Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee

OVER HET PROJECT ‘CREATIEVE MAATSCHAPPIJ’

De Creatieve Maatschappij is een wereldwijd project van de hele mensheid en gaat iedereen aan
doe mee #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJECT IDEE

Een precedent voor het creëren van dit project was de wereldwijde internationale conferentie ‘Maatschappij. De laatste kans’ die mensen uit vele landen van de wereld heeft verenigd.
  • Mensen die in verschillende delen van de wereld wonen hebben zich in talrijke conferentiezalen verzameld en werden tegelijkertijd in een video-uitzending via het internet met elkaar geconnecteerd om open en eerlijk te discussiëren over de dringende kwesties waar de moderne beschaving voor staat.
  • De conferentie heeft geleid tot de conclusie dat het belangrijkste probleem van de hedendaagse mensheid het consumptiemodel van de maatschappij is. Terwijl de enige manier om uit de huidige impasse te geraken een volledige omschakeling is van maatschappijvorm van een consumptiemodel naar een creatief model.
Wat kan een creatieve vorm van de maatschappij zijn, die:
icon
onze beschaving uit de impasse van zelfvernietiging zal leiden;
icon
een toekomst zonder oorlog, conflicten, geweld en honger zal voorzien;
icon
een fatsoenlijk leven voor mensen over de hele wereld zonder angst voor het heden en de toekomst zal verzekeren;
icon
de moderne maatschappij zal leiden naar een nieuw niveau van eenheid en vreedzame ontwikkeling van de beschaving op alle gebieden van het leven?
Hoe zien wij als vertegenwoordigers van de mensheid zo'n creatieve maatschappij?
Hoe kunnen we ons verenigen in dit doel en het allemaal samen bereiken?
Het wereldwijde project ‘Creatieve Maatschappij’ werd gecreëerd om deze vragen te beantwoorden met de hele wereld.
Het Creatieve Maatschappij-project is een zaak van alle mensen. Daarom voeren deelnemers dit initiatief zelf uit. Deelnemers aan Creatieve Maatschappij-project vertegenwoordigen het grote publiek. Deze mensen pleiten voor het implementeren van de acht Fundamenten van de Creatieve Maatschappij in alle landen van de wereld ten behoeve van alle mensen. Lees meer over de fasen van het opbouwen van de Creatieve Maatschappij in het artikel ‘Fundamenten en stadia voor het opbouwen van de Creatieve Maatschappij’.
Interviews met Igor Mikhailovich Danilov over de Creatieve Maatschappij
CREATIEVE MAATSCHAPPIJ
8 FUNDAMENTEN
VAN EEN CREATIEVE MAATSCHAPPIJ
creativesociety.com
1. Het Leven van een Mens
Het mensenleven is de hoogste waarde. Het Leven van gelijk welke Mens moet beschermd worden zoals je eigen leven. Het doel van de maatschappij is: de waarde van het leven van elke mens te voorzien en te garanderen. Er is niets en er zal nooit iets waardevollers zijn dan het leven van een Mens. Als één mens waardevol is, dan zijn alle mensen waardevol!
2. De Vrijheid van een Mens
Ieder mens wordt geboren met het recht om een Mens te zijn. Alle mensen worden vrij en gelijk geboren. Iedereen heeft het recht om te kiezen. Er mag niemand en niets op aarde boven een mens, zijn vrijheid en rechten staan. Het invoeren van mensenrechten en vrijheden mag de rechten en vrijheden van anderen niet schenden.
3. De Veiligheid van een Mens
Niemand en niets in de maatschappij heeft het recht om bedreigingen te creëren voor het leven en de vrijheid van een Mens!
Ieder mens wordt gegarandeerd gratis voorzien in essentiële levensbehoeften, waaronder voeding, huisvesting, medische zorg, onderwijs en volledige sociale zekerheid.
Wetenschappelijke, industriële en technologische activiteiten van de maatschappij moeten uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het menselijke leven.
Gegarandeerde economische stabiliteit: geen inflatie en crisissen, stabiele en gelijke prijzen over de hele wereld, één enkele munteenheid en een vaste minimale belasting of geen belasting.
De veiligheid van Mens en maatschappij tegen gelijk welke vorm van bedreiging wordt verzekerd door een ééngemaakte wereldwijde dienst die noodsituaties behandelt.
4. Transparantie en openheid van informatie voor iedereen
Ieder Mens heeft het recht om betrouwbare informatie te ontvangen over de beweging en verdeling van gemeenschappelijke financiële middelen. Ieder mens heeft toegang tot informatie over de status van uitvoering van de beslissingen van de maatschappij.
De massamedia behoort uitsluitend tot de maatschappij en geeft informatie waarheidsgetrouw, open en eerlijk weer.
5. De creatieve ideologie
Ideologie moet gericht zijn op het populariseren van de beste menselijke eigenschappen en het stoppen van alles wat gericht is tegen een Mens. De belangrijkste prioriteit is menselijkheid, hoge spirituele en morele aspiraties van een Mens, deugdzaamheid, wederzijds respect en versterking van vriendschap.
Het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling en opvoeding van een Mens met een hoofdletter ‘M’, het cultiveren van morele waarden in elke persoon en in de maatschappij.
Verbod op het propageren van geweld, veroordeling en aanklacht van elke vorm van verdeeldheid, agressie en onmenselijk gedrag.
6. Ontwikkeling van de Persoonlijkheid
Elke persoon in de Creatieve Maatschappij heeft recht op alomvattende ontwikkeling en zelfrealisatie.
Onderwijs moet gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. Het creëren van voorwaarden en uitgebreide mogelijkheden voor een Mens om zijn of haar creatieve vaardigheden en talenten te realiseren.
7. Rechtvaardigheid en Gelijkheid
Alle natuurlijke hulpbronnen zijn van de Mens en zijn eerlijk verdeeld onder alle mensen. Monopolisering van middelen en hun irrationeel gebruik is verboden. Deze bronnen zijn eerlijk verdeeld onder de burgers van de hele aarde.
Een mens heeft gegarandeerd werk als hij of zij dat wenst. De verloning voor een identieke functie, specialiteit of beroep moet overal ter wereld gelijk zijn.
Iedereen heeft recht op privébezit en inkomen, maar binnen de grenzen van het individuele kapitaalbedrag dat door de maatschappij is vastgesteld.
8. Zelfbestuur van de Maatschappij
Het concept van ‘macht’ in de Creatieve Maatschappij ontbreekt, aangezien de verantwoordelijkheid voor de maatschappij als geheel, haar ontwikkeling, levensomstandigheden en harmonieuze vorm bij elke Mens ligt.
Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het beheer van de zaken van de Creatieve Maatschappij en aan de goedkeuring van wetten die het Menselijk leven verbeteren.
De beslissing van sociaal belangrijke, sociaal significante en economische kwesties die invloed hebben op de kwaliteit van het leven van een Mens wordt aan de gehele bevolking voorgelegd ter discussie en stemming (per referendum).
icon

