Logo Creative Society MASYARAKAT
KREATIF
sertai kami

MENGENAI PROJEK MASYARAKAT KREATIF

Masyarakat Kreatif adalah projek seluruh dunia mementingkan ke semua individu.
sertai kami #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

IDEA PROJEK

Dahulunya tercipta projek ini adalah hasil dari persidangan antarabangsa global “Masyarakat: Peluang Terakhir” yang telah menyatukan banyak negara dari serata dunia.
  • Berada di berbagai tempat di dunia, manusia telah berkumpul di pelbagai dewan persidangan dan pada masa yang sama menghubungi antara satu sama lain atas siaran video melalui Internet dan secara terus terang dan jujur membincangkan cabaran yang dihadapi oleh tamadun moden sekarang.
  • Persidangan ini membawa kepada kesimpulan bahawa masalah utama kemanusiaan kontemporari adalah format masyarakat pengguna. Walaupun satu-satunya jalan keluar dari situasi buntu sekarang adalah perubahan format masyarakat sepenuhnya dari pengguna ke sesuatu kreatif.
Apakah format kreatif masyarakat seperti itu:
icon
keluarkan tamadun kita dari kebuntuan yang menghancurkan diri kita;
icon
menyediakan masa depan tanpa perang, konflik, keganasan, dan kelaparan;
icon
memastikan kehidupan yang layak untuk rakyat di seluruh dunia dan menghilangkan rasa takut untuk masa kini dan masa hadapan;
icon
membawa masyarakat moden ke tahap perpaduan baru dan pembangunan peradaban yang aman dalam semua bidang kehidupan?
Bagaimana kita, wakil-wakil kemanusiaan, membayangkan masyarakat yang kreatif?
Bagaimana kita dapat bersatu untuk mencapai matlamat ini dan mencapainya bersama?
Projek global Masyarakat Kreatif telah dimulakan dengan tepat untuk seluruh dunia menjawab soalan-soalan ini.
Projek Masyarakat Kreatif adalah kerana masyarakat manusia. Inilah sebabnya mengapa sukarelawan melaksanakan inisiatif ini. Peserta projek Masyarakat Kreatif diwakili oleh masyarakat awam sendiri. Mereka ini menganjurkan pelaksanaan lapan Asas untuk membina Masyarakat  Kreatif dari semua negara di dunia demi kepentingan semua manusia. Baca lebih lanjut mengenai tahap pembinaan Masyarakat Kreatif di dalam artikel ini "Asas dan Peringkat untuk Membangun Masyarakat Kreatif".
Temu ramah bersama Igor Mikhailovich Danilov mengenai Persatuan Kreatif
MASYARAKAT KREATIF
8 ASAS
MASYARAKAT KREATIF
creativesociety.com
1. Kehidupan Manusia
Kehidupan Manusia adalah nilai tertinggi. Kehidupan mana-mana Manusia harus dilindungi sebagai miliknya. Matlamat masyarakat adalah memastikan dan menjamin nilai kehidupan setiap Manusia. Tidak ada dan tidak pernah ada yang lebih berharga daripada kehidupan Manusia. Sekiranya satu Manusia itu bernilai, maka semua Manusia itu juga bernilai!
2. Kebebasan Manusia
Setiap manusia dilahirkan dengan hak untuk menjadi Manusia. Semua dilahirkan bebas dan setaraf. Setiap manusia berhak memilih. Tidak ada seseorang dan apa-apa di Bumi ini lebih atas dari seorang Manusia, kebebasan dan haknya. Pelaksanaan hak dan kebebasan Manusia tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain.
3. Keselamatan Manusia
Tidak ada seorang pun dan tidak ada dalam masyarakat yang berhak menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan Manusia!
Setiap Manusia dijamin menyediakan keperluan hidup yang percuma, termasuk makanan, perumahan, rawatan perubatan, pendidikan dan keselamatan sosial sepenuhnya.
Kegiatan saintifik, perindustrian dan teknologi masyarakat harus ditujukan secara eksklusif untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia.
Kestabilan ekonomi terjamin: tidak ada inflasi dan krisis, harga barangan stabil dan sama di seluruh dunia, satu unit monetari, dan cukai minimum tetap atau tanpa cukai.
Keselamatan Manusia dan masyarakat dari segala jenis ancaman dijamin oleh perkhidmatan global yang bersatu yang menangani situasi kecemasan.
4. Ketelusan dan keterbukaan maklumat untuk semua
Setiap Manusia berhak menerima maklumat yang boleh dipercayai mengenai pergerakan dan pengagihan dana awam. Setiap Manusia mempunyai akses kepada maklumat mengenai status pelaksanaan keputusan masyarakat.
Media massa adalah milik masyarakat semata-mata dan mencerminkan maklumat dengan tulus, terbuka, dan jujur.
5. Ideologi kreatif
Ideologi harus ditujukan untuk mempopularkan sifat terbaik manusia dan menghentikan semua perkara yang ditujukan menentang Manusia. Keutamaan utama adalah keutamaan kemanusiaan, kerohanian yang tinggi dan aspirasi kemanusian bermoral, kemanusiaan, kebajikan, saling menghormati dan mengukuh persahabatan.
Mewujudkan keadaan untuk pembangunan dan pendidikan Insan dengan modal “H”, memupuk nilai-nilai moral dalam diri dan masyarakat.
Larangan menyebarkan propaganda keganasan, kecaman dan pengecaman segala bentuk perpecahan, keagresifan, dan manifestasi anti-kemanusiaan.
6. Pengembangan Kepribadian
Setiap manusia dalam Masyarakat Kreatif mempunyai hak untuk pengembangan yang komprehensif dan pemenuhan peribadi.
Pendidikan harus percuma dan boleh diakses oleh semua. Menciptakan keadaan dan memperluas peluang bagi Manusia untuk melaksanakan kemampuan dan bakat kreatifnya
7. Keadilan dan kesaksamaan
Semua sumber semula jadi adalah milik Manusia dan diedarkan secara adil di antara semua manusia. Monopoli sumber dan penggunaannya yang tidak rasional dilarang. Sumber-sumber ini diagihkan secara adil di kalangan penduduk di seluruh Bumi.
Manusia dijamin pekerjaan sekiranya dia menginginkannya. Bayaran yang sama untuk jawatan, kepakaran, atau profesi yang serupa harus sama di seluruh dunia
Setiap orang berhak atas harta dan pendapatan persendirian, namun dalam had terhad jumlah kapitalisasi individu yang ditentukan oleh masyarakat.
8. Masyarakat yang memerintah sendiri
Konsep “kuasa” dalam Masyarakat Kreatif tidak ada, kerana tanggungjawab untuk masyarakat secara keseluruhan, perkembangannya, keadaan hidup dan format yang harmoni, terletak pada setiap Manusia
Setiap manusia berhak untuk mengambil bahagian dalam pengurusan hal ehwal Persatuan Masyarakat Kreatif dan dalam penerapan undang-undang yang meningkatkan taraf kehidupan Manusia.
Penyelesaian sosial yang penting, secara sosial amat ketara dan masalah ekonomi yang mempengaruhi kualiti kehidupan Manusia dikemukakan untuk perbincangan dan pengundian (referendum).
icon

