermijdelijk. De enige vraag is wat de gevolgen zijn. Hoe kunnen wij, mensen, nu vooruitlopen op onze toekomst? Hoe kunnen we allemaal overleven en de risico's van onvermijdelijke verliezen minimaliseren? Er is een uitweg!

Zoals u weet kan een lawine worden veroorzaakt door een lichte druk, zelfs door de druk op de sneeuw van één mens. Maar waar zal de algemene beweging van de maatschappij naartoe gaan? Op de fatale afgrond van egoïsme en trots, of in de richting van een volwaardige creatieve rivier die de maatschappij een nieuwe vorm van bestaan zal geven en gunstige voorwaarden zal scheppen voor de heropleving van het leven voor de volgende generaties van onze beschaving? Wie anders dan jij is in staat om deze vector te veranderen! Dit artikel gaat over hoe dat moet gebeuren.


*     *     *


Op 11 mei 2019 vond een gebeurtenis van wereldwijde omvang plaats, die het begin markeerde van de onvermijdelijke wereldwijde transformaties van de hele wereldmaatschappij. Voor het eerst in de geschiedenis kwam een groot aantal mensen uit de hele wereld bijeen in een online conferentie ‘De maatschappij. De laatste kans’ op het platform van ALLATRA Internationale Sociale Beweging. De mensen hebben open en eerlijk gesproken over de meest dringende problemen waar de mensheid vandaag de dag mee te maken heeft. En het allerbelangrijkste is dat naast de open en waarheidsgetrouwe formulering van deze kwesties ook de manieren om deze problemen op te lossen zijn verwoord. Het resultaat van deze gebeurtenis zonder precedent was het ontstaan van een uniek wereldwijd project van de Internationale Sociale Beweging ‘ALLATRA’: ‘Creatieve maatschappij’. Wat is zo uniek? Ten eerste is het een project dat van vitaal belang is voor onze hele beschaving. In feite is het de enige mogelijke manier om uit die egoïstische, consumentistische doodlopende weg van zelfvernietiging te komen waarin de mensheid zich nu bevindt. Dit precedent en de keten van gebeurtenissen die daarop volgde, hielpen mij de hoop verder te versterken dat voor mij persoonlijk en voor de hele mensheid alles nog niet verloren is.

Sindsdien is er veel gedaan dankzij de gezamenlijke inspanningen van leden van de ALLATRA Internationale Sociale Beweging uit verschillende landen, die net als ik geïnspireerd werden door creatieve ideeën. Er is een enorm aantal sociale enquêtes afgenomen over de hele wereld, internationale online vergaderingen, conferenties, vele interviews, interessante artikelen zijn gepubliceerd en vele andere maatschappelijk belangrijke projecten zijn uitgevoerd. Samen hebben we echt veel gedaan. Maar natuurlijk nog niet genoeg om iedereen te bereiken.

In deze tijd hebben we met een groot aantal mensen over de hele wereld gesproken, en iedereen, echt iedereen met wie we gesproken hebben heeft gezegd dat hij een Creatieve Maatschappij nodig heeft. Het is belangrijk voor hen en zij zouden graag in zo'n wereld willen leven.

Gedurende deze tijd heb ik nagedacht over hoe de verspreiding van informatie over de Creatieve Maatschappij over de hele wereld kan worden versneld. Hoe kunnen we allemaal samenkomen en onze inspanningen nog effectiever maken? Hoe kunnen we deze informatie, deze kans aan alle mensen op aarde brengen? De tijd wacht immers niet! We zijn nu met bijna acht miljard mensen, en dat geldt voor iedereen. Immers, als er nu niet iets gedaan wordt zal een lawine van rampen iedereen treffen. Wat moeten we doen?

Antwoorden op deze vragen kregen mijn vrienden en ik tijdens de communicatie met de gewaardeerde Igor Michailovitsj Danilov. Zoals altijd heeft Igor Michailovitsj met veel geduld en vriendelijkheid de reddende weg uit de huidige situatie in de maatschappij, de essentie en de betekenis van de Creatieve Maatschappij, die wij met jullie, onze dierbare vrienden, willen delen, tot in detail uitgelegd!