DOELEN EN OBJECTIEVEN

#CREATIVESOCIETY
DOEL VAN HET PROJECT:
icon
Het bouwen van een creatieve maatschappij, vrij van het systeem van consumptiepatronen.
Project objectieven:
1
De voorwaarden scheppen voor de opbouw van een creatieve maatschappij op de hele planeet met vreedzame middelen.
2
Om mensen over de hele wereld te vragen of ze in een creatieve maatschappij willen leven, en hoe ze dat zien.
3
Een platform bieden voor een wereldwijde, internationale, open discussie over het concept en model van de creatieve maatschappij op alle gebieden van het menselijk leven.
4
Het vinden van nieuwe manieren om de hele mensheid te verenigen en voorwaarden te scheppen voor de actieve deelname van elke persoon aan het leven van de maatschappij, ongeacht sociale status, religie of nationaliteit.
icon

GEBIEDEN VAN ACTIVITEIT

Om de doelstellingen van het project ‘Creatieve Maatschappij’ ten uitvoer te brengen worden activiteiten gerealiseerd op gebieden als:
collage
Sociale enquêtes en interviews die overal ter wereld worden gehouden om een licht te schijnen op de opinie van de internationale gemeenschap.
Internationale conferenties met deelname van deskundigen in het format ‘Game of Professionals’.
Organisatie van maatschappelijk belangrijke evenementen, forums, meetings rond bepaalde thema’s, rondetafelgesprekken, webinars, online video podcasts en deelname aan gelijkaardige evenementen op andere platformen over de hele wereld.
Publicatie van analytische en onderzoeksartikelen, meningen van auteurs en deskundigen, recensies, interviews en ander informatiemateriaal.
Creatie van videoprogramma's, presentatie- en sociale video's, documentaires en videoreviews.
Laten we samen de Toekomst creëren die de mensheid verdient!