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

#CREATIVESOCIETY
MATLAMAT PROJEK:
icon
Untuk membina masyarakat kreatif yang bebas dari sistem pemikiran pengguna.
Objektif projek:
1
Untuk mewujudkan keadaan untuk membina masyarakat kreatif di seluruh planet dengan cara yang aman.
2
Untuk bertanya kepada penduduk di seluruh dunia sama ada mereka mahu hidup dalam masyarakat kreatif, dan bagaimana mereka membayangkannya.
3
Untuk menyediakan platform untuk perbincangan terbuka global, antarabangsa, mengenai konsep dan model masyarakat kreatif dalam semua bidang kehidupan manusia.
4
Untuk mencari cara baru untuk menyatukan seluruh umat manusia dan mewujudkan syarat untuk penyertaan aktif setiap masyarakat dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengira status sosial, agama atau warganegara.
icon

KAWASAN AKTIVITI

Untuk melaksanakan tugas-tugas projek Masyarakat Kreatif, aktiviti dilakukan di bidang arena seperti:
collage
Tinjauan dan wawancara awam yang dilakukan di seluruh planet ini untuk memberi penjelasan mengenai pendapat masyarakat antarabangsa.
Persidangan antarabangsa dengan penyertaan pakar dalam format “Game of Professionals”.
Penganjuran acara, forum, perjumpaan tematik, meja bulat, webinar, podcast video dalam talian dan penyertaan dalam acara serupa di platform lain di seluruh dunia.
Penerbitan artikel analitik dan penyelidikan, pendapat penulis dan pakar, ulasan, wawancara dan bahan maklumat lain.
Pembuatan program video, persembahan dan video sosial, dokumentari, dan ulasan video.
Bersama kita membina Masa Depan yang layak dimiliki oleh seluruh manusia!