DOEL EN ZIN

Het belangrijkste is het doel! Als er een doel is, is alles zinvol, en als er geen doel is, dan is al de rest zinloos. Wat is ons doel? Ons doel is om uit deze doodlopende weg van het consumptiemodel te komen, in feite een vorm van verborgen slavernij, een gecamoufleerd slavensysteem waarin we vandaag de dag allemaal als mensheid bestaan, en om te beginnen leven als Mens en niet als beesten. En het belangrijkste doel is het bereiken en opbouwen van een Ideale Maatschappij van spiritueel vrije mensen, een maatschappij die onze toekomstige generaties een waardig leven, welzijn en spirituele en morele welvaart zou garanderen. De Maatschappij van Liefde en Menselijkheid, of ‘Eden’ zoals het in verschillende religies wordt genoemd. Een toekomstige maatschappij die je nu al in handeling verandert en je leven vult met een hoge mate van zingeving.

Wat is daarvoor nodig? Stap-voor-stap ontwikkeling. Igor Michailovitsj vertelde over belangrijke inzichten dat de Creatieve Maatschappij slechts een tussenstap is in de evolutie van de mensheid van een slaven-feodaal systeem naar een volledig nieuwe manier van leven voor de moderne mens — de Ideale Maatschappij. Een Creatieve Maatschappij is een overgangsfase, zonder dewelke het onmogelijk is om het hoogste doel te bereiken — de Ideale Maatschappij van spiritueel vrije mensen.

Igor Michailovitsj gaf een interessant associatief voorbeeld: ‘Stel je een stormachtige brede rivier voor die een klein zinkend eilandje scheidt van de oever. Er zijn wilde beesten op dit eilandje. En onze moderne maatschappij is in feite niets anders dan dat. We verklaren de juiste dingen, praten over hoge dingen, over idealen, en in feite leven we als dieren. We zijn verstrooid. We hebben enclaves gemaakt. We vechten voortdurend voor territorium, maken ruzies, bouwen hiërarchieën op, vechten voor overheersing.

Is het een Mens waardig? Is het gepast voor een Mens om in zulke omstandigheden te leven? In de moderne maatschappij is alles tegen de mens. De mensen hebben hun eigen bovenbouw gemaakt, die hen tot slaaf maakt. De belangen ‘op papier’, de belangen van de ‘staat’, de belangen van de ‘maatschappij’ in het gezicht van kleine groepen staan voorop, en pas op het einde zijn de belangen van een mens die met zijn eigen handen hun ‘sprookjes werkelijkheid maakt’ en zichzelf in meer slavernij stort. Is dat normaal? Door deze abstracties te creëren hebben we onze rechten aan hen gegeven. Maar samen met onze rechten hebben ze ook onze voordelen weggenomen. De tijd is gekomen om dat alles terug te geven aan de mensen. Want deze wereld is geschapen en aan de Mens gegeven. De mens moet niet de status van Mens verliezen. Alleen dan hebben we een kans om een Ideale maatschappij op te bouwen.

Terug naar ons voorbeeld. Een Ideale Maatschappij is die aan de andere kant van de rivier, op een oever van stabiliteit en welvaart, die Eden wordt genoemd. En om het zinkende eiland te verlaten en de rivier van de dood over te steken moeten we een brug bouwen van de consumptiemaatschappij, de dierlijke vorm van relaties, waar leugens en laster heersen, naar Eden, waar Waarheid en Liefde heersen. En deze brug moet worden gemaakt van de solide steen van de verenigde wil van de mensen en hun gezamenlijke handelingen. Deze brug is de Creatieve Maatschappij die op acht pijlers staat.’ Ik heb besloten om duidelijk te maken: ‘Wat zijn deze pijlers.’ Igor Michailovitsj zei dat de pijlers van deze brug de 8 Fundamenten van een Creatieve Maatschappij zijn.

8 FUNDAMENTEN VAN EEN CREATIEVE MAATSCHAPPIJ

De Mens is de fundamentele eenheid van de maatschappij. De mensheid is één grote familie.

 1. Het Leven van een Mens

  Het mensenleven is de hoogste waarde. Het Leven van gelijk welke Mens moet beschermd worden zoals je eigen leven. Het doel van de maatschappij is: de waarde van het leven van elke mens te voorzien en te garanderen. Er is niets en er zal nooit iets waardevollers zijn dan het leven van een Mens. Als één mens waardevol is, dan zijn alle mensen waardevol!

