Logo Creative Society MASYARAKAT
KREATIF
sertai kami

8 ASAS MASYARAKAT KREATIF

Manusia adalah unit asas sesebuah masyarakat.
Kemanusiaan adalah satu keluarga besar.
1
Kehidupan Manusia

Kehidupan Manusia adalah nilai tertinggi. Kehidupan mana-mana Manusia harus dilindungi sebagai miliknya. Matlamat masyarakat adalah memastikan dan menjamin nilai kehidupan setiap Manusia. Tidak ada dan tidak pernah ada yang lebih berharga daripada kehidupan Manusia. Sekiranya satu Manusia itu bernilai, maka semua Manusia itu juga bernilai!

2
Kebebasan Manusia

Setiap manusia dilahirkan dengan hak untuk menjadi Manusia. Semua dilahirkan bebas dan setaraf. Setiap manusia berhak memilih. Tidak ada seseorang dan apa-apa di Bumi ini lebih atas dari seorang Manusia, kebebasan dan haknya. Pelaksanaan hak dan kebebasan Manusia tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain.

3
Keselamatan Manusia

Tidak ada seorang pun dan tidak ada dalam masyarakat yang berhak menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan Manusia!

Setiap Manusia dijamin menyediakan keperluan hidup yang percuma, termasuk makanan, perumahan, rawatan perubatan, pendidikan dan keselamatan sosial sepenuhnya.

Kegiatan saintifik, perindustrian dan teknologi masyarakat harus ditujukan secara eksklusif untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia.

Kestabilan ekonomi terjamin: tidak ada inflasi dan krisis, harga barangan stabil dan sama di seluruh dunia, satu unit monetari, dan cukai minimum tetap atau tanpa cukai.

Keselamatan Manusia dan masyarakat dari segala jenis ancaman dijamin oleh perkhidmatan global yang bersatu yang menangani situasi kecemasan.

4
Ketelusan dan keterbukaan maklumat untuk semua

Setiap Manusia berhak menerima maklumat yang boleh dipercayai mengenai pergerakan dan pengagihan dana awam. Setiap Manusia mempunyai akses kepada maklumat mengenai status pelaksanaan keputusan masyarakat.

Media massa adalah milik masyarakat semata-mata dan mencerminkan maklumat dengan tulus, terbuka, dan jujur.

5
Ideologi kreatif

Ideologi harus ditujukan untuk mempopularkan sifat terbaik manusia dan menghentikan semua perkara yang ditujukan menentang Manusia. Keutamaan utama adalah keutamaan kemanusiaan, kerohanian yang tinggi dan aspirasi kemanusian bermoral, kemanusiaan, kebajikan, saling menghormati dan mengukuh persahabatan.

Mewujudkan keadaan untuk pembangunan dan pendidikan Insan dengan modal “H”, memupuk nilai-nilai moral dalam diri dan masyarakat.

Larangan menyebarkan propaganda keganasan, kecaman dan pengecaman segala bentuk perpecahan, keagresifan, dan manifestasi anti-kemanusiaan.

6
Pengembangan Kepribadian

Setiap manusia dalam Masyarakat Kreatif mempunyai hak untuk pengembangan yang komprehensif dan pemenuhan peribadi.

Pendidikan harus percuma dan boleh diakses oleh semua. Menciptakan keadaan dan memperluas peluang bagi Manusia untuk melaksanakan kemampuan dan bakat kreatifnya

7
Keadilan dan kesaksamaan

Semua sumber semula jadi adalah milik Manusia dan diedarkan secara adil di antara semua manusia. Monopoli sumber dan penggunaannya yang tidak rasional dilarang. Sumber-sumber ini diagihkan secara adil di kalangan penduduk di seluruh Bumi.

Manusia dijamin pekerjaan sekiranya dia menginginkannya. Bayaran yang sama untuk jawatan, kepakaran, atau profesi yang serupa harus sama di seluruh dunia

Setiap orang berhak atas harta dan pendapatan persendirian, namun dalam had terhad jumlah kapitalisasi individu yang ditentukan oleh masyarakat.

8
Masyarakat yang memerintah sendiri

Konsep “kuasa” dalam Masyarakat Kreatif tidak ada, kerana tanggungjawab untuk masyarakat secara keseluruhan, perkembangannya, keadaan hidup dan format yang harmoni, terletak pada setiap Manusia

Setiap manusia berhak untuk mengambil bahagian dalam pengurusan hal ehwal Persatuan Masyarakat Kreatif dan dalam penerapan undang-undang yang meningkatkan taraf kehidupan Manusia.

Penyelesaian sosial yang penting, secara sosial amat ketara dan masalah ekonomi yang mempengaruhi kualiti kehidupan Manusia dikemukakan untuk perbincangan dan pengundian (referendum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Belajar lebih lanjut mengenai peringkat membangun sebuah Masyarakat Kreatif dalam artikel “Asas dan Peringkat untuk Membina Masyarakat Kreatif”
Baca