 2. De Vrijheid van een Mens

  Ieder mens wordt geboren met het recht om een Mens te zijn. Alle mensen worden vrij en gelijk geboren. Iedereen heeft het recht om te kiezen. Er mag niemand en niets op aarde boven een mens, zijn vrijheid en rechten staan. Het invoeren van mensenrechten en vrijheden mag de rechten en vrijheden van anderen niet schenden.

 3. De Veiligheid van een Mens

  Niemand en niets in de maatschappij heeft het recht om bedreigingen te creëren voor het leven en de vrijheid van een Mens!

  Ieder mens wordt gegarandeerd gratis voorzien in essentiële levensbehoeften, waaronder voeding, huisvesting, medische zorg, onderwijs en volledige sociale zekerheid.

  Wetenschappelijke, industriële en technologische activiteiten van de maatschappij moeten uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het menselijke leven.

  Gegarandeerde economische stabiliteit: geen inflatie en crisissen, stabiele en gelijke prijzen over de hele wereld, één enkele munteenheid en een vaste minimale belasting of geen belasting.

  De veiligheid van Mens en maatschappij tegen gelijk welke vorm van bedreiging wordt verzekerd door een ééngemaakte wereldwijde dienst die noodsituaties behandelt.

 4. Transparantie en openheid van informatie voor iedereen

  Ieder Mens heeft het recht om betrouwbare informatie te ontvangen over de beweging en verdeling van gemeenschappelijke financiële middelen. Ieder mens heeft toegang tot informatie over de status van uitvoering van de beslissingen van de maatschappij.

  De massamedia behoort uitsluitend tot de maatschappij en geeft informatie waarheidsgetrouw, open en eerlijk weer.

 5. De creatieve ideologie

  Ideologie moet gericht zijn op het populariseren van de beste menselijke eigenschappen en het stoppen van alles wat gericht is tegen een Mens. De belangrijkste prioriteit is menselijkheid, hoge spirituele en morele aspiraties van een Mens, deugdzaamheid, wederzijds respect en versterking van vriendschap.

  Het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling en opvoeding van een Mens met een hoofdletter ‘M’, het cultiveren van morele waarden in elke persoon en in de maatschappij.

  Verbod op het propageren van geweld, veroordeling en aanklacht van elke vorm van verdeeldheid, agressie en onmenselijk gedrag.

 6. Ontwikkeling van de Persoonlijkheid

  Elke persoon in de Creatieve Maatschappij heeft recht op alomvattende ontwikkeling en zelfrealisatie.

  Onderwijs moet gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. Het creëren van voorwaarden en uitgebreide mogelijkheden voor een Mens om zijn of haar creatieve vaardigheden en talenten te realiseren.

 7. Rechtvaardigheid en Gelijkheid

  Alle natuurlijke hulpbronnen zijn van de Mens en zijn eerlijk verdeeld onder alle mensen. Monopolisering van middelen en hun irrationeel gebruik is verboden. Deze bronnen zijn eerlijk verdeeld onder de burgers van de hele aarde.

  Een mens heeft gegarandeerd werk als hij of zij dat wenst. De verloning voor een identieke functie, specialiteit of beroep moet overal ter wereld gelijk zijn.

  Iedereen heeft recht op privébezit en inkomen, maar binnen de grenzen van het individuele kapitaalbedrag dat door de maatschappij is vastgesteld.

 8. Zelfbestuur van de Maatschappij

  Het concept van ‘macht’ in de Creatieve Maatschappij ontbreekt, aangezien de verantwoordelijkheid voor de maatschappij als geheel, haar ontwikkeling, levensomstandigheden en harmonieuze vorm bij elke Mens ligt.

  Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het beheer van de zaken van de Creatieve Maatschappij en aan de goedkeuring van wetten die het Menselijk leven verbeteren.

  De beslissing van sociaal belangrijke, sociaal significante en economische kwesties die invloed hebben op de kwaliteit van het leven van een Mens wordt aan de gehele bevolking voorgelegd ter discussie en stemming (per referendum).

Deze informatie schokte ons met haar wijsheid en diepte. Natuurlijk wil iedereen in zo'n maatschappij leven. En vandaag voor ons, mensen die op planeet Aarde leven, is er maar één vraag: hoe dit in de kortst mogelijke tijd invoeren?

FASEN VAN DE OPBOUW VAN EEN CONSTRUCTIEVE MAATSCHAPPIJ

Igor Mikhailovitsj antwoordde dat stadium-voor-stadium belangrijk is voor het opbouwen van een Creatieve Maatschappij. Hij legde uit waaruit elk stadium bestaat.

 1. Informatiefase. Het is het informeren van de mensheid over de Creatieve Maatschappij. Iedereen die niet onverschillig is kan zoveel mogelijk mensen informeren over de Creatieve Maatschappij. Dit is wat veel gewetensvolle, fatsoenlijke mensen uit verschillende landen van de wereld nu actief doen.

 2. De politieke fase. Oprichting van ‘Creatieve Maatschappij’ politieke partijen’ in verschillende landen met dezelfde ideologie van de Creatieve Maatschappij. De algemene coördinatie van de partijen wordt uitgevoerd door het Internationaal Centraal Comité, dat wordt gecontroleerd door de internationale gemeenschap — de Internationale Sociale Beweging ‘ALLATRA’, d.w.z. een gemeenschap die buiten de politiek en religie staat. Het doel is eenvoudig: politiek gebruiken als middel om mensen niet te verdelen, maar te verenigen.

 3. Een wereldwijd referendum. Het uitvoeren van een menselijk universeel referendum over het aannemen van het creatieve ontwikkelingsmodel door de hele mensheid als het enige aanvaardbare en noodzakelijke voor het voortbestaan van de mensheid.

De eerste fase is het informeren van de mensheid over de mogelijkheid om de Creative Maatschappij te creëren. Dat is wat we nu doen. De handelingen van mensen spreken voor zich. Een groot aantal creatieve projecten worden dagelijks uitgevoerd door de leden van ALLATRA Internationale Sociale Beweging, en iedereen kan er van de officiële bronnen van de Beweging leren en zich bij dit levende noodzakelijke initiatief aansluiten.

Er is een basisinstrument dat een sleutelrol speelt in de moderne maatschappij, waardoor onze maatschappij wordt bestuurd. Het is politiek. Als we het gebruiken betekent dit dat we de implementatie van de opbouw van een Creatieve Maatschappij aanzienlijk zullen versnellen.

Al 6000 jaar lang dient de politiek om mensen tot slaaf te maken en het systeem van consumentenwaarden te versterken. Maar vandaag de dag kan het de hele mensheid dienen bij het opbouwen van een Creatieve Maatschappij!

Het beheer van de moderne maatschappij is zo geregeld dat we in ons land gaan stemmen en een keuze maken uit de kandidaten die ons worden voorgesteld, aan wie we na de verkiezingen onze rechten delegeren. Dat wil zeggen dat we onze rechten delegeren aan mensen die we niet kennen, en dus laten we onszelf zonder rechten. We hebben ze immers gedelegeerd. Maar naast onze rechten hebben we ook onze voordelen doorgegeven. Zo hebben we de bovenbouw over de mens heen gecreëerd. Zal de gedeputeerde, aan wie wij macht hebben gegeven, voor ons werken of in ons belang zijn? Zal hij ons onze voordelen teruggeven? Nee, want hij is er aan gewend, en hij beschouwt onze voordelen al als zijn eigendom. Hij zal aan zichzelf denken, aan zijn familie, maar niet aan ons. Waarom niet? In het egoïstische denken van de consument zal hij denken dat wanneer hij de belangen van de mensen gaat verdedigen, hij naar ons niveau zal afdalen en net als wij zal zijn — met alleen maar rechten op papier en zonder echte voordelen. Is dat niet absurd? Is het geen vorm van verborgen slavernij?

Na alles van ons afgenomen te hebben werden ons zeer strenge verplichtingen opgelegd, die voor de meeste mensen in feite onmogelijk na te leven zijn. Het is gewoonweg onmogelijk om ze in hun geheel te vervullen. Het maakt dat mensen voortdurend in angst en vrees leven, waardoor ze zich kwetsbaar en minderwaardig voelen. Het is in deze maatschappij dat jij en ik gedwongen worden te bestaan. Allerlei vervalsingen en manipulaties! Dat is de essentie van de consumptiemaatschappij. Het is zo georganiseerd omdat het tegen de mens is gericht. En dat is een feit. Kan zo'n maatschappij nog lang bestaan? Heeft zij een toekomst? Dat is duidelijk niet het geval.

Maar elk middel kan zowel ten goede als ten kwade worden gebruikt, het kan vernietigen of opbouwen. Daarom kan en moet de politiek ons instrument worden om een correct en echt eerlijk, levensvatbaar en levensbevestigend wetgevingskader te creëren om een Creatieve Maatschappij op te bouwen.

Vandaag de dag leven we nog steeds onder het Romeinse recht, dat zichzelf al lang heeft overleefd. Het is noodzakelijk om wetten te creëren die de belangen van ieder Mens waarborgen. Ze zullen gebaseerd zijn op de 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij. De politiek moet in feite een instrument van internationale communicatie en associatie worden, vriendschap tussen de volkeren bevorderen, en niet een instrument van druk en agressie zoals nu het geval is. Het kan en moet niet worden gebruikt om verder te verdelen, maar juist om de hele menselijke familie zo snel mogelijk te verenigen.

Als we in hetzelfde tempo gaan als nu, zonder politiek als instrument te gebruiken, zal het proces van het creëren van een Creatieve Maatschappij vele jaren worden vertraagd. Laten we eens kijken: heeft de mensheid deze tijd? Om de overgang van de mensheid van het consumptiemodel naar de Creatieve Maatschappij te versnellen, kunnen en moeten we de politiek gebruiken als het meest effectieve instrument.

We zijn allemaal burgers van onze landen. We gaan naar verkiezingen en stemmen op verschillende kandidaten, en dan worden we boos dat ze ons leven verslechteren en het consumptiemodel versterken. Ze nemen wetten aan die tegen ons als de Verenigde Menselijke Familie werken, niet in ons belang. Als gevolg daarvan worden de omstandigheden van ons bestaan steeds slechter. Dat wil zeggen, als ze aan de macht komen beschermen deze mensen iemands belangen, maar niet die van de Mens en de Verenigde Menselijke Familie. Hoe kan men voor een politicus stemmen als hij tegen de Mens en zijn rechten is? Hoe kan men op hem stemmen als hij geneigd is om te liegen en te bedriegen?

Om deze situatie te veranderen moeten we stemmen voor die politici die de 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij bij wet zullen implementeren en realiseren! En nog beter, eenvoudiger en correcter is het creëren van een wereldpartij genaamd ‘Creatieve Maatschappij’, die in elk land van de wereld de 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij zal implementeren. En op deze manier zal zij, gebruik makend van onze gedelegeerde rechten, beginnen met het teruggeven van onze voordelen en werken aan het zo snel mogelijk verenigen van de gehele mensheid in de Verenigde Familie — de Creatieve Maatschappij. En pas daarna, als alle landen van de wereld klaar zijn voor de overgang van het consumptiemodel naar het creatieve model, zullen we het Wereldreferendum kunnen uitvoeren en ons — alle inwoners van de Aarde — kunnen teruggeven aan de Verenigde Menselijke Familie — de Creatieve Maatschappij.

En de enige manier waarop we dat kunnen doen is door middel van vrede. Zoals lieve Igor Michailovitsj zei: ‘De Mensheid heeft geen revoluties nodig, de mensheid heeft Evolutie nodig.’


Lid van ISB ‘ALLATRA’

Elchin

Laat een commentaar achter

Opmerkingen (2)

 • Ruurd Bosker
  06.04.2021   |   08:18
  Prima ideologie die ieder mens kan helpen toe te passen. Vertegenwoordigende democratie werkt zeer gebrekkig. Ik ben echter wel tegen ‘sekte’vorming en hiërachische structuren die langzaamaan toch weer ontasrden kunnen
 • Nicole
  02.04.2021   |   11:04
  Zitten er nu dan goede mensen in de politiek of heb ik het mis verstaan???
  Anna
  09.04.2021   |   20:26
  Er zijn goede verantwoordelijke politici, maar die hebben een electorale aanvraag nodig. Zodat kiezers bewust hun keuze kunnen maken ten gunste van die politici die echt iets goeds voor de samenleving willen